ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Що таке банківський вклад? Як співвідносяться поняття «банківський вклад» і «депозит»?
 • 2. Назвіть найбільш поширені види банківських вкладів.
 • 3. Дайте юридичну кваліфікацію договору банківського вкладу.
 • 4. Який порядок нарахування і виплати відсотків по вкладу?
 • 5. Опишіть порядок проведення депозитних операцій Банком Росії.
 • 6. Які вклади є застрахованими відповідно до Закону про страхування вкладів? Які є винятки?
 • 7. Що є страховим випадком? Яка максимальна сума страхового відшкодування?
 • 8. Яка послідовність дій вкладника при отриманні страхового відшкодування?
 • 9. У чому полягають особливості виплат Банку Росії по внесках у визнаних банкротами банках, які не беруть участі в системі обов'язкового страхування вкладів?
 • 10. Розкрийте порядок спадкування банківських вкладів.

ЗАВДАННЯ

 • 1. Потрібно дати висновок про можливість застосування норми п. 2 ст. 314 ГК про семиденнім пільговому терміні виконання зобов'язань з терміном, визначеним моментом пред'явлення вимоги, до порядку повернення вкладів «до запитання».
 • 2. Фонд соціального страхування виробляв страхові виплати на користь громадянина, який отримав травму на виробництві. Платежі проводилися шляхом щомісячного перерахування платіжним дорученням страхових виплат на особовий рахунок потерпілого, відкритий відповідно до договору про внесок до запитання. Однак останній платіж був перерахований вже після смерті потерпілого громадянина. Чи вправі Фонд вимагати від банку, де відкрито рахунок потерпілого, повернення помилково перерахованого платежу і стягнення безпідставного збагачення?
 • 3. Наказами голови правління Банку встановлені відсоткові ставки за вкладами фізичних осіб «до запитання» від 0,2 до 3% річних, а за деякими вкладами "до запитання" (для окремих громадян) - від 18 до 80%. Податковий орган визнав як заниження бази оподаткування з податку на прибуток виплату банком за цими вкладами окремим громадянам відсотків, що перевищують заявлені для інших вкладників. Наскільки правомірно це рішення?
 • 4. Відповідно до і. 5 ст. 7 Закону про протидію відмиванню доходів кредитним організаціям забороняється відкривати рахунки (вклади) фізичним особам без особистої присутності особи, яка відкриває рахунок (вклад), або його представника.

Чи може бути внесений в банк внесок на ім'я третьої особи відповідно до ст. 842 ГК без особистої присутності фізичної особи, на користь якої відкривається вклад?

 • 5. Стандартної формою договору строкового банківського вкладу, пропонованого Банком до висновку громадянам, передбачено, що якщо вкладник бажає достроково отримати частину вкладу, то договір припиняє свою дію і рахунок за вкладом закривається, а на решту суми за бажанням вкладника відкривається новий рахунок з укладенням нового договору. Чи правомірно дана умова договору строкового банківського вкладу, що укладається Банком з громадянами?
 • 6. Громадянин відкрив в Банку вклад на ім'я свого родича. Надалі громадянин змінив своє рішення і хоче зменшити суму вкладу. Чи правомірна вимога громадянина про видачу йому частини зазначеного вкладу? Як вчинити в ситуації, що розглядається Банку?
 • 7. Запропонуйте найбільш оптимальний варіант розміщення у вклад (вклади) 3 млн руб., Щоб забезпечити максимальні гарантії відповідно до Закону про страхування вкладів.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >