РОБОТА БАНКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ БАНКІВСЬКИХ КАРТ

Основним і практично єдиним нормативним актом, що регулює оборот платіжних банківських карт в РФ, є Положення Банку Росії від 24.12.2004 № 266-П «Про емісії платіжних карт і про операції, що здійснюються з їх використанням» (далі - Положення Банку Росії № 266- П). Однак назване положення не розкриває поняття платіжної банківської картки. У найзагальніших рисах платіжну банківську карту можна визначити як електронний засіб для здійснення переказів грошових коштів і отримання готівки, що перебувають у емітента.

Від платіжних банківських карт необхідно відрізняти карти експрес-оплати і карти попередньої оплати, які випускаються юридичними особами, які не є кредитними організаціями, і призначені для отримання фізичними особами, юридичними особами та індивідуальними підприємцями попередньо оплачених товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності наприклад, послуг стільникового зв'язку, доступу в Інтернет і т.п.) емітентів даних карт. До подібних карт також відносимо подарункові карти різних магазинів, які випускаються на фіксовані суми (зазвичай від 500 руб. До 30 тис. Руб.) І надають їх власникам право придбання товарів в межах номіналу відповідної карти. Таким чином, карти експрес-оплати, карти попередньої оплати і подарункові карти служать не для здійснення переказів грошових коштів, а підтверджують право власника на придбання товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності на суму номіналу карти. На такі карти дію Положення Банку Росії № 266-П не поширюється.

Кредитні організації мають право здійснювати емісію платіжних банківських карт трьох видів: розрахункових (дебетових) карток, кредитних карт і передплачених карт.

Розрахункова ( дебетова ) карта як електронний засіб платежу використовується для здійснення операцій її власником в межах витратного ліміту - суми грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту, наданого кредитною організацією-емі- тентом клієнту при недостатності або відсутності на банківському рахунку грошових коштів (овердрафт). Надання кредитної організацією грошових коштів клієнтам для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням розрахункових (дебетових) карток, здійснюється за допомогою зарахування вказаних коштів на їх банківські рахунки.

Кредитна карта як електронний засіб платежу використовується для здійснення її утримувачем операцій за рахунок коштів, наданих кредитною організацією-емітентом клієнту в межах витратного ліміту відповідно до умов кредитного договору. Надання кредитної організацією грошових коштів клієнтам для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням кредитних карт, здійснюється за допомогою зарахування вказаних коштів на їх банківські рахунки, а також без використання банківського рахунку клієнта, якщо це передбачено кредитним договором при наданні грошових коштів в рублях фізичним особам, а в іноземній валюті - фізичним особам - нерезидентам.

Передплачений карта як електронний засіб платежу використовується для здійснення переказу електронних грошових коштів, повернення залишку електронних грошових коштів в межах суми попередньо наданих власником грошових коштів кредитної організації-емітента відповідно до вимог Закону про НПС.

Банки здійснюють емісію платіжних банківських карт всіх трьох видів для фізичних осіб, юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

РНКО здійснюють емісію розрахункових (дебетових) карток для юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також попередньо оплачених карток - для фізичних осіб, юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Платіжні НКО здійснюють емісію тільки передплачених карт для фізичних осіб, юридичних осіб, індивідуальних підприємців.

Кредитні карти РНКО і платіжні НКО випускати не має права. Це продиктовано необхідністю мінімізації ризику ліквідності і кредитного ризику в діяльності названих НКО. РНКО і платіжні НКО не має права випускати розрахункові (дебетові) карти для фізичних осіб у зв'язку з тим, що даними НКО заборонено відкривати і вести банківські рахунки фізичних осіб.

НДКО не володіють правом випуску жодного з трьох видів платіжних банківських карт. Це пояснюється тим, що в переліку банківських операцій, дозволених до проведення НДКО, відсутні операції по здійсненню переказів грошових коштів (в тому числі електронних грошових коштів).

Кредитна організація має право залучати банківських платіжних агентів для розповсюдження емітованих даної кредитної організацією платіжних банківських карт, а також здійснювати на території РФ поширення платіжних карт, емітованих іншими кредитними організаціями.

На території РФ кредитні організації мають право також здійснювати еквайринг - розрахунки з організаціями торгівлі (послуг) по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, або видачу готівкових коштів держателям платіжних карт, які не є клієнтами зазначених кредитних організацій.

Кредитна організація має право одночасно здійснювати емісію платіжних банківських карт, еквайринг платіжних карт, а також поширення платіжних карт.

Клієнт здійснює операції з використанням розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт з банківського рахунку, відкритого на підставі договору банківського рахунку, що передбачає здійснення операцій з використанням відповідного виду карт. Для операцій з використанням передплачених карт банківський рахунок клієнтові не відкривається, оскільки дана кар га пов'язана з електронними грошима.

При видачі платіжної картки та здійсненні операцій з її використанням кредитна організація зобов'язана ідентифікувати її держателя відповідно до ст. 7 Закону про протидію легалізації.

У правовідносинах, що складаються в результаті емісії та використання платіжної банківської картки, беруть участь такі суб'єкти.

 • 1. Емітент платіжної банківської картки - кредитна організація, що здійснює випуск даної карти, відкриття рахунків і розрахунково-касове обслуговування клієнтів при здійсненні операцій з використанням виданих нею платіжних банківських карт.
 • 2. Клієнт емітента - фізична або юридична особа, що уклала договір з кредитною організацією - емітентом (банківського рахунку, банківського вкладу, кредитний договір та ін.), Що передбачає здійснення операцій з використанням платіжних банківських карт. Клієнт банку-емітента - фізична особа, як правило, є одночасно власником платіжної банківської картки. Однак ці фігури не збігаються в тому випадку, якщо клієнтом банку-емітента є особа юридична. В останньому випадку утримувачем банківської карти буде фізична особа - уповноважений представник юридичної особи. Отже, самостійним суб'єктом складаються правовідносин буде власник банківської карти.
 • 3. Утримувач платіжної банківської картки - фізична особа, яка використовує банківську карту на підставі договору з емітентом, або фізична особа - уповноважений представник клієнта емітента.
 • 4. Еквайрер - кредитна організація, що здійснює розрахунки з підприємствами торгівлі (послуг) по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, а також видачу готівкових коштів держателям платіжних карт, нс є клієнтами даної кредитної організації. Еквайринг на території РФ можуть здійснювати тільки кредитні організації - резиденти.
 • 5. Розрахунковий агент - кредитна організація, що здійснює взаєморозрахунки між учасниками розрахунків за операціями з використанням платіжних банківських карт.
 • 6. Процесинговий центр - юридична особа (або сто структурний підрозділ), що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками розрахунків, в тому числі збір, обробку та розсилку учасникам розрахунків інформації за операціями з платіжними банківськими картами.
 • 7. Підприємство торгівлі (послуг) - юридична особа, яка відповідно до підписаного ним угодою з еквайрером несе зобов'язання з прийому документів, складених з використанням платіжних банківських карт, в якості оплати за надані товари (роботи, послуги). Як підприємство торгівлі (послуг) може виступати індивідуальні й підприємець.

По одному рахунку клієнта можуть відбуватися операції з використанням декількох розрахункових (дебетових) карток і кредитних Карг. Можлива і зворотна ситуація - коли але декількох рахунках клієнтів можуть відбуватися операції з використанням однієї розрахункової (дебетової) картки або кредитної карти.

Клієнт - фізична особа може здійснювати з використанням платіжної банківської картки наступні операції:

 • а) отримання готівкових грошових коштів в рублях або іноземній валюті на території РФ;
 • б) отримання готівкових грошових коштів в іноземній валюті за межами території РФ;
 • в) оплату товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) в рублях на території РФ, а також в іноземній валюті за межами території РФ;
 • г) інші операції в рублях, щодо яких законодавством РФ не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;
 • д) інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства РФ.

Клієнти - фізичні особи з використанням розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт можуть здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти рахунку, валюти наданого кредиту, в порядку та на умовах, встановлених в договорі банківського рахунку, кредитному договорі. Клієнти - фізичні особи з використанням передплачених карт можуть здійснювати перекази електронних грошових коштів у валюті, відмінній від валюти залишку електронних грошових коштів. При здійсненні зазначених операцій валюта, отримана кредитною організацією - емітентом в результаті конверсійної операції, перераховується за призначенням без зарахування на рахунок клієнта - фізичної особи.

Клієнт - юридична особа або індивідуальний підприємець може здійснювати з використанням розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт наступні операції:

 • а) отримання готівкових грошових коштів в рублях для здійснення на території РФ розрахунків, пов'язаних з діяльністю юридичної особи або індивідуального підприємця, в тому числі оплатою відрядних [1] і представницьких витрат [2] ;
 • б) оплата витрат на території РФ в рублях, пов'язаних з діяльністю юридичної особи або індивідуального підприємця, в тому числі оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат;
 • в) інші операції в рублях на території РФ, щодо яких законодавством РФ не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;
 • г) отримання готівкових грошових коштів в іноземній валюті за межами території РФ для оплати витрат на відрядження та представницьких витрат;
 • д) оплата витрат на відрядження та представницьких витрат в іноземній валюті за межами території РФ;
 • е) інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства РФ.

Кредитна організація - емітент зобов'язана визначити максимальну суму готівкових коштів в рублях, яка може видаватися клієнтові - юридичній особі або індивідуальному підприємцю протягом одного операційного дня для перерахованих цілей. Максимальна сума, рекомендована Банком Росії, становить 100 тис. Руб. протягом одного операційного дня.

Клієнти - юридичні особи та індивідуальні підприємці з використанням розрахункових (дебетових) карток і кредитних карт можуть здійснювати операції у валюті, відмінній від валюти рахунку, в порядку та на умовах, встановлених в договорі банківського рахунку. При здійсненні зазначених операцій валюта, отримана кредитною організацією - емітентом в результаті конверсійної операції, перераховується за призначенням без зарахування на рахунок клієнта - юридичної особи або індивідуального підприємця. Клієнти - юридичні особи та індивідуальні підприємці з використанням передплачених карт можуть здійснювати перекази електронних грошових коштів у валюті, відмінній від валюти залишку електронних грошових коштів.

Підставою для складання розрахункових та інших документів для відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку учасників розрахунків є реєстр операцій [3] або електронний журнал [4] . Списання або зарахування грошових коштів по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, здійснюється не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження в кредитну організацію реєстру операцій або електронного журналу.

Клієнти можуть здійснювати операції з використанням платіжної картки за допомогою ПІП-кодів або паролів, що застосовуються в якості аналога власноручного підпису в банкоматах, електронних терміналах, системах «Банк-Клієнт», «ТслеБанк», «Електронний банк», «Інтернет-Банк» та інших аналогічних пристроях.

Технологія здійснення операцій з використанням платіжних карт різниться в залежності від того, чи використовується карта для оплати товарів (робіт, послуг) або для отримання / внесення готівкових грошових коштів.

Отримання готівкових коштів з використанням платіжної картки можливо як в пункті видачі готівки, яким може бути каса кредитної організації, її філії або додаткового офісу, кредитно-касового офісу, операційного офісу, а також операційна каса поза касового вузла, так і через банкомат.

У першому випадку власник картки передає її касиру пункту видачі готівки банку-еквайрера [5] . Касир проводить авторизацію - процедуру отримання дозволу емітента для проведення операції з використанням платіжної картки. З цією метою касир але телекомунікаційної мережі зв'язується через процесинговий центр еквайрсра з процесинговим центром емітента, в якому ведеться база даних, яка містить інформацію про стан рахунку власника картки. Авторизація при видачі готівки проводиться завжди, незалежно від якої просять суми. Правові наслідки авторизації полягають в тому, що вона породжує зобов'язання емітента але виконання документів, складених з використанням платіжної картки.

Отримавши код авторизації, касир за допомогою електронного терміналу роздруковує квитанцію. Квитанція електронного терміналу повинна містити такі обов'язкові реквізити:

 • - ідентифікатор електронного терміналу;
 • - вид операції;
 • - дата здійснення операції;
 • - сума операції;
 • - валюта операції;
 • - сума комісійної винагороди [6] ;
 • - код авторизації;
 • - реквізити платіжної картки;

підпис держателя платіжної картки та підпис касира. У разі використання аналога власноручного підпису (ПІН-коду) підписи власника картки і касира пункту видачі готівки не проставляються.

Квитанція електронного терміналу складається, як правило, в двох примірниках: один для власника картки, другий для звіту касира.

На підставі квитанції електронного терміналу касир формує видатковий касовий ордер за формою № 0402009, передає його власнику картки для підписання, після чого видає відповідну суму готівки. Далі інформація про виробленої операції пересилається в процесинговий центр еквайрера, де включається до реєстру платежів еквайрера. Реєстр платежів служить підставою для проведення операцій по рахунках, відкритим емітентом і еквайрером у розрахункового агента. Розрахунковий агент здійснює переказ грошових коштів за зазначеними рахунками і направляє виписки про проведені операції емітенту і еквайреру, після чого емітент провадить дебетование ведеться у нього рахунки власника картки на необхідну суму.

При отриманні готівки через банкомат весь процес відбувається в автоматичному режимі. Власник картки вставляє банківську карту в банкомат і набирає на клавіатурі секретний ПІН код [7] , повідомлений власнику картки при її отриманні. Якщо ПІН-код вірний, держатель картки вибирає вид валюти і набирає запитувану суму, після чого автоматично відбувається авторизація в порядку, аналогічному викладеному вище, і в банкомат надходить код авторизації, автоматично складається квитанція банкомату, клієнт отримує готівку, забирає з банкомату платіжну карту, а інформація в електронному вигляді відправляється в процесинговий центр. Квитанція банкомату містить ті ж реквізити, що і квитанція електронного терміналу, за винятком підписів касира та власника платіжної картки.

Сучасні банкомати, крім видачі готівкових коштів, дозволяють проводити операції з приймання готівки для зарахування на банківський рахунок для операцій з використанням платіжних карт, а також операції з передачі розпоряджень банку-емітенту про перерахування грошових коштів з банківського рахунку (рахунку за вкладом) клієнта.

При здійсненні операції з приймання готівкових коштів держатель картки після введення ПІН-коду і успішної авторизації вставляє купюри в купюроприймач банкомату одного пачкою. Банкомат здійснює їх перерахунок, результат якого відображається на інформаційному табло банкомату, після чого складається квитанція банкомату, що підтверджує проведення операції.

При проведенні операцій по перерахуванню грошових коштів з банківського рахунку (рахунку за вкладом) клієнта через банкомат держатель картки після введення ПІН-коду і позитивного результату авторизації вибирає отримувача коштів, вводить суму, яку необхідно перерахувати, отримує квитанцію банкомату, а відповідне платіжне розпорядження в автоматичному режимі направляється в процесинговий центр для обробки.

При оплаті товарів (робіт, послуг) за допомогою банківської карти власник картки пред'являє її касиру організації за місцем купівлі товару (виконання робіт, надання послуг). Касир проводить авторизацію, яка для карт на основі мікро-чіпа вимагає підтвердження шляхом введення ПІН-коду. Отримавши код авторизації, касир роздруковує квитанцію електронного терміналу в двох примірниках, які передає власнику картки. Якщо процедура авторизації не супроводжувалася введенням ПІН коду, що виконує функцію аналога власноручного підпису, держатель картки повинен підписати обидва примірники квитанції. Підпис повинен поставити і касир. Один екземпляр квитанції електронного терміналу залишається у власника картки, другий повертається касирові. Якщо сума запитуваної операції перевищує порогове значення, встановлене емітентом платіжної картки, держатель картки для її проведення повинен пред'явити документ, що засвідчує особу. Порядок подальшої взаємодії учасників розрахунків (банку-еквайрера, розрахункового агента і банку-емітента) аналогічний описаному вище.

Оскільки операції з використанням платіжних банківських карт схильні до ризиків шахрайських дій, в тому числі із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, Банк Росії в рамках роботи по підвищенню фінансової грамотності населення підготував Пам'ятку для власників банківських карт про заходи їх безпечного використання [8] , що містить рекомендації щодо забезпечення збереження банківської картки, ПІН-коду та інших даних, спрямовані на зниження можливих ризиків при здійсненні операцій в банкоматах і при безготівковій оплаті товар ів (робіт, послуг), в тому числі за допомогою мережі Інтернет. Зокрема, Банк Росії настійно рекомендує:

 • - ніколи не повідомляти ПІН-код третім особам, в тому числі родичам, знайомим, співробітникам кредитної організації і касирам;
 • - зберігати ПІН-код окремо від банківської карти в недоступному для третіх осіб місці;

ніколи і ні за яких обставин не передавати банківську карту для використання третім особам;

 • - обов'язково поставити підпис па звороті картки на спеціальній смузі;
 • - з метою запобігання неправомірних дій по зняттю всієї суми грошових коштів з банківського рахунку встановити добовий ліміт на суму операцій але банківській карті і одночасно підключити послугу оповіщення про проведені операції (наприклад, за допомогою .SMS'-повідомлений і й);
 • - здійснювати операції з використанням банкоматів, встановлених в безпечних місцях (наприклад, в державних установах, підрозділах банків, великих торгових комплексах, готелях, аеропортах і т.п.);
 • - не використовувати пристрої, які потребують уведення ПІН-коду для доступу в приміщення, де розташований банкомат;
 • - утриматися від використання банківської карти в разі якщо клавіатура або місце для приймання карток банкомата обладнані додатковими пристроями, що не відповідають його конструкції;
 • - набирати ПІН-код таким чином, щоб люди, що знаходяться в безпосередній близькості, нс змогли його побачити (наприклад, прикривати клавіатуру банкомату рукою);
 • - після отримання готівкових грошових коштів в банкоматі перерахувати банкноти, переконатися в тому, що банківська карта була повернута банкоматом, дочекатися видачі квитанції при її запиті, потім покласти їх в сумку (гаманець, кишеню) і тільки після цього відходити від банкомата;
 • - зберігати роздруковані банкоматом квитанції для подальшої звірки вказаних в них сум з випискою з банківського рахунку;
 • - не використовувати банківські карти в організаціях торгівлі та послуг, які не викликають довіри;
 • - вимагати проведення операцій з банківською картою тільки в присутності власника картки. Це необхідно з метою зниження ризику неправомірного отримання персональних даних, зазначених на банківській картці;
 • - в разі якщо при спробі оплати банківською картою мала місце «неуспішна» операція, зберегти один екземпляр виданого терміналом чека для подальшої перевірки на відсутність вказаної операції у виписці з банківського рахунку;
 • - не використовувати ПІН-код при замовленні товарів і послуг через мережу Інтернет, а також по телефону;
 • - користуватися інтернет-сайтами тільки відомих і перевірених організацій;
 • - здійснювати покупки тільки зі свого комп'ютера з метою збереження конфіденційності персональних даних та інформації про банківську карту.

 • [1] Проїзд працівника до місця відрядження і назад, витрати по найму житлового приміщення, на оплату харчування і т.п.
 • [2] Представницькі витрати - це витрати на офіційний прийом і обслуговування представників інших організацій, що беруть участь в переговорах з метою встановлення або підтримки взаємного співробітництва, а також осіб, які прибули на засідання ради директорів (правління) чи іншого органу управління юридичної особи. До представницьких расходамотносятся витрати на проведення офіційного прийому (сніданку, обіду чи іншого аналогічного заходу) для зазначених осіб, а також офіційних осіб юридичної особи, що беруть участь в переговорах, транспортне забезпечення доставки цих осіб до місця проведення представницького заходу або засідання органу управління і навпаки, буфетное обслужіваніево час переговорів, оплата послуг перекладачів, які не перебувають в штаті юридичної особи.
 • [3] Реєстр операцій - документ або сукупність документів в електронній формі илина паперовому носії, що містять інформацію про перекази грошових коштів і другіхопераціях з використанням платіжних карт за певний період часу, складених юридичною особою або його структурним підрозділом, що здійснює збір, обробку та розсилку кредитним організаціям інформації але операцій з платежнимікартамі.
 • [4] Електронний журнал - документ або сукупність документів в електронній формі, сформованих банкоматом або електронним терміналом за певний період часу при здійсненні операцій з використанням даних пристроїв.
 • [5] У банку-емітенті, в якому відкрито рахунок клієнта, який передбачає здійснення операцій з використанням платіжних банківських карт, для зняття готівкових коштів пред'явлення карти не потрібно: всі операції проводяться по пред'явленіідокумента, що посвідчує особу.
 • [6] У разі несправляння комісійної винагороди кредитна організація - еквай-РЕР інформує власника платіжної картки відповідним написом про його відсутності.
 • [7] З метою виключення можливості підбору допускається три спроби неправільноговвода ПІН-коду поспіль або п'ять спроб протягом операційного дня за умови, щов останньому випадку вони не йшли одна за одною. В іншому випадку картку буде заблоковано.
 • [8] Див .: Лист Банку Росії від 02.10.2009 № 120-Т «Про пам'ятці" Про заходи безопасногоіспользованія банківських карт "».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >