Економіка природокористування

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК Предмет і метод економіки природокористування Природокористування як об'єкт економіки Екологічні основи економіки природокористуванняАтмосфераГідросфераНедра Еколого-економічні фактори природокористування Основні принципи економіки природокористування ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Загальна характеристика природного потенціалу РосіїЗемельні ресурсиВодні ресурсиЛісові ресурсиМінеральні ресурси Основні поняття і класифікація природних ресурсів Мінерально-сировинний потенціал Росії: оцінка запасів, особливості розміщення та використання, проблемиНафта і природний газВугілляУранТитанОловоЗолото Економічна роль освоєння природних ресурсів ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Поняття та основні принципи оцінки природних ресурсів Концептуальні підходи до оцінки природних ресурсівВитратний підхідРинковий підхідНа основі геолого-економічної оцінки запасів родовищаСуспільно-ціннісний підхідКонцепція загальної економічної вартості природних ресурсівМетоди суспільно-економічної оцінкиМетоди обліково-вартісної оцінки природних ресурсівОсобливості методів економічної оцінкиСпеціальні методи економічної оцінки Економічні особливості оцінки основних груп природних ресурсів СИСТЕМА управління природокористуванням У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Причини ринкової та державної неефективності в охороні навколишнього середовища Правові основи природокористування Права власності і рента Державний інституціональний механізм управління природокористуванням Державна екологічна експертиза Служби контролю у сфері природокористування Екологічний аудит Ліцензування надрокористування ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Основи планування природокористування Екологічні нормативи і стандарти Регіональні програми природокористування ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ управління природокористуванням Цілі і завдання економічного механізму управління природокористуванням Принципи економічного механізму управління природокористуванням Елементи економічного механізму регулювання природокористування Екологізація податкової системи Платежі за користування природними ресурсамиПлата за надра Платежі за забруднення навколишнього середовища Фінансування природоохоронної діяльності Екологічне страхування Оцінка збитків довкіллю Економічне стимулювання раціонального ресурсокористування та природоохоронної діяльності Економічна ефективність природокористування МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Глобальний характер проблем природокористування Міжнародне співробітництво у сфері природокористування
 
Наст >