ЕЛЕКТРОФОРЕЗ БІЛКІВ.

Як уже згадувалося в гл. 2, електрофорезом називається рух частинок в розчиннику під впливом електричного поля. Швидкість переміщення макромолекул в електричному полі залежить від їх молекулярної маси, сумарного заряду і форми. Стосовно до білків даний метод заснований на кислотно-основні властивості амінокислот, що входять до складу білків.

Типи електрофорезу, в тому числі і найбільш часто застосовуються для поділу білків в розчинах, були розглянуті вище.

Зв'язок амінокислотноїпослідовності з властивостями білка (зокрема, з його електрофоретичної рухливістю) можна проілюструвати на прикладі гемоглобіну. Було виявлено, що важке захворювання, що отримало назву серповидно-клітинна анемія (еритроцити витягнуті, серповидні), пов'язане з наявністю в організмі людини гемоглобіну S (HbS). Різниця в амінокислотноїпослідовності між гемоглобіном А (Н'А) - гемоглобін здорової людини - і гемоглобіном S складається лише в одній заміні залишку глутамінової кислоти в 6-му положенні 0-ланцюга гемоглобіну А на валін в гемоглобіні S. ізоелектричної точки у цих типів білків відрізняються на 0,3 одиниці. Значення pH ВЕТ НЬА одно 6,8, HbS - 7,1 і електрофоретична рухливість останнього в фізіологічних умовах різко зростає.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >