КІНЕТИКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Наука, що вивчає залежність швидкості хімічних процесів від умов їх протікання, називається хімічною кінетикою.

Кінетика біологічних процесів - це розділ фізичної хімії, в якому вивчається швидкість протікання біохімічних процесів, що визначається в першу чергу властивостями каталізатора. Внаслідок цього вона значно складніше, ніж кінетика некаталітичного реакцій.

Вивчення кінетики пов'язано з експериментальним вимірюванням концентрації реагентів в ході реакції. Методи хімічної кінетики поділяють на хімічні, фізичні та біохімічні залежно від способу вимірювання кількості речовини або його концентрації через певні проміжки часу. До хімічних відносяться методи, засновані на традиційних способах кількісного хімічного аналізу (наприклад, титрометричні). З фізичних найбільш широко застосовуються спектральні методи, засновані, як правило, на вимірі спектрів поглинання реагентів або продуктів в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях. Широко використовують також спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) і ядерного магнітного резонансу (ЯМР).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >