ФАРМАКОКІНЕТИКА

Фармакокінетика - це вчення про кінетичних закономірностях розподілу чужорідних речовин (зокрема, лікарських) у внутрішньому середовищі організму.

Основне завдання фармакокінетики - кількісний опис за допомогою рівнянь кінетики закономірностей протікання в часі всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції речовин. На цій основі встановлюється зв'язок між концентрацією чужорідної речовини в області його дії і величиною ефекту.

Залежність «біологічний відповідь клітини - кількість доданого речовини» аналогічна залежності «швидкість ферментативного процесу - концентрація субстрату» (див. Рис. 5.5).

Розподіл лікарського препарату в часі в організмі можна представити схемою, наведеною на рис. 5.9.

Фармакокінетична модель проходження лікарської речовини через організм

Рис 5.9. Фармакокінетична модель проходження лікарської речовини через організм

Дана фармакокінетична модель математично може бути описана аналогічно схемі послідовних хімічних

реакцій і представлена вміщеній нижче

послідовністю:

Тут до в - константа швидкості всмоктування; до е - константа швидкості екскреції лікарського препарату.

Тоді кінетику зміни маси лікарської речовини в шлунку т ж , крові т К , сечі т м (фармакокінетику) можна уявити системою трьох диференціальних рівнянь (5.1, 5.2, 5.3), що описують схему послідовних реакцій (див. Вище), якщо зробити заміну Кінетичні зміни маси лікарської речовиниВідповідно рівняння кінетики та кінетичні криві цих, по суті, різних процесів будуть якісно подібні, що відображено на графіках, представлених на рис. 5.2 і 5.10.

Мал. 5.10. Кінетичні зміни маси лікарської речовини:

в шлунку субстрат m * (Cs), в крові интермедиат т дох ) і в сечі продукт / і м (Ср), що моделюються послідовної реакцією S-> Х- »Р

Зміст ліки в крові в залежності від часу описується кривої з максимумом. Максимальний вміст ліки в крові повинно бути більше деякого мінімального (чинного) значення, але не вище деякого максимального (токсичного) значення. По виду кінетичної кривої m K (t) можна прогнозувати вводиться дозу лікарської речовини і час прийому чергової дози.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >