АЗОТИСТИХ ОСНОВ І НУКЛЕОТИДІВ

Азотисті основи - це ароматичні гетероциклічні сполуки, похідні піримідину і пурину. Основними структурними компонентами нуклеїнових кислот є п'ять з'єднань цього класу.

До складу ДНК входять два пуринових (аденін і гуанін) і два піримідинових (тимін і цитозин) азотистих підстави, для позначення яких прийнято однобуквеним скорочення: аденін - А, гуанін - Г, тимін - Т, цитозин - Ц (лат. A, G , Т, С відповідно). Нижче представлені хімічні структури піримідинових та пуринових підстав.

Важливою відмінністю РНК від ДНК є те, що замість тиміну до складу РНК входить урацил (У або U). З'єднання азотистих основ з рибозой або 2-дезоксирибозою називаються нуклеозіда- ми (відповідно рибо і дезоксирибонуклеозид).

Оскільки в нуклеозидами є дві або більше вільні гідроксильні групи, існує більш ніж одне положення, за яким фосфатна група може приєднуватися до кільця цукру. У біологічних системах зустрічаються як 3', так і 5'- дезоксирибонуклеозид, а в разі рибонуклеозид фосфатна група може перебувати в 2', 3', 5'-положеннях:

Все нуклеозідфосфати об'єднують під загальною назвою нуклеотиди. На рис. 8.1 показані хімічні структури нуклеотидів в ДНК і РНК.

Хімічні структури нуклеотидів в ДНК і РНК

Мал. 8.1. Хімічні структури нуклеотидів в ДНК і РНК

Вільні нуклеотиди містяться в значних кількостях у всіх клітинах. Вони утворюються або в результаті синтезу, або в результаті часткового гідролізу нуклеїнових кислот.

Нуклеотиди є сильні кислоти - значення рК а для двох здатних до дисоціації ОН-груп залишку фосфорної кислоти відповідають приблизно 1,0 і 6,2. Тому при pH 7,0 вільні нуклеотиди знаходяться головним чином у формі R-О-троянд 2 ", де R - залишок нуклеотиду.

Все нуклеотиди інтенсивно поглинають світло в області 260 нм (атомні коефіцієнти екстинкції при цій довжині хвилі близько 10 4 моль-см 1 ).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >