НУКЛЕОТИДІВ І ЇХ ФУНКЦІЇ

Біосинтез нуклеотидів протікає в кілька стадій (рис. 8.2). Потім відбувається полімеризація нуклеотидів - збірка нуклеїнових кислот.

Схема біосинтезу нуклеотиду - цітозілмонофосфата (СМР)

Мал. 8.2. Схема біосинтезу нуклеотиду - цітозілмонофосфата (СМР)

Схему послідовності зібрання кола нуклеїнових кислот з нуклеотидів, де підстави позначені символами А, Т, G, С, кожна дезоксирибоза зображена вертикальною лінією, а фосфатні групи - символом р, можна представити таким чином:

Цифрами в гуртках вказані місця в дезоксирибози, до яких приєднані фосфатні групи.

Наведену вище послідовність можна записати літерним кодом: pApTpGpCpA або, ще коротше, pATGCA.

Нуклеозіддіфосфати і нуклеозидтрифосфат виконують безліч важливих функцій.

Мононуклеотид АТР є носієм хімічної енергії в організмі. Він служить для перенесення високоенергетичних фосфатних груп і є сполучною ланкою між процесами, що супроводжуються виділенням енергії, і процесами, що протікають зі споживанням енергії.

Для перенесення або розподілу енергії фосфатного зв'язку в реакціях біосинтезу використовуються і інші нуклеотиди. Наприклад, никотинсодержащих: NAD ( нікотінамідаденіндінуклео- тид) з приєднанням (отщеплением) водню можна зупинити переходять в відновну форму - NADH:

Аналогічно реагує і NADP ( нікотінамідаденіндінукле- отідфосфат), який переходить в NADPH і FAD (флавінаде- нідінуклеотід), в свою чергу переходить в FAD (H).

Дінуклеотід і трінуклеотідамі виконують й іншу функцію - вони подібно коферментам є переносниками деяких будівельних блоків. Так, уридиндифосфат (UDP) - це специфічний переносник залишків цукру при синтезі полісахаридів. У формі урідіндіфосфатглюкози він виступає як донор залишку глюкози при біосинтезі глікогену. Аналогічним шляхом цітідіндіфосфатхолін служить донором холіну при біосинтезі холінсодержащіх фосфогліцерідов.

Трінуклеотідамі також є високоенергетичними попередниками мононуклеотідних одиниць при ферментативному синтезі ДНК і РНК. В ході цих реакцій молекули трінуклеоті- дов втрачають свою кінцеву пірофосфатних групу, перетворюючись в нуклеозідмонофосфати.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >