ВИСНОВКИ

Етика - найдавніша гуманітарна наука зі своїм специфічним предметним полем і своєю проблематикою.

Етична проблематика зумовлена специфікою людського способу буття. Проблеми етики іменуються «вічними» в силу їх перманентної актуальності в житті людини будь-якої історичної епохи.

Моральні норми мають ряд невід'ємних властивостей: автономністю, общеобязательностью, принципової неутілітарностио, нена- сільственностио, особистої значимістю. Підставою існування моралі є свобода, яка є здатність з самої себе створювати щось.

Мораль і право - два феномена соціального життя людини, спрямовані на регуляцію відносин в суспільстві. Вони мають ряд спільних рис, але і різні в ряді відносин.

З розвитком глобалізації в сучасному світі підвищується значення універсальних норм професійної поведінки, що співвідносяться з загальнолюдськими цінностями. Невід'ємною вимогою до фахівців усіх рівнів виступає професійна етика, в широкому сенсі - біоетика.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >