ВИСНОВКИ

Етика біомедичних досліджень сформувалася на основі етики науки. Значний внесок в розуміння суті наукової моралі внесли ідеї Р. Мертона, який сформулював основні моральні принципи : універсалізм, комунізм, безкорисливість і організований скептицизм. Подальший розвиток етичних уявлень привело до розширення і конкретизації норм і вимог, що регулюють різні аспекти наукової діяльності та поведінки вчених.

Дотримання етичних норм забезпечує достовірність отриманих результатів і дозволяє уникнути негативних наслідків як для учасників дослідження, так і для суспільства в цілому. Наука являє собою соціальний інститут, тому система етичних норм не може розцінюватися як догма, вона повинна переглядатися з урахуванням конкретно-історичного періоду і зміни соціокультурного контексту професійної діяльності вчених. Розширення сфери прикладних досліджень зажадало підвищеної уваги до етики досліджень за участю людини і соціальної відповідальності вчених.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >