ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для обговорення

 • 1. З якою метою був введений термін «гендер» у вивченні людини і суспільства?
 • 2. На яких теоретичних положеннях базується теорія соціального конструювання гендеру?
 • 3. Наведіть приклади псевдогендсрних досліджень в психології та педагогіці.
 • 4. Яким чином реалізується гендерна стратифікація в сучасному суспільстві?
 • 5. Наведіть наочні приклади різних проявів гендерної дисплея.
 • 6. Яким чином суспільство заохочує або засуджує проходження колективним гендерних уявлень?
 • 7. Проаналізуйте кілька визначень особистості психологічного словника і зробіть висновки про те змісті, який вкладається в це поняття. Чи знаходять гендерні характеристики особистості відображення в розглянутих визначеннях?
 • 8. Дайте визначення таким поняттям: стать; гендер; маскулінність; фемінінність; гендерна самосвідомість; гендерна ідентичність; гендерні стереотипи; гендерний образ Я.
 • 9. Які характеристики особистості відображають її гендерні особливості? Як можна систематизувати гендерні характеристики особистості?
 • 10. Як формується гендерна самосвідомість? Які умови та детермінанти її формування?
 • 11. У яких особистісних рисах проявляється гендерна самосвідомість особистості?
 • 12. Поясніть, чому останнім часом гендерні відмінності згладжуються. Чому в такому разі так часто говорять або пишуть, що чоловіки і жінки різні?
 • 13. Які на даний момент знайдені відмінності в способах прояву агресії у жінок і чоловіків?
 • 14. Які основні теоретичні підходи до пояснення гендерних відмінностей?

практичні завдання

Завдання 1. Проведіть порівняльний аналіз моделей особистості, заповніть таблицю.

модель особистості

Характеристики особистості. поведінкові прояви

Біполярна модель особистості

Мультиполярна модель особистості

Андрогінна модель особистості

Завдання 2. Відомі американські дослідники Е. Маккобі і К. Джеклін називають чотири доведені відмінності між хлопчиками і дівчатками: здатності до орієнтування в просторі, математичні здібності, мовні навички та агресивність. Поясніть, чим зумовлені ці відмінності з точки зору статевого та гендерного підходів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >