РЕЗЮМЕ

Параграф 5.1. Вплив засобів масової інформації на формування гендерних уявлень підростаючого покоління важко переоцінити. На основі тих образів, які представлені в книгах, підручниках, журналах, у юнаків і дівчат створюються власні образи «ідеального чоловіка» і «ідеальної жінки», але заснований на тому образі, який представлений у пресі. Порівнюючи себе з представленим чином «ідеального чоловіка» і «ідеальної жінки», юнак і дівчина прагнуть вести себе відповідно до даного образу. Якщо уявлення про «ідеальному» образі чоловіка або жінки не відповідають реальному образу, виникають різноманітні комплекси і внутрішньоособистісні конфлікти, зростає тривожність.

Параграф 5.2. Телебачення є не тільки засобом соціалізації особистості, а й способом формування гендерних стереотипів і ролей у чоловіків і жінок. При цьому формуються як позитивні, так і негативні гендерні ролі, а також ставлення до них. Гендерні стереотипи, представлені в засобах масової інформації, в тому числі і на телебаченні, впливають на оцінки, думки, поведінку людей. За допомогою телебачення відбувається «нав'язування» людям певних гендерних ролей.

Параграф 5.3. Гендерні стереотипи в ЗМІ перешкоджають розвитку індивідуальності людини: втрачається відчуття власного «Я», формуються покірність і залежність. Друк за свою довгу історію опанувала багатством аргументації (умінням переконувати, впливати на свідомість людей). Телебачення ж моделює бажання населення, глибоко вкорінюючи традиційні гендерні ролі.

Параграф 5.4. Засоби масової інформації (телебачення, журнали, періодична література, Інтернет) є потужним засобом впливу на особистість з величезним діапазоном інструментів формування гендерних уявлень і самосвідомості особистості і відносин між людьми в цілому.

В якості рекомендацій для педагогів і батьків можна запропонувати:

  • - формувати у дітей та підлітків адекватне самосвідомість, позитивне ставлення до себе, самоповага, прагнення до самопізнання й самоактуалізації незалежно від статі;
  • - навчати критичного сприйняття інформації, представленої в різноманітних ЗМІ: літературі, радіо і телебаченні, Інтернеті;
  • - розширювати зміст навчальних предметів для показу і аналізу різноманітних, нестандартних образів чоловіків і жінок, їх вкладу в розвиток науки, культури і суспільства;
  • - використовувати методи активного навчання з метою успішної соціалізації і індивідуалізації нового покоління в контексті аудіовізуальної культури (див. Практикум).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >