ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоперевірки

  • 1. Яке співвідношення освіти і культури, в чому проявляється ізоморф- ність освіти як підсистеми культури?
  • 2. Покажіть на прикладах дію соціокультурних механізмів, за допомогою яких суспільство перетворює природні статеві відмінності між жінками і чоловіками в форми соціальної взаємодії.
  • 3. На основі табл. 9.2 виділіть гендерний компонент освіти з педагогічної моделі II. Ф. Каптсрсва (додаток 8) або будь-якої іншої моделі.
  • 4. Використовуючи дані сайту Федеральної служби державної статистики РФ (U RL: http://www.gks.ru), проведіть аналіз представленості чоловіків і жінок на всіх рівнях освіти Росії - дошкільному, шкільному, вузівському. Яка кількість чоловіків і жінок працює в різних установах освіти і яке співвідношення іолов серед працівників освіти?
  • 5. Що таке гендерний аналіз в освіті, які його цілі?
  • 6. Перерахуйте ознаки гендерної рівності в освіті. Наскільки вони представлені в сучасному російському освіту? Яка інформація потрібна для відповіді на це питання?
  • 7. За якими критеріями можна визначити зміст гендерного компонента освіти, в яких документах системи освіти вони представлені?
  • 8. Які методи гендерного аналізу необхідно використовувати, щоб відповісти на питання, що стоять перед ним?

практичні завдання

1. Проведіть анкетування педагогів, використовуючи матеріали додатка 5. Який підхід вони частіше використовують - гендерний або статевої? [1]

  • [1] Розробіть схему гендерного аналізу уроку і виховного меропріятія.Апробіруйте її на педагогічній практиці. Що показаний ваш аналіз?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >