РОЗВИТОК МОРАЛЬНОСТІ І МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Моральна життя римського суспільства, складання його цінностей пройшли складний шлях розвитку. У республіканському Римі, за свідченнями істориків, життя і поведінку кожного громадянина в загальному строго і точно визначалася старовинними формами і пристойностями. Діяли традиції морального життя, моральної оцінки діянь і вчинків. Римлянин, як вважалося, мав, ведучи свої справи, підтримувати сувору звітність, добре виконувати всі свої цивільні обов'язки і любити батьківщину.

На думку Р. Ю. Віппера, стародавні римляни відрізнялися простотою вдач в дореспубліканскій і ранній республіканський періоди [1] . Навіть вожді, воєначальники були вельми скромні у побуті, і золото не мало над ними влади. У республіканському Римі у його громадян і зберігалися, і розвивалися моральні чесноти, гідні захоплення. Це і працьовитість, і непохитна чесність, і загострене почуття справедливості і несправедливості, вірність обов'язку і клятв [2]. Республіканська римська армія ще не була найманої, вона захищала інтереси батьківщини. Юнаків виховували на прикладах доблесних предків і сучасників. Всіляко заохочувалося дотримання споконвічних звичаїв, традицій. Нечесно нажиті багатства, хабарі, підкупи, розкрадання скарбниці - все це бувало, але засуджувалося і переслідувалося. Римляни при розквіті республіки ставали саме громадянами, які не протиставляли себе суспільству, державі. Суспільство, держава не були орієнтованими на пригнічення своїх громадян.

Зміни в цьому плані відбувалися поступово. Зарозумілість і зарозумілість продукувались важкими, тривалими, але переможними війнами. Завоювання приводили до зростання станів, давали можливості римлянам здобувати гроші, речі та безліч рабів. Пожвавлювалося ділове життя, що вимагає кмітливості, ініціативи. Росли потреби і можливості їх задоволення. Посилювалося розшарування суспільства. Кількісно яке виросло населення стало перетворюватися в масу, натовп. Моральні засади явно розхитувалися.

З початку I в. до н.е. римський світ прінізало владолюбство [3] . У боротьбі за владу аристократи, диктатори використовували чернь. Правда, прості люди імператорського Риму були різними. Римське суспільство расслаивалось. У ньому були представлені і торговці, і ремісники. Вони, особливо останні, цінували в людях доброту і справедливість, чесність. Вони, як і військові, в масі своїй були людьми енергійними, цінують працю і радості земного життя.

У імператорів і їх дворів було інше життя й інші цінності. Вже у Юлія Цезаря (ще не імператора) девізом було: якщо вже право порушити, то заради панування, а в іншому слід дотримуватися справедливості. Хоча до садизму і дріб'язкової жорстокості Цезар не опускався, але йшов на порушення законів і порядків, був заради влади готовий поступитися будь-якими моральними нормами. Пізніше, при Октавиане Августі і пізніше, все, навіть по видимості республіканські, установи в державі переродилися. Сенат раболіпствував. Імператор Тиберій, залишаючи його засідання, промовив: «О, люди, створені для рабства!» Імператор Калігула вже вимагав, щоб йому поклонялися як богу і говорив: «Нехай ненавидять, аби боялися». Імператор Нерон був по-звірячому жорстокий, нахабно лицемірний. І імператорські двори цілком відповідали аморальності володарів. Суперництво, жорстокість, вбивства, інтриги, віроломство, розпуста, непомірна розкіш - все це характерно для верхів пізньоримського суспільства.

Як би в опозицію цього, в свідомості деяких римлян зріло інше. Спочатку виникло філософське вчення стоїцизму з його ідеалами духовної свободи (але не свавілля), рівності всіх перед обличчям невблаганної долі, її неминучістю, невідворотністю. Стоїки, такі як придворний Нерона філософ Сенека, імператор Марк Аврелій, раб Епіктет, виступили із закликом до людини, який, на їхню думку, навіть в найстрашніших умовах, всупереч їм, повинен прагнути до моральної досконалості. Людина, безпорадний перед підступністю і злістю собі подібних, іграшка долі, міг і повинен був, на переконання стоїків, знайти опору в самому собі, в своєму розумі. Опору настільки потужну, що його внутрішню свободу ніхто не в силах відняти. І ця свобода дозволяє людині самій стати доброчесним і активно утверджувати в житті добро.

Поряд зі стоїцизмом, в Римі поступово розширювало свій вплив християнство, що з'явилося в римських провінціях. Раннє християнство, як світогляд, виявилося багато в чому близьким до стоїцизму. Але стоїцизм був все ж кілька аристократичним, зверненим до розуму. Християнство ж не є філософією, це релігія, заснована на вірі. Воно виникло як масове явище, поширене спочатку в низах суспільства, вже потім захоплюючи і його верхи. Християнство принесло щось зовсім незвичайне в моральність і привернуло до себе представників найрізноманітніших соціальних верств. Моральність християнська виявилася одночасно і індівідуалі- зованной, особистісної та вселюдської. Моральне досконалість і недосконалість кожної людини і людства виявилися пов'язаними з життям вічним, важливими для тієї чи іншої продовження земного буття в небесному, потойбічному, справжній бутті.

Моральна культура і моральні цінності в давньоримський період реалізовувалися, таким чином, по-різному, на різних рівнях культури. Добро і чеснота на нижчому рівні явно зв'язувалися з їх корисністю для суспільства, громади, Риму, а тому і для кожного громадянина. Але в Римі дуже рано, і все більш впевнено, чеснота почала проявляти себе і як норма, в зв'язку з повинністю добра в усіх його іпостасях. Римляни ж були переконані в тому, що служіння Риму (і в війнах, і в інших справах) є моральний обов'язок громадянина - обов'язок, який вище його особистих інтересів, дорожче самого життя кожного. Як норма поведінки громадянина розглядалися і мужність, стійкість, вірність, чесність, справедливість.

Занепад, який творився в імператорському Римі, виглядав тому як кошмарний криза моральності. Але як не парадоксально, саме в кризовий час визрів рух культури до рівня піднесених моральних ідеалів, при свідомості особистої відповідальності людини за те, що відбувається. Добро і чеснота, не перестаючи бути належними, ставали пристрасно бажаними в зв'язку з прагненням до Бога, освяченими людяною по суті вірою. Римське суспільство не уникло морального знекультурення, але при цьому з'явилася можливість (тільки можливість) виходу на найвищий рівень культури, до власне культурі. Це можливість, що виявилася в межах римської імперії, породжена в римських провінціях в умовах взаємодії і взаимопересечения різних культур, запозичень, переосмислень.

  • [1] Див .: Віппер Р. Ю. Історія Стародавнього світу. М., 1993.
  • [2] Див. Про це: Культура Стародавнього Риму. С. 23-33.
  • [3] Див. Про це: Федорова Е. В. Люди імператорського Риму. М., 1990..
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >