КЛЮЧОВІ СЛОВА

Система національних рахунків

Валовий внутрішній продукт

Валовий національний продукт

Національний дохід

Кінцева продукція

проміжна продукція

Метод розрахунку ВВП за доданою вартістю

Метод використання ВВП

Метод розрахунку ВВП за джерелами доходів

номінальний ВВП

реальний ВВП

Індекс-дефлятор ВВП

Індекс споживчих цін

індекс Фішера

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Назвіть основні області макроекономічного дослідження.
 • 2. Охарактеризуйте систему макроекономічних показників.
 • 3. Дайте визначення ВВП і ВНП.
 • 4. Опишіть основні методи розрахунку ВВП.
 • 5. Що таке номінальний і реальний ВВП?
 • 6. Розгляньте індекси цін, які використовуються при розрахунку основних макроекономічних показників.

ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Способами вимірювання ВВП є:
  • а) за доданою вартістю;
  • б) по витратах;
  • в) за видатками;
  • г) за доходами.
 • 2. При розрахунку ВВП за витратами підсумовуються:
  • а) особисті споживчі витрати;
  • б) прибуток;
  • в) валові інвестиції;
  • г) чистий експорт.
 • 3. При розрахунку ВВП за джерелами доходів підсумовуються:
  • а) амортизація;
  • б) непрямі податки;
  • в) державні витрати;
  • г) заробітна плата.
 • 4. Дефлятор ВВП обернено пропорційний:
  • а) номінального ВВП;
  • б) реального ВВП;
  • в) потенційному ВВП;
  • г) всі відповіді невірні.

Завдання 1. Деревообробний завод закуповує у постачальників пиломатеріали на 200 млн руб. в рік і продає готову продукцію меблевій фабриці за 280 млн руб. Вироблена меблі на суму 380 млн руб. надходить в роздрібну торгівлю, виручка якої становить 400 млн руб. Визначте величину кінцевої і проміжної продукції, виробленої в економіці країни за умови, що інших товарів і послуг не проводилося.

Завдання 2. У 2009 р в країні N було випущено кінцевих споживчих товарів на суму 400 млрд євро, а кінцевих інвестиційних товарів - на 200 млрд євро, з яких 10% призначені для заміни застарілих засобів виробництва. Визначте величину ВВП і ЧВП країни N.

Завдання 3. У закритій економіці величина ВВП становить 240 млрд дол., Споживчі витрати домашніх господарств - 145 млрд, державні закупівлі товарів і послуг - 60 млрд, прибуток компаній - 75 млрд, амортизаційні відрахування - 17,5 млрд. Визначте величину чистих приватних інвестицій в економіку країни.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >