КЛЮЧОВІ СЛОВА

Бюджетно-податкова (фіскальна) політика

бюджетний дефіцит

бюджетний федералізм

бюджетний профіцит

крива Лаффера

Державний борг

Дискреційна бюджетно-податкова політика Недискреционная бюджетно-податкова політика Податкова ставка

Консолідований державний бюджет

вбудовані стабілізатори

податковий тягар

боргове фінансування

Податкова база

Об'єкт оподаткування

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Сформулюйте визначення державного бюджету і охарактеризуйте його основні функції.
 • 2. Назвіть основні джерела доходів і напрямки видатків державного бюджету.
 • 3. Які основні способи фінансування бюджетного дефіциту?
 • 4. Охарактеризуйте бюджетні системи унітарного і федеративної держави.
 • 5. Розкрийте зміст поняття «бюджетний федералізм».
 • 6. Яким принципам повинна відповідати податкова система держави?
 • 7. Що таке податковий тягар?
 • 8. Назвіть основні види податків.
 • 9. Охарактеризуйте основні види бюджетно-податкової політики.

ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ

 • 1. До бюджету розширеного уряду входять:
  • а) федеральний бюджет;
  • б) регіональні бюджети;
  • в) місцеві бюджети;
  • г) позабюджетні фонди.
 • 2. У Російській Федерації пропорційними податками є:
  • а) податок на доходи фізичних осіб;
  • б) податок на прибуток;
  • в) ПДВ;
  • г) всі відповіді невірні.
 • 3. До непрямих податків відносяться:
  • а) податок на прибуток;
  • б) акцизи;
  • в) ПДВ;
  • г) податок на майно.
 • 4. Крива Лаффера описує зв'язок між:
  • а) сукупним попитом і сукупною пропозицією;
  • б) ставкою оподаткування і доходами державного бюджету;
  • в) інвестиціями і ростом ВВП;
  • г) дефіцитом бюджету і величиною зовнішніх запозичень.
 • 5. До автоматичним стабілізаторів відносяться:
  • а) прогресивна система оподаткування;
  • б) страхування по безробіттю;
  • в) зміна структури державних витрат;
  • г) всі відповіді невірні.

Завдання 1. У країні N діє наступна система стягування прибуткового податку: доходи до 20 000 ден. од. в рік оподатковується за ставкою 10%, доходи до 50 000 ден. од. - за ставкою 20%, понад 50 000 ден. од. - за ставкою 30%. Визначте суму прибуткового податку, сплаченого А. Смітом з доходу в 150 000 ден. од. на рік.

Завдання 2. Денна виручка шашличної «У Гамлета» становить 200 000 руб. Ставка податку з продажів становить 5%. Визначте, яку суму недоплачує власник кафе державі, якщо касир видає чек лише кожному третьому клієнту.

Завдання 3. Величина потенційного ВВП країни становить 800 млрд дол., А обсяг фактичного ВВП - 700 млрд дол. Бюджет держави формується виключно за рахунок податкових надходжень, які становлять 20% ВВП, при цьому бюджетні витрати досягають 150 млрд дол. Визначте сальдо державного бюджету . Як воно зміниться при досягненні повної зайнятості ресурсів?

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >