ПЕДОЛОГІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Педологія - (від грец. Pais ( paidos ) - дитя, logos - вчення, наука) - течія в психології та педагогіці, що виникло в кінці XIX - початку XX ст. Термін «педологія» був запропонований Оскаром Крісменом (США) в 1893 р Народження педології пов'язують з ім'ям С. Холла, який заснував в 1889 р першу педологічні лабораторію. Дослідженнями в області педології також займалися Дж. М. Болдуін, Е. Кірпатрік, В. Прейер. Педологія пропонувала особливий - інтегративний і міждисциплінарний - підхід до вивчення дитини.

Приблизно в его же час педологія починає інтенсивно поширюватися в нашій країні. На початку XX ст. ідеї педології розвивали В. М. Бехтерєв, Г. І. Рос солимо, А. П. Нечаєв. Розквіт вітчизняної педології доводиться на 20-і рр. XX ст. Найбільш відомі представники радянської педологічний школи: П. П. Блонський, Л. С. Виготський, А. Б. Залкінд, К. Н. Корнілов, М. Я. Басов.

Основні завдання, які ставили перед собою вітчизняні педологи, були пов'язані з поглибленим вивченням особистості дитини, а також з розробкою методів, здатних виявити об'єктивну картину дитячого розвитку, і, згодом, підібрати відповідні методи навчання та виховання. Блонський відзначав, що педологія є наукою про віковому розвитку дитини в умовах певної соціально-історичного середовища.

У 1936 р педологія перестала існувати (Постанова ЦК ВКП (б) «Про педологічні перекручення в системі Наркомпросів»). Багато вчених зазнали репресій. Були закриті всі педологические інститути і лабораторії, а з бібліотек вилучено книги педологічний тематики. В кінці 50-х рр. XX століття почався процес повернення педологічних праць в бібліотеки країни; в 1970-рр. в СРСР стало відроджуватися тестування.

Педагогічна психологія включає в себе три великих розділи:

  • 1) психологію навчання;
  • 2) психологію виховання;
  • 3) психологію вчителя (викладача).

Дана область психологічного знання розглядає психологію освітньої діяльності (в єдності навчальної та педагогічної діяльності); психологію навчальної діяльності і психологію учнів (школярів, студентів); психологію педагогічної діяльності і психологію викладача, наприклад, індивідуальний стиль вчителя; а також психологію співпраці і спілкування в процесі навчальної діяльності.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >