РОБОТА ПСИХОЛОГА В ОБЛАСТІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Юридична психологія - це область психологічного знання, спрямована на вивчення функціонування психіки людини в рамках правових відносин. Фахівців в галузі юридичної психології цікавлять різні психічні процеси і стани, індивідуальні особливості особистості, мотивація, ціннісні орієнтації особистості в умовах правового взаємодії.

Перебуваючи на стику психології і юриспруденції, юридична психологія як галузь психологічної науки вирішує проблему додатки психологічних знань до вирішення різних правових питань. Багато методів юридичної психології запозичені із загальної та соціальної психології. Також юридичну психологію збагатили класичні положення психології розвитку, вікової та педагогічної психології.

Сучасна юридична психологія - це прикладна наука, яка займає важливе місце серед різних галузей психології. Необхідно ще раз підкреслити, що структура юридичної психології, а також коло її проблем визначаються логікою правового регулювання. Наприклад, практичні рекомендації в рамках юридичної психології обов'язково співвідносяться з правовими нормами.

Об'єктом юридичної психології як науки є психіка учасника правових відносин, тобто людини, який знаходиться в умовах правового взаємодії. Предмет юридичної психології - численні психічні явища, індивідуально психологічні особливості учасників правовідносин, залучених до сфери правозастосовчої діяльності, а також соціально-психологічні закономірності цієї діяльності і її вплив на психіку і поведінку що у ній суб'єктів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >