ПРОФЕСІОГРАМА ПСИХОЛОГА

У професіограми психолога відображена специфіка професійної діяльності фахівця в галузі психології, що займається процесами і закономірностями функціонування психіки людини.

До основних видів діяльності психолога відносяться:

 • • вивчення розвитку психіки і закономірностей розвитку психічних процесів;
 • • дослідження загальних закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу;
 • • вивчення специфіки поведінки і спілкування людей в малих і великих групах;
 • • вивчення діяльності людини, особливостей його праці;
 • • виявлення особливостей поведінки людини в стресових, екстремальних ситуаціях;
 • • психологічна діагностика;
 • • дослідницько-аналітична робота, робота з інформацією, одержуваної в процесі діагностики;
 • • психологічне консультування, допомога людям, які опинилися у важких життєвих ситуаціях;
 • • психопрофілактична діяльність і психологічне просвітництво;
 • • проведення тренінгів, семінарів, лекцій;
 • • корекційно-розвиваюча діяльність, спрямована на подолання небажаних проявів психіки, а також формування якостей особистості, які сприяють здоровому способу життя і психологічному благополуччю;
 • • профорієнтація, профвідбір і профподбора кадрів.

Основний предмет праці професії «психолог» - людина; деякі дослідники в якості предмета діяльності психолога бачать природу і людину як біологічний об'єкт; в якості супутнього предмета праці розглядаються знакові системи (знаки, символи, цифри, тексти).

Засоби праці, які психолог використовує в роботі:

 • • речові (гарматні) - ручні (авторучка, олівець), електрифіковані (персональний комп'ютер), психофізіологічні прилади, засоби зв'язку;
 • • нематеріальні (функціональні) - аналітичне, словесно-логічне мислення, довготривала і оперативна пам'ять, стійке і розподілене увагу; емоційно-виразні усне мовлення і поведінку, а також ділова письмова мова; органи чуття - зір, слух.

Діяльність психолога в основному індивідуальна, тобто в більшості випадків психолог сам від початку і до кінця виконує роботу, але в деяких випадках передбачається і спільна діяльність, командна взаємодія. Наприклад, такі види роботи, як тренінг, дослідження, профвідбір, експертування психолог може здійснювати в складі групи фахівців.

Як правило, психолог працює в комфортних умовах, в приміщенні. Але існують і винятки, наприклад, психолог - фахівець в галузі екстремальної психології виїжджає на місце НС і працює разом з командою рятувальників.

Для успішного виконання професійної діяльності психолога важливі такі здібності:

 • • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному предметі, не відволікатися на інші об'єкти і треба бути уважним);
 • • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший або перемикатися з одного виду діяльності на інший; здатність утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів, вміння робити одночасно кілька дій);
 • • розвинена образна і словесно-логічна пам'ять;
 • • сформований на високому рівні образне і логічне мислення;
 • • гарний розвиток мнемонічних здібностей, короткочасної і довготривалої пам'яті;
 • • комунікативна компетентність (спілкування і взаємодія з людьми, вміння встановлювати контакти);
 • • вміння слухати;
 • • вербальні здібності (уміння виражати думки і говорити чітко, ясно, виразно);
 • • здатність до самоконтролю та рефлексії.

Особистісні якості, схильності і інтереси, що сприяють успішній реалізації в професії «психолог»:

 • • високий ступінь особистісної відповідальності;
 • • терпимість, безоцінне ставлення до людей;
 • • інтерес і повагу до іншої людини;
 • • прагнення до самопізнання і саморозвитку;
 • • оригінальність, винахідливість, різнобічність;
 • • допитливість і здатність до навчання;
 • • тактовність, вихованість;
 • • схильність до співпереживання;
 • • ініціативність;
 • • цілеспрямованість, наполегливість;
 • • інтуїція, уміння прогнозувати події;
 • • винахідливість;
 • • творче начало;
 • • ерудованість.

Особистісні якості, які ускладнюють здійснення професійної діяльності:

 • • психічна і емоційна неврівноваженість;
 • • агресивність;
 • • замкнутість;
 • • нерішучість;
 • • відсутність схильності до роботи з людьми;
 • • невміння зрозуміти позицію іншої людини;
 • • ригідність мислення;
 • • низький інтелектуальний рівень розвитку.

Фактори професійної діяльності, які можуть сприяти психофізіологічної напруженості в роботі:

 • • підвищена моральна відповідальність;
 • • інтелектуальні навантаження;
 • • постійне спілкування з людьми, в тому числі з асоціальною поведінкою, дефектами психіки (комунікативні та емоційні навантаження);
 • • вимушеність постійно перебувати в зоні чужих проблем.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >