ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Напишіть есе на тему «Психолог: особистість і професія».
 • 2. Випишіть три - п'ять цитат по темі «Особистість».
 • 3. Наведіть приклади прояву різних типів рефлексії (але моделі рефлексії, описаної І. Н. Семеновим і С. Ю. Степановим).
 • 4. У чому сенс терміна «професіограма»? Які параметри враховуються при складанні професіограми? Уважно вивчіть професіограму психолога і опишіть її.
 • 5. Назвіть професійно важливі якості психолога. Випишіть 10 найбільш важливих, з вашої точки зору, ПВК психолога. Оцініть наявність у вас цих ПВК але 10-бальною системою, а також оціните присутність даних ПВК у «ідеального» психолога (за 10-бальною системою). Порівняйте ідеальний і реальний портрети психолога. Визначте, за яким якостям у вас виявлені найбільші відмінності. Які якості в реальному і ідеальному образі професіонала-психолога збігаються?
 • 6. Перерахуйте причини виникнення криз професійного становлення. Наведіть приклади.
 • 7. Дайте визначення РЕВ. Назвіть основні симптоми РЕВ.
 • 8. Зіставте компетенції психолога-практика, психолога дослідника і викладача психології.
 • 9. Розкрийте специфіку післядипломної професійного навчання специ- Аліста-психолога.
 • 10. Розкажіть про балінтовскі русі і його ролі в професійному становленні професіонала-психолога.
 • 11. Підготуйте усне повідомлення з однієї з перерахованих тем.

Рефлексія професійної діяльності педагога-психолога.

Профсссіограмма і професійно-важливі якості психолога.

Кризи професійного становлення.

Фактори ризику в професійній діяльності психолога.

Синдром емоційного вигоряння і його профілактика.

Професійна компетентність психолога (дослідника, практика, викладача).

Професійне навчання як перший етап професіоналізації.

Супервізія, інтервізорскіе і балінтовскі групи.

Атестація та ліцензування фахівців.

Дані теми можна варіювати, також студенти можуть пропонувати свої теми відповідно до своїх навчально-професійними інтересами.

Діагностичний інструментарій (методики) [1]

Методика діагностики ціннісних орієнтацій в кар'єрі «Якір кар'єри» (Е. Шейн, переклад і адаптація - В. А. Чикер, В. Е. Винокурова).

Методика діагностики рівня емоційного вигорання (В. В. Бойко).

 • [1] Методики для лабораторних занять.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >