СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1 .Абрамова, Г. С. Практична психологія: підручник для вузів / Г. С. Абрамова. - Єкатеринбург: Ділова книга, 1999..
 • 2. Абульханова-Славська, К. А. Час особистості і час життя / К. А. Абульханова-Славська, Т. Н. Березина. - СПб .: Алетейя, 2001..
 • 3. Аксенов, В. Колеги // Аксьонов, В. Апельсини з Марокко. - М.: Ексмо, 2012.
 • 4. Альбом з експериментальної та інноваційної діяльності Департаменту освіти міста Москви. - М.: Изд-во Пушкінського інституту; Московські підручники і картолитография, 2005.
 • 5. Альошина, Ю. Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування / Ю. Є. Альошина. - 2-е вид. - М., 1999..
 • 6. Амстронг, М. Практика управління людськими ресурсами: пров. з англ. / М. Амстронг; під ред. С. К. Мордовина. - СПб .: Пітер, 2004.
 • 7. Ананьєв, Б. Г. Психологія і проблеми людинознавства / Б. Г. Ананьєв. - М.: Изд-во Інституту практичної психології; Воронеж: НВО «МОДЕК», 1996..
 • 8. Анастази, А. Психологічне тестування / А. Анастазі, С. Урбіна. - СПб .: Питер, 2001.
 • 9. Андрєєва, Г. М. Соціальна психологія / Г. М. Андрєєва. - М.: Аспект Пресс, 2004.
 • 10. Анцупов, А. Я. Конфліктологія / А. Я. Анцупов, А. І. Шипілов. - СПб .: Питер, 2007.
 • 11. Арінціна, І. А. Особливості роботи клінічного психолога в дитячому багатопрофільному стаціонарі / І. А. Арінціна, Р. Ж. Мухамедрахі- мов // Медична психологія в Росії: електрон, науч. журі. - 2012. - №5 (16). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_5_16/ nomer / nomerl4.php (дата звернення: 07.09.2016).
 • 12. Аристотель. Твори: в 4 т. Т. 1 / Аристотель. - М., 1975.
 • 13. Арт-терапія - нові горизонти / під ред. А. І. Копитіна. - М.: Когито-Центр, 2006.
 • 14. Асмолов, А. Г. Психологія XXI століття і народження варіативного освітнього простору Росії / А. Г. Асмолов // Світ психології. -
 • 1999. - № 1. - С. 198-208.
 • 15. Байярд, Р. Т. Ваш неспокійний підліток / Р. Т. Байярд, Дж. Байярд. - М .: Академічний проект, 2006.
 • 16. Банников, Г. С. Методичні рекомендації (пам'ятка) психологам освітніх установ з виявлення та попередження суїцидальної поведінки серед неповнолітніх / Г. С. Банников | і ін. |. - М .: Изд-во МГППУ, 2013.
 • 17. Баранніков, А. В. Зміст загальної освіти: компетентност- ний підхід / А. В. Баранніков. - М .: Изд-во ВШЕ, 2002.
 • 18. Берн, Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри: Психологія людської долі / Е. Берн. - М .: ФАИР-ПРЕСС, 2000..
 • 19. Бернс, Р. Розвиток Я-концепції і виховання / Р. Бернс. - М .: Прогрес, 1986.
 • 20. Битянова, М. Р. Організація психологічної роботи в школі / М. Р. Битянова. - К .: Генеза, 2002.
 • 21. Битянова, М. Р. Робота психолога в початковій школі / М. Р. Битянова. - 2-е вид. - К .: Генеза, 2002.
 • 22. Бодров, В. А. Психологія професійної придатності /

В. А. Бодров. - М .: Наукова думка, 2001..

 • 23. Божович, Л. І. Вибрані психологічні праці / Л. І. Божович; під ред. Д. І. Фельдштейна. - М.: Изд-во Міжнародної педагогічної академії, 1995.
 • 24. Бойко, В. В. Синдром «емоційного вигорання» в професійному спілкуванні / В. В. Бойко. - СПб .: Пітер, 1999..
 • 25. Великий психологічний словник / під ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зінченко - М., 2003.
 • 26. Болотова, А. К. Прикладна психологія. Основи консультативної психології: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / А. К. Болотова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М, 2016.
 • 27. Боровикова, С. А. Професійне самовизначення / С. А. Боровикова [и др.] // Психологічне забезпечення професійної діяльності / під ред. Г. С. Никифорова. - СПб .: Изд-во СПбГУ, 1991.
 • 28. Боскис, Р. М. Глухі та слабочуючі діти / Р. М. Боскис. - М.: Радянський спорт, 2004. - С. 287-302.
 • 29. Братусь, Б. С. Психологія моральної свідомості в контексті культури / Б. С. Братусь. - М.: Менеджер; Роспедагентство, 1994.
 • 30. Бреслава, Г. М. Емоційні особливості формування особистості в дитинстві: норма і відхилення / Г. М. Бреслава. - М .: Педагогіка, 1990..
 • 31. Бурменская, Г. В. Статево-психологічне консультування. Проблеми психічного розвитку дітей / Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лідері. - М .: Изд-во МГУ, 1990..
 • 32. Бурменская, Г. В. Статево-психологічний підхід у консультуванні дітей і підлітків / Г. В. Бурменская [и др.]. - М.: Изд-во МПСІ, 2007.
 • 33. Василюк, Ф. Е. Розуміє психотерапія: досвід побудови психотехнической системи / Ф. Е. Василюк // Гуманітарні дослідження в психотерапії: праці з психотерапії та психологічного консультування. - М .: Изд-во ПІ РАО; Вид-во МГППУ, 2007. - Вип. 1. - С. 159-203.
 • 34. Василюк, Ф. Е. Розуміє психотерапія як психотехнічна система // Московська психологічна школа: Історія і сучасність: в 4 т. Т. 4 / Ф. Е. Василюк; під заг. ред. В. В. Рубцова. - М.: Изд-во МГППУ, 2007. - С. 45-61.
 • 35. Василюк, Ф. Е. Психотехніка вибору / Ф. Е. Василюк // Психологія з людським обличчям: гуманістична перспектива в пострадянській психології / йод ред. Д. А. Леонтьєва, В. Г. Щур. - М.: Сенс, 1997. -

С. 284-314.

 • 36. бачки, І. В. Введення в професію «психолог»: навч, посібник / І. В. бачки, І. Б. Гріншпун, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., Стереотип. - М.: Изд-во Московського психолого-соціального інституту; Воронеж: НВО «МОДЕК», 2007.
 • 37. бачки, І. В. метафоричний тренінг / І. В. бачка. - М .: Ось-89, 2005.
 • 38. бачки, І. Б. Основи і технології групового тренінгу: навч, посібник / І. В. бачка. - М .: Ось-89, 1999..
 • 39. Введення в професію: психолог: підручник і практикум для академічного бакалаврату / А. Ф. Бондарук [и др.]; під ред. В. М. Голянич, С. В. Семенової. - М, 2016.
 • 40. Великі мислителі Заходу / під ред. Я. Мак-гриль. - М.: Крон- прес, 1999..
 • 41. Величковський, Б. Б. Комплексна діагностика індивідуальної стійкості до стресу в рамках моделі «стан - стійка риса» / Б. Б. Величковський, М. І. Мар'їна // Вісник мийок, ун-ту: Серія 14 «Психологія». - 2007. - № 2. - С. 34-46.
 • 42. Венгер, А. Л. Психологічна допомога дітям і підліткам в надзвичайних ситуаціях (на досвіді роботи з жертвами терористичного акту в Беслані) / А. Л. Венгер // Консультативна психологія і психотерапія. - 2006. - № 1.
 • 43. Венгер, А. Л. Психологічна допомога дітям і підліткам після Бесланской трагедії / А. Л. Венгер, Є. І. Морозова. - Володимир: Транзіт- ІКС 2009.
 • 44. Веракса, А. II. Практичний психолог в дитячому саду / А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова. - М.: Мозаїка-Синтез, 2012.
 • 45. Власов, П. В. Обитель милосердя / П. В. Власов. - М .: Московський робочий, 1991.
 • 46. Статево-психологічний підхід у консультуванні дітей і підлітків: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Бурменская [и др.]. - М .: Академия, 2002.
 • 47. Володарська, І. А. Система підготовки психологів в США / І. А. Володарська, Н. М. Лизунова // Вісник МГУ. Серія 14 «Психологія». - 1989. - № 3. - С. 50-62.
 • 48. Володарська, І. А. Система підготовки психологів в США / І. А. Володарська, Н. М. Лизунова // Вісник МГУ. Серія 14 «Психологія». - 1990. - № 1. - С. 57-67.
 • 49. Виготський, Л. С. Лекції з педології / Л. С. Виготський. - Іжевськ: Вид-во Удмуртської університету, 2001..
 • 50. Виготський, Л. С. Педагогічна психологія / Л. С. Виготський // Психологія: класичні праці. - М., 1991.
 • 51. Виготський, Л. С. Психологія / Л. С. Виготський. - М .: Ексмо-Пресс,
 • 2000.
 • 52. Виготський, Л. С. Зібрання творів / Л. С. Виготський; під ред. Д. Б. Ельконіна. - Т. 5. - М .: Педагогіка, 1983.
 • 53. Видатні психологи Москви / під ред. В. В. Рубцова, М. Г. Яро- Шевська. - М .: Изд-во Психологічного інституту РАО; Вид-во Міжнародного освітнього і психологічного коледжу, 1997..
 • 54. Газман, О. С. некласичної виховання. Від авторитарної педагогіки до педагогіки свободи / О. С. Газман. - М .: МИРОС, 2002.
 • 55. Гальперін, П. Я. Введення в психологію / П. Я. Гальперін. - М.: Книжковий дім «Університет», 2000..
 • 56. Гальперін, П. Я. Лекції по психології / П. Я. Гальперін; під ред. А. І. Подільського. - М., 2000..
 • 57. Гамезо, М. В. Атлас по психології: метод, посібник з курсу «Психологія людини» / М. В. Гамезо, І. А. Домашенко. - М .: Педагогічне товариство Россия, 2004.
 • 58. Гейтс, Б. Бізнес зі швидкістю думки / Б. Гейтс. - 2-е изд., Испр. - М .: Ексмо, 2004.
 • 59. Гибш, Т. Введення в марксистську соціальну психологію / Т. Гибш, М.Форверг. - М .: Прогрес, 1972.
 • 60. Гіппенрейтер, Ю. Б. Введення в загальну психологію: курс лекцій / Ю. Б. Гіппенрейтер. - М .: ЧеРо, за участю видавництва «», 2002..
 • 61. Гіппенрейтер, Ю. Б. Спілкуватися з дитиною. Як? / Ю. Б. Гіппенрейтер. - М.: ЧеРо; Сфера, 2003.
 • 62. Годфруа, Ж. Що таке психологія: в 2 т. / Ж. Годфруа. - 2-е изд., Стереотип. - М .: Світ, 1999..
 • 63. Грецов, А. Г. Пізнай себе. Психологічні тести для підлітків / А. Г. Грецов, А. А. Азбель. - СПб .: Пітер, 2008.
 • 64. Гришина, Н. В. Допомагають відносини: професійні та екзистенційні проблеми / Н. В. Гришина // Психологічні проблеми самореалізації особистості / під ред. А. А. Крилова, Л. А. Коростильової. - СПб .: Пітер, 2000. - С. 143-156.
 • 65. Гуревич, К. М. Професійна придатність і основні властивості нервової системи / К. М. Гуревич. - М.: Наука, 1970.
 • 66. Давидов, В. В. Проблеми розвиваючого навчання / В. В. Давидов. - М .: Педагогіка, 1986.
 • 67. Джемс, У. Психологія / У. Джемс; під ред. Л. А. Петровської. - М .: Педагогіка, 1991.
 • 68. Джордж, Р. Консультування: теорія і практика / Р. Джордж, Т. Крістіану; пер. з англ. А. Шадура. - М .: Ексмо, 2002.
 • 69. Деркач, А. А. Акмеология: шляхи досягнення вершин професіоналізму / А. А. Деркач, Н. В. Кузьміна. - М., 1993.
 • 70. Дитяча практична психологія: підручник / за ред. Т. Д. Марцін- ковской. - М.: Гардарики, 2000..
 • 71. Дружинін, В. Н. Варіанти життя: Нариси екзистенціальної психології / В. Н. Дружинін. - М.: Наукова думка, 2005.
 • 72. Ениколопов, С. Н. Психологічні особливості кримінального профайлінга / С. Н. Ениколопов, Н. А. Лі // Психологічна наука і освіта. - 2007. - № 5. - С. 295-299.
 • 73. Зеер, Е. Ф. Психологія професій: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. Ф. Зеер. - Єкатеринбург: Ділова книга, 2003.
 • 74. Зеер, Е. Ф. Психологія професій: навч, посібник для вузів / Е. Ф. Зеер. - 2-е вид. - М .: Академічний Проект; Фонд «Світ», 2008.
 • 75. Зеер, Е. Ф. Психологія професійної освіти / Е. Ф. Зеер. - Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. проф.-пед. ун-ту, 2000..
 • 76. Зимова, І. А. Ключові компетенції - нова парадигма результату сучасної освіти / І. А. Зимова // Інтернет-журнал «Ейдос». URL: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm (дата звернення: 7.09.2016).
 • 77. Зимова, І. А. Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті / І. А. Зимова. - М.: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2004.
 • 78. Зимова, І. А. Педагогічна психологія: підручник для вузів / І. А. Зимова. - 2-е вид., Доп., Испр. і перераб. - М .: Логос, 2002.
 • 79. Іванов, А. Гімназисти: вибір професійної долі (кінець XIX - початок XX століття) / А. Іванов // Ліцейське і гімназійну освіту. - 1998. - № 4 (5). - С. 19-27.
 • 80. Ільїн, Е. П. Стилі діяльності: нові підходи та аспекти / Є. П. Ільїн // Питання психології. - 1988. - № 6. - С. 85-93.
 • 81. Карандашев, В. І. Психологія: Введення в професію / В. Н. Олівців. - М .: Сенс, 2000..
 • 82. Карандашев , В. І. Психологія: введення в професію: підручник і практикум для академ. бакалаврату / В. Н. Карандашев. -, 2016.
 • 83. Карвасарский, Б.Д. Психотерапія: підручник для вузів / Б. Д. Карва- Сарский. - 2-е изд., Перераб. - СПб .: Питер, 2002.
 • 84. Карпов, А. В. Проблема емоційного інтелекту в парадигмі сучасного метакогнітівізма / А. В. Карпов, А. С. Петровська. URL: http://hr-portal.ru/article/problema-emocionalnogo-intellekta-v-paradigme- sovremennogo-metakognitivizma (дата звернення: 07.09.2016).
 • 85. Кедров, Б. М. Класифікація наук / Б. М. Кедров. - Т. I. - М., 1961; Т. II. - М., 1965.
 • 86. Клімов, Є. А. Вступ до психології праці / Е. А. Климов. - М.: Изд-во МГУ, 1988.
 • 87. Клімов, Є. А. Індивідуальний стиль діяльності в залежності від типологічних властивостей нервової системи / Є. А. Клімов. - Казань: Изд-во Казанського ун-ту, 1969.
 • 88. Клімов, Є. А. Психологія професійного самовизначення / Е. А. Климов. - М .: Академія, 2007.
 • 89. Кові, С. Р. Сім навичок високоефективних людей: Потужні інструменти розвитку особистості / С. Р. Кові. - 6-е изд. - М.: Паблішер, 2011 року.
 • 90. Комітет експертів ВООЗ але проблем, пов'язаних зі споживанням алкоголю, Женева, 10-13 жовтня 2006 р // Серія технічних доповідей ВООЗ. Друга доповідь. - 2007. - № 944.
 • 91. Кондаков, І. М. Методологічні засади зарубіжних теорій професійного розвитку / І. М. Кондаков, А. В. Сухарєв // Питання психології. - 1989. - № 5. - С. 162-163.
 • 92. Корчак, Я. Несерйозна педагогіка / Я. Корчак; пер. І. Адельгейм. - М .: Самокат, 2015.
 • 93. Кочюнас, Р. Основи психологічного консультування / Р. Кочюнас. - М .: Академічний проект, 1999..
 • 94. Крайг, Г. Психологія розвитку / Г. Крайг, Д. Бокум. - 9-е изд. - СПб .: Питер, 2006.
 • 95. Кузнєцова, О. В. Психологічні умови особистісного і професійного самовизначення підлітків на етапі вибору профілю навчання: дис .... канд. псих, наук / О. В. Кузнєцова. - М., 2010 року.
 • 96. Лазарус, Р. Теорія стресу і психофізіологічні дослідження / Р. Лазарус // Емоційний стрес. Фізіологічні і психологічні реакції / під ред. Л. Леві. - Л.: Медицина, 1970. - С. 178-208.
 • 97. Лідера, А. Г. Криза похилого віку: гіпотеза про його психологічному змісті / А. Г. Лідері // Психологія зрілості і старіння. - 2000.-№ 2.-с. 6-11.
 • 98. Лебедєв, А. Н. Сторінки історії. Дві методологічні традиції в психології реклами / А. Н. Лебедєв // Психологічний журнал. - 2000.-№ 4.
 • 99. Лебедєв-Любимов, А. Н. Психологія реклами / А. Н. Лебедєв-Любимов. - 2-е вид. - СПб .: Питер, 2006.
 • 100. Леонгард, К. Акцентуйовані особистості / К. Леонгард. - М.: Ексмо-Пресс, 2001..
 • 101. Леонтьєв, А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість / А. Н. Леонтьєв. - М »1975.
 • 102. Леонтьєв, А. Н. Вибрані психологічні твори: у 2 т. / А. II. Леонтьєв. - М., 1983.
 • 103. Леонтьєв, А. Н. Потреби, мотиви, емоції / А. Н. Леонтьєв. - М., 1971.
 • 104. Леонтьєв, Д. А. Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) / Д. А. Леонтьєв. - 2-е вид. - М .: Сенс, 2000..
 • 105. Лефевр, В. А. Алгебра совісті / В. А. Лефевр. - М .: Когито-Центр, 2003.
 • 106. Лефевр, В. А. Від репрезентації раціональності до репрезентації вільної волі / В. А. Лефевр // Психологічний журнал. - 1994. - №2.-С. 99-121.
 • 107. Лінде, Н. Д. Основи сучасної психотерапії: навч, посібник для студентів / Н. Д. Лінде. - М .: Академия, 2002.
 • 108. Личко, А. Е. Типи акцентуацій характеру і психопатій у підлітків / А. Е. Личко. - М .: Квітень Прес; Ексмо-Пресс, 1999..
 • 109 . Лишин, О. В. Підліток в школі: система відносин, мотивація діяльності / О. В. Лишин, О. А. Чернишова, С. Л. Ящук // Світ психології. - 1999. - № 4. - С. 233-246.
 • 110. Ломов, Б. Ф. Методологічні та теоретичні проблеми психології / Б. Ф. Ломов. - М .: Наука, 1984.
 • 111. Лурія, E. А. Мій батько AP Лурія / E. А. Лурія. - M.: Гнозис, 1994.
 • 112. Ленглі, А. Життя, наповнене сенсом / А. Ленглі // Прикладна логотсранія. - К .: Генеза, 2004.
 • 113. Макаренко, А. С. Про виховання / А. С. Макаренка. - М .: Политиздат, 1988.
 • 114. Малкіна-Пих, І. Г. Екстремальні ситуації. Довідник практичного психолога / І. Г. Малкіна-Пих. - М .: Ексмо, 2005.
 • 115. Мануйлов, М. А. Психологія реклами / М. А. Мануйлов. - М.: Изд-во ГТВ, 2005.
 • 116. Мамардашвілі, М. К. Необхідність себе. Введення в філософію / М. К. Мамардашвілі. - М.: Лабіринт, 1996..
 • 117. Маркс, К. Повне зібрання творів / К. Маркс, Ф. Енгельс. - 2-е вид. - Т. 23. - М.: Видавництво політичної літератури, 1960 1961. - С. 729.
 • 118. Маркова, А. К. Психологія професіоналізму / А. К. Маркова. - М .: Знание, 1996..
 • 119. Маркова, А. К. Формування мотивації навчання у шкільному віці: посібник для вчителя / А. К. Маркова. - М .: Просвещение, 1983.
 • 120. Маслоу, А. Мотивація і особистість / А. Маслоу. - СПб. : Питер, 2006.
 • 121. Маслоу, А. Дальні межі людської психіки / А. Маслоу. - СПб .: Євразія, 1999..
 • 122. Мерлін, В. С. Нарис інтегрального дослідження індивідуальності / В. С. Мерлін. - М .: Педагогіка, 1986.
 • 123. Мід, М. Культура і світ дитинства / М. Мід. - М .: Наука, 1988.
 • 124. Монтессорі, М. Діти - інші / М. Монгессорі; пер. з нім. Н. Нефедова; вступ. ст. і ком. К. Е. Сумпітельного. - М.: Карапуз- Дидактика, 2007.
 • 125. Мотков, О. І. Методика «Психологічна культура особистості» / О. І. Мотков // Шкільний психолог. - 1999. - № 15. - С. 8-9.
 • 126. Моховиков, А. Н. Телефонне консультування / А. Н. Моховиков. - М .: Сенс, 1999..
 • 127. Муніпов, В. Ергономіка / В. Муніпов, В. Зінченко. - М.: Логос,
 • 2001.
 • 128. Мей, Р. Мистецтво психологічного консультування / Р. Мей. - М .: Клас, 1994.
 • 129. Не говори дитині - ти поганий: про вопітаніі дитини для педагогів і батьків: але опублікованими і неопублікованими робіт Б. Д. Кор- сунской і спогадами про неї / авт.-упоряд. Е. А. Корсунська. - М .: ІРІ- СГРУПП 2010.
 • 130. Нікольська, А. А. А. А. Смирнов як вчений і організатор психологічної науки / А. А. Нікольська // Питання психології. - 1982. - № 6. - С. 66-80.
 • 131. Обухів, А. С. Введення в професію: психолог освіти: підручник і практикум для академічного бакалаврату / А. С. Обухів,

А. М. Федосєєва, Е. Байфорд; йод заг. ред. А. С. Обухова. -, 2016.

 • 132. Обухова, Л. Ф. Дитяча психологія: теорії, факти, проблеми / Л. Ф. Обухова. - 3-е изд., Стереотип. - М.: Тривола, 1998..
 • 133. Овчарова, Р. В. Практична психологія освіти: навч, посібник для студ. психол. фак. ун-тов. - М .: Академия, 2003.
 • 134. Овчарова, Р. В. Довідкова книга шкільного психолога / Р. В. Овчарова. - М., 1996.
 • 135. Овчарова, Р. В. Технології практичного психолога освіти / Р. В. Овчарова. - М .: Сфера, 2000..
 • 136. Ожегов, С. І. Словник російської мови / С. І. Ожегов; під ред. Н. Ю. Шведової. - 20-е изд., Стереотип. - М.: Російська мова, 1988. - С. 454.
 • 137. Ожегов, С. І. Тлумачний словник російської мови / С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - 3-з изд., Стереотип. - М.: Аз, 1996. - С. 800.
 • 138. Петровський, В. А. Людина над ситуацією / В. А. Петровський. - М .: Сенс, 2010 року.
 • 139. Піаже, Ж. Вибрані психологічні праці / Ж. Піаже. - М.: Изд-во Міжнародної педагогічної академії, 1994.
 • 140. Познишев, С. В. Кримінальна психологія. Злочинні типи / С. В. Познишев. - Л., 1926. URL: http://yurpsy.com/files/biblio/poznyshev/ poznyshev.htm (дата звернення: 07.09.2016).
 • 141. Познишев, С. В. Кримінальна психологія. Злочинні типи. Про психологічному дослідженні особистості як суб'єкта поведінки взагалі і про вивчення особистості злочинця зокрема / С. В. Познишев. - М .: ИНФРА-му, 2007.
 • 142. Попова, Т. А. Експериментальне дослідження емоційного вигорання, самоставлення і самоактуалізації практичних психологів // Експериментальна психологія в Росії: традиції і перспективи. URL: http://psyjournals.ru/exp_collection/issue/34561_full.shtml (дата звернення: 07.09.2016).
 • 143. Почепцов, Г. Г. Комунікативні технології XX століття / Г. Г. Почепцов. - М .: Рефл-бук; Київ: Ваклер, 2000..
 • 144. Практична психологія / під ред. М. К. Тутушкиной. - 6-е изд., Доп. і перераб. - СПб .: Бізнес-преса 2009.
 • 145. Практична психологія освіти: підручник для студентів вищих і середніх спец. навчань, закладів / за ред. І. В. Дубровиной. - М .: Сфера, 2004.
 • 146. Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 07.08.2014 № 946 «Про затвердження Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 37.03.01 Психологія (рівень бакалаврату)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації 15.10.2014 № 34320).
 • 147. Прощіцкая, Е. Н. Джон Голланд про вибір професії / Е. Н. Прощіцкая // Школа і виробництво. - 1993. - № 4. - С. 20-22.
 • 148. Пряжников, Н. С. Психологічний зміст праці / Н. С. Пряжников. - М .: Изд-во МПСІ 2010.
 • 149. Пряжников, Н. С. Теорія і практика професійного самовизначення / Н. С. Пряжников. - М.: Изд-во МГППІ, 1999..
 • 150. Психологічний словник / під ред. В. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. - М »1997.
 • 151. Психологія сучасного підлітка / під ред. Л. А. Регуш. - СПб .: Мова, 2005.
 • 152. Психологія: підручник / за ред. А. А. Крилова. - М.: ПБОЮЛ Гріженко Е. М., 2000..
 • 153. Рамуль, К. А. Про психології вченого і зокрема вченого-психо- лога / К. А. Рамуль // Питання психології. - 1965. - № 6. - С. 126-135.
 • 154. Реалі, Дж. Західна філософія від витоків до наших днів. Т. 3. Новий час / Дж. Реалі, Д. Антисери. - СПб. : ТОО ТК "Петрополіс", 1996..
 • 155. Регуш, Л. А. Практикум зі спостереження і спостережливості / Л. А. Регуш. - СПб .: Пітер, 2008.
 • 156. Резапкіна, Г. В. Секрети вибору професії, або путівник випускника / Г. В. Резапкіна. - М.: Генезис, 2005.
 • 157. Резапкіна, Г. В. Я і моя професія: Програма професійного самовизначення для підлітків: учеб.-метод. посібник для шкільних психологів і педагогів / Г. В. Резапкіна. - К .: Генеза, 2000..
 • 158. Рейф, І. Е. Думка і доля психолога Виготського / І. Є. Рейф. - К .: Генеза, 2011 року.
 • 159. Робінсон, К. Покликання. Як знайти те, для чого ви створені, і жити в своїй стихії / К. Робінсон; пер. з англ. В. Кукушкіної. - М.: Манн, Іванов і Фербер, 2010 року.
 • 160. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - СПб .: Питер, 2007.
 • 161. Рубцов, В. В. В. В. Давидов - засновник наукової школи і директор психологічного інституту / В. В. Рубцов // Питання психології. - 2005. - № 4. - С. 10-21.
 • 162. Самоукина, Н. В. Практичний психолог в школі: лекції, консультування, тренінги / Н. В. Самоукина. - Інтор, 1997..
 • 163. Саідомірскій, М. Є. Психосоматика і тілесна психотерапія: практич. керівництво / М. Е. Саідомірскій. - М.: Незалежна фірма «Клас», 2005.
 • 164. Сафуанов, Ф. С. М. М. Коченов - медичний і юридичний психолог / Ф. С. Сафуанов // Медична психологія в Росії: електрон, науч. журн. - 2011. - № 6. URL: http://www.mprj.ru/archiv_ global / 2011_6_ll / nomer / nomer02.php (дата звернення: 07.09.2016).
 • 165. Сел'е, Г. Від мрії до відкриття: Як стати вченим / Г. Сельє; пер. з англ. Н. І. Войскунскій; під заг. ред. М. Н. Кондрашової, І. С. Хорола. - М.: Прогрес, 1987.
 • 166. Семаго, М. М. Експертна діяльність психолога освітньої установи: метод, посібник / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. Раті- нова. - М .: Айріс-прес, 2004.
 • 167. Соціальна психологія. Словник / під ред. М. Ю. Кондратьєва - М .: Наукова думка; Мова, 2006.
 • 168. Стак, Е. Коучинг на підприємстві. Стати менеджером-трене- ром / Е. Стак. - 2-е межд. изд. - М .: Изд-во Інституту консультування і системних рішень, 2006.
 • 169. Степанов, С. С. Психологія в особах / С. С. Степанов. - М .: Ексмо- Прес, 2001..
 • 170. Степанов, С. Ю. Проблема формування типів рефлексії у вирішенні творчих завдань / С. Ю. Степанов, І. Н. Семенов // Питання психології. - 1982. - № 1. - С. 99-104.
 • 171. Сухов, А. Н. Соціальна психологія: навч, посібник для вузів / А. Н. Сухов, А. А. Деркач. - М .: Академія, 2006. - С. 257.
 • 172. Улицька, Л. Є. Людина потрапила в лікарню / Л. Є. Улицька. - М.: Ексмо 2009.
 • 173. Ушаков, Д. Н. Тлумачний словник сучасної російської мови: Близько 100000 слів. - М .: Аделант, 2013.
 • 174. Фельдштейн, Д. І. Психологія особистості, що розвивається / Д. І. Фельдштейн. - М .; Воронеж, 1996..
 • 175. Фельдштейн, Д. І. Психологія становлення особистості / Д. І. Фельдштейн. - М .: Изд-во Міжнародної педагогічної академії, 1994.
 • 176. Філатова, Л. О. Компетентнісний підхід до побудови змісту навчання як фактор розвитку наступності шкільної і вузівської освіти / Л. О. Філатова // Додаткова освіта. - 2005.-№ 7.-С. 9-11.
 • 177. Філіппова, І. Концепція «Управлінська модель організаційної діяльності загальноосвітнього закладу з профілактики хімічної залежності»: метод, матеріали / І. Філіппова. - Курган, 2002.
 • 178. Флоренская, Т. А. Діалог у практичній психології. Наука про душу / Т. А. Флоренская. - М .: ВЛАД ОС, 2001..
 • 179. Фопель, К. Бар'єри, блокади і кризи в груповій роботі: збірник вправ / К. Фопель. - 3-е изд. - К .: Генеза, 2008.
 • 180. Франкл, В. Людина в пошуках сенсу / В. Франкл; під заг. ред. Л. Я. Гозмана, Д. А. Леонтьєва. - М .: Прогрес, 1990..
 • 181. Фрейд, А. Психологія Я та захисні механізми / А. Фрейд. - М .: Педагогіка, 1993.
 • 182. Фролова, Н. Б. Профілактика адиктивної поведінки: структура проблеми, апарат реалізації: метод, керівництво до навчань, курсу «Превен- тологія» / Н. Б. Фролова, В. В. Аршинова // Серія наукових монографій і метод, посібників «превентології і аддіктологія - теорія і практика». - М .: Изд-во МГППУ, 2011 року.
 • 183. Фролова, С. В. Консультативна психологія: теорія і практика: навч.-метод. посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія» / С. В. Фролова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-ту, 2010 року.
 • 184. Фромм, Е. Втеча від свободи / Е. Фромм. - М .: Прогрес, 2007.
 • 185. Фромм, Е. Мати чи бути? / Е. Фромм. - М .: Прогрес, 1986.
 • 186. Хайдеггер, М. Час і буття // Хайдеггер М. Статті та виступи. - М.: Республіка, 1993.
 • 187. Голстед, М. Ключові компетенції в системі оцінки Великобританії // Сучасні підходи до компетентнісно-орієнтованого утворення: матеріали семінару / М. Холстед, Т. Ордж. - Самара: Профі, 2001..
 • 188. Хьелл, Л. Теорії особистості / Л. Хьелл, Д. Зіглер. - СПб. : Пітер Прес, 1997..
 • 189. Цхай, Е. В. Психологічний вплив реклами на людину / Є. В. Цхай. - Красноярськ, 2004.
 • 190. Чіксентміхайі, М. Потік: психологія оптимального досвіду / М. Чіксентміхайі. - 3-е изд. - М .: Сенс; Альпіна нон-фікшн, 2013.
 • 191. Чумічева, Р. М. Особливості ознайомлення старших дошкільників з жанрової живописом / Р. М. Чумічева // Формування початкових основ соціальної активності у дітей дошкільного віку: збірник наукових праць. - М .: Изд-во МГПИ, 1984. - С. 137-145.
 • 192. Шадриков, В. Д. Діяльність і здатності / В. Д. Шадриков. - М .: Логос, 1994.
 • 193. Шаповаленко, І. В. Психологія розвитку та вікова психологія: навч, для бакалаврів / І. В. Шаповаленко. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М, 2012.
 • 194. Швейцер, А. Життя і думки / А. Швейцер. - М .: Республіка, 1996..
 • 195. Шибутані, Т. Соціальна психологія / Т. Шибутані; пер. з англ.

B. Б. Ольшанського. - Ростов н / Д: Фенікс, 1999..

 • 196. Шнейдер, Л. Б. Професійна ідентичність: монографія / Л. Б. Шнейдер. - М.: Изд-во МОСУ, 2001..
 • 197. Шнейдер, Л. Б. Професійна ідентичність: теорія, експеримент, тренінг / Л. Б. Шнейдер. - М .; Воронеж, 2004.
 • 198. Шнейдер, Л. Б. Психологічне консультування: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Б. Шнейдер, Г. В. Вольнова, М. І. Зикова. - М .: Іжиця, 2002.
 • 199. Шойгу, Ю. С. Психологія екстремальних ситуацій: навч, посібник / Ю. С. Шойгу. - М .: Сенс, 2007.
 • 200. Шопенгауер, А. Свобода волі і моральність / А. Шопенгауер. - М .: Республіка, 1992.
 • 201. Шпіл'рейн, І. Н. Мова червоноармійця: Досвід дослідження словника червоноармійця московського гарнізону / І. І. Шпільрейн, Д. І. рей- тинбарг, Г. О. Нецький. - М. - Л.: Державне видавництво, відділ військової літератури, 1928. - С. 202.
 • 202. Штейнхард, Л. Юнгианская пісочна терапія / Л. Штейнхард. - СПб .: Питер, 2001.
 • 203. Щедровицький, П. Г. Нариси з філософії освіти / І. Г. Щедровицький. - М., 1993.
 • 204. Ельконін, Д. Б. Проблема навчання і розвитку в працях Л. С. Виготського // Ельконін Д. Б. Вибрані психологічні праці. - М., 1989. -

C. 494.

 • 205. Еріксон, Е. Дитинство і суспільство / Е. Еріксон. - СПб. : Ленат; ACT; Фонд «Університетська книга», 1996..
 • 206. Еріксон, Е. Ідентичність: юність і криза / Е. Еріксон. - М.: Прогрес, 1996..
 • 207. Burisch, М. In search of a theory: some ruminations on the nature and etiology of burnout / M. Burisch // Professional burnout: recent developments in theory and research / ed. WB Schaufeli, C. Maslach, T. Marek. - London: Taylor and Francis, 1993. - P. 75-93.
 • 208. Harriman, P. An Outline of Modern Psychology / P. Harriman. - Littlefield, 1956. - P. 34-37.
 • 209. Identity in adolescence: Processes and contents / ed. AS Waterman. - San Francisco: Jossey-Bass, 1985.
 • 210. Marcuse, F. L. Areas of Psychology / FL Marcuse // Psychology. - 1954. - PV
 • 211. Maslach, C. The measurement of experienced burnout / C. Maslach, SE Jackson // Journal of Occupational Behavior. - 1981. - № 2. - P. 26-34.
 • 212. Mehrabian, A. Nonverbal communication / A. Mehrabian. - Chicago: Aldine-Atherton, 1972.
 • 213. Rogers, C. On Becoming a Person: A Therapists View of Psychotherapy / C. Rogers. - Boston, 1961.
 • 214. Truax, С. B. Research on certain interpersonal skills in relation to processand outcome / С. B. Truax, К. K. Mitchell // Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: an empirical analysis / ed. AE Bergin, SL Garfield. - NY: John Wiley and Sons, 1972.

Інтернет-джерела

Сайт РПО. URL: http: //prio.p (J) (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт ОППЛ. URL: http://www.oppl.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт АДПП. URL: http://acpp.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт ФПОР. URL: http://www.rospsy.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт МААП. URL: http://www.maap.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт ПІ РАО. URL: http://www.pirao.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт ISSBD. URL: http://www.issbd.org (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт АРА. URL: http://www.apa.org/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сай г Association for Psychological Science (раніше American Psychological Society). URL: http://www.psychologicalscience.org/ (дата звернення: 07.09.2016).

Портал психологічних видань PsyJournals.ru. URL: http: // psyjournals.ru (дата звернення: 07.09.2016).

Електронне видання «Психологічна наука і освіта. URL: http://psyedu.ru (дата звернення: 07.09.2016).

Електронний журнал «Психологія і право». URL: http: // www. psyandlaw.ru (дата звернення: 07.09.2016).

Науковий психологічний журнал «Сучасна зарубіжна психологія». URL: http://psyjournals.ru/jmfp (дата звернення: 07.09.2016).

Портал Федеральних державних освітніх стандартів. URL: http://fgosvo.rU/fgosvpo/7/6/l/3 (дата звернення: 07.09.2016).

Інтернет-служба екстреної психологічної допомоги МНС Росії. URL: http://www.psi.mchs.gov.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Сайт «Професійні стандарти». URL: http: // profstandart-kadry. ги / (дата звернення: 07.09.2016).

Портал екзистенціальної психології. URL: http://hpsy.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

Медична психологія в Росії: електрон, науч. журі. URL: http: // mprj.ru/ (дата звернення: 07.09.2016).

. .
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ