ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати

 • • основні поняття в маркетингу;
 • • поняття маркетингового середовища;
 • • поняття стратегії, планування та контролю в маркетингу;
 • • поняття і елементи комплексу маркетингу; вміти
 • • аналізувати маркетингову середовище;
 • • визначати маркетингові стратегії;
 • • планувати і створювати маркетингові плани;
 • • здійснювати маркетинговий контроль;
 • • аналізувати елементи комплексу маркетингу; володіти
 • • навичками управління маркетингом організації;
 • • навичками аналізувати маркетингову середу організації;
 • • способами визначення стратегії, планування та контролю в маркетингу;
 • • навичками застосування сучасних інструментів комплексу маркетингу.

Місія та стратегічні цілі підприємства

Маркетинг в його прикладному розумінні - це управління виробничо-збутовою діяльністю компанії, спрямоване на досягнення стратегічних цілей підприємства за допомогою обліку та активного впливу на ринкові умови і процеси.

При організації будь-якого підприємства в явній або неявній формі формується її місія. Місія підприємства визначає загальні напрямки бізнесу, якими буде займатися компанія, так звані базові ринки. Процес визначення базових ринків називають макросегментації. Наприклад, банк буде працювати в фінансовій сфері, виробниче підприємство буде займатися випуском товарів. Крім напрямків діяльності в місії може визначатися географія діяльності фірми, декларуватися місце, яке підприємство повинно зайняти на ринку але відношенню до конкурентів. Наприклад, бути в трійці лідерів по галузі або зайняти не менше 50% ринку. Крім того, в місії визначаються основні акценти в діяльності компанії, її ключові компетенції, грунтуючись на яких вона досягне намічених цілей. Наприклад, застосування високих технологій, висококваліфікованого персоналу, системи ефективного управління якістю або комплексного обслуговування споживачів.

На підставі місії формуються стратегічні цілі фірми. Ці цілі носять довгостроковий характер (часовий діапазон планування - 3-5 років), мають конкретні показники (частка ринку, прибуток, норма повернення інвестиції і т.д.). Стратегічні цілі підприємства носять насамперед економічний характер і повинні відповідати завданням отримання прибутку як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, а також забезпечувати стійке положення фірми в разі зміни зовнішніх

З'СЛОВІЙ.

Для досягнення стратегічних цілей, невід'ємних від ринкової діяльності підприємства, і служить маркетинг. Сучасна концепція маркетингу визначає два найважливіших аспекти, необхідних для ефективної діяльності підприємства:

 • 1. Діяльність всіх підрозділів і всіх співробітників компанії повинна бути спрямована на задоволення потреб клієнтів. Центр прийняття операційних рішень повинен бути зміщений в сторону підрозділів, які добре знають потреби ринку: відділи збуту і вивчення ринку (причому на споживчому ринку основну роль грають відділи вивчення ринку, а на ринку підприємств - відділи збуту).
 • 2. Успішна діяльність будь-якої компанії повинна грунтуватися на побудові довгострокових взаємовигідних домовленостей із основними партнерами на ринку. Процес створення таких союзів називають маркетингом відносин. Наявність подібних союзів є стійким конкурентною перевагою.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >