ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ

Життєвий цикл товару - це концепція, яка розглядає динаміку конкурентоспроможного перебування товару на ринку. Дана концепція спирається на наступні твердження:

  • 1. Термін життя товару обмежений.
  • 2. Життєвий цикл товару проходить кілька характерних етапів.
  • 3. На різних етапах прибуток, отриманий від продажу товару, різна.
  • 4. Кожен етап життєвого циклу вимагає особливих підходів до стратегії.

Виділяють наступні етапи життєвого циклу товару (рис. 1.12).

  • 1. Впровадження - період повільного збільшення обсягу продажів. Товар тільки надходить на ринок і завойовує покупців. Прибуток відсутній у зв'язку з великими витратами.
  • 2. Зростання - період швидкого визнання товару споживачами і значного збільшення прибутку.
  • 3. Зрілість - період уповільнення темпів зростання обсягу продажів, оскільки товар знайшов визнання у великої групи покупців. Прибуток стабілізується або починає зменшуватися за рахунок зростання витрат на маркетингові заходи, що проводяться з метою відбиття атак конкурентів.
  • 4. Спад - період зниження обсягів продажів і зменшення прибутку.
Етапи життєвого циклу товару

Мал. 1.12. Етапи життєвого циклу товару

Характеристики кожного етапу, маркетингові дії на кожному етапі представлені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Життєвий цикл товару: основні характеристики, цілі та проекції стратегії маркетингу на елементи комплексу маркетингу

характери-

стіки

Етап життєвого циклу товару

впровадження

Зріст

зрілість

спад

Об'єм продажу

невеликий

Швидко зростаючий

досягає

піку

зменшуваний

Витрати (в розрахунку на одного споживача)

великі

Середні

низькі

низькі

прибуток

Відсутнє

Зростаюча

висока

Що зменшується

споживачі

любителі

нового

Перші, які визнали товар

масовий

ринок

інертні

число

конкурентів

незначне

постійно

зростаюче

стабільне,

початкуюче

зменшуватися

убуває

характеру-

стіки

Етап життєвого циклу товару

впровадження

Зріст

зрілість

спад

цілі маркетингу

Інформування споживачів про товар

Максимізація частки ринку

Максимізація прибутку і захист частки ринку

Зменшення витрат і підтримання рівня збуту

стратегії

товар

Пропозиція

основного

товару

Пропозиція розширеного сімейства продуктів, послуг

Диверсифікація марок і моделей

виняток

«Слабких»

Ціна

Вартість плюс націнка

Ціна з метою проникнення на ринок

Ціна, відповідна цінами конкурентів

зменшена

розподіл

вибіркове

інтенсивне

більш інтенсивне

Виборче закриття збиткових торговельних точок

Реклама

Створення поінформованості про товар серед перших покупців і дилерів

Створення поінформованості про товар на масовому ринку

Акцент на особливості марок і їх переваги

Зменшення інтенсивності до необхідного рівня, щоб утримати затятих прихильників

Стимулювання збуту

Посилення стимулювання збуту з метою випробувати і оцінити товар

Помірне з метою скористатися перевагою високого споживчого попиту

Посилене, для створення прихильності маркам

Зменшення до мінімального рівня

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >