КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Розкрийте особливості та окремі напрямки маркетингу фінансових послуг.
  • 2. Охарактеризуйте нові технології маркетингу фінансових послуг в умовах фінансової нестабільності.
  • 3. Які тенденції склалися в фінансовому секторі і в російській економіці в цілому? Які три можливі стратегії кризового маркетингу існують в сфері фінансових послуг?
  • 4. Дайте характеристику банкам і фінансовим компаніям в умовах кризових явищ.
  • 5. Які інструменти інтернет-маркетингу в сфері фінансових послуг?
  • 6. У чому полягають особливості SMM-маркетингу (або маркетингу в соціальних мережах) як частини інтернет-маркетингу в сегменті В2С? Обгрунтуйте два основних напрямки SMM-маркетингу.
  • 7. Розкрийте типи і канали продажів факторингових послуг.
  • 8. На які групи можна умовно поділити основні моделі позиціонування факторингових послуг, представлені на російському ринку? Виділіть основні критерії оцінки фактора з точки зору споживачів факторингових послуг.
  • 9. У чому полягають особливості застосування сегментації для маркетингу послуг торгового фінансування? Розкрийте критерії сегментації клієнтів при торговельному фінансуванні. Що таке орієнтування?
  • 10. Що таке торгове фінансування? Уявіть зрозумілий для клієнта алгоритм сегментації при торговельному фінансуванні. З чого повинна складатися звичайна анкета-опитувальник?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >