ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

Маркетинг як система управління ринковою діяльністю, вивчення і регулювання ринкових процесів пропонує механізми взаємовигідного обміну між різними суб'єктами ринку, створює умови для виявлення потреб споживачів і визначення можливостей їх задоволення. Це передбачає вивчення основних маркетингових підходів щодо сфери послуг гостинності, прогнозування їх динаміки, формування попиту, стимулювання їх розподілу.

У країнах з розвиненою ринковою економікою індустрія гостинності виступає як самостійна сфера економічної системи, залучаючи значні матеріальні, фінансові і трудові ресурси.

Подання індустрії гостинності як складної соціально-економічної системи дозволяє формулювати її закономірності, оцінювати типові характеристики.

Під час вивчення цієї галузі виявляються взаємні співвідношення компонентів системи і їх зв'язку з зовнішнім середовищем. Виділяти учасників індустрії гостинності можна за різними ознаками, що призводить відразу ж до розгляду багатовимірності цієї структури. У зв'язку з цим роль маркетингової політики на підприємствах даної сфери істотно зростає.

Для отримання ефективних результатів від застосування інструментів маркетингу в практичній діяльності підприємств сфери гостинності необхідно забезпечення наступних принципів.

  • 1. Підприємство в своїй діяльності має бути орієнтоване на повноцінне задоволення потреб споживачів.
  • 2. Для досягнення поставленої мети необхідно здійснювати всебічне вивчення (дослідження) ринку, ринкових суб'єктів, ступеня мотивації споживачів, а також власних виробничо-збутових можливостей і загального потенціалу компанії.
  • 3. Організації сфери послуг гостинності повинні задіяти комплексний підхід до досягнення поставлених цілей шляхом застосування різноманітних інструментів маркетингової політики.

В умовах високої конкуренції та нестабільної економічної ситуації в країні і світі досягти поставлених цілей можна лише за рахунок застосування широкого асортименту взаємопов'язаних інструментів маркетингу, використовуючи комплексний маркетинговий підхід.

Комплексність означає, що маркетингові дії (проведення маркетингових досліджень, реалізація цінової політики, розробка та надання послуг, їх просування на ринок), взяті самі по собі, не здатні забезпечити того ефекту, який дає здійснення маркетингу як системи.

Існує кілька моделей, на підставі яких здійснюється комплексне маркетингове вплив учасників ринкового процесу на споживачів своїх послуг. Найбільш поширеними і часто вживаними є наступні моделі:

  • • модель «5К» концепції комплексу маркетингу;
  • • модель «7Р» концепції комплексу маркетингу (сучасніша і вдосконалена концепція);
  • • модель «4С»: еволюціонувала в напрямку орієнтації на споживача концепції «4Р».

Зародилася ще в 1960-і рр. і отримала широкий розвиток в 1980- 1990-е рр. концепція комплексу маркетингу - модель «4Р» була згодом вдосконалена. Будучи на сьогоднішній день стрижневий в питаннях організації маркетингу на підприємстві, дана концепція, проте, більшою мірою орієнтована на відчутні, ніж на невловимі товари (продукти і послуги) індустрії гостинності.

Разом з тим ефективність її застосування більшістю організацій настільки очевидна, що не розглядати її по відношенню до підприємств сфери гостинності було б вельми нерозумно.

З урахуванням специфіки сфери гостинності нижче представлені характерні особливості кожного елемента комплексної маркетингової концепції «5К».

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >