ФУР'Є-СПЕКТРОСКОПІЯ

Початком Фур'є-спектроскопії вважається 1880 року, коли А. А. Майкельсона була створена універсальна схема інтерферометра, яка використовується до цих пір. Основним елементом Фур'є спектрометра є інтерферометр Майкельсона. Спочатку реєструється інтерферограмма досліджуваного випромінювання, а потім по ній за допомогою фур'є-перетворення обчислюють шуканий спектр.

Якими перевагами володіє Фур'є-спектроско- Пія в порівнянні зі звичайною спектроскопией? У Фур'є-спектрометрі відбувається накопичення інформації в усьому спектральному діапазоні за весь час сканування, в той час як в звичайному дифракційному спектрометрі за той же час виходить інформація тільки про вузькому спектральному інтервалі, який відповідає положенню вихідної щілини приладу. П. Фелжет назвав це властивість мультиплекс-фактором (виграш Фелжета). П. Жакино показав, що в оптичній системі без втрат яскравість об'єкта дорівнює яскравості зображення, отже, потік і яскравість можуть зберігатися в будь-якій точці такої оптичної системи. Тим самим можна пропускати велику кількість енергії при високій роздільній здатності. У цьому полягає ефект виграшу Жакино.

Методи Фур'є-спектроскопії застосовують в спектральних дослідженнях (наприклад, отримання і аналіз спектрів поглинання молекул, молекулярних спектрів зірок і планет), в екологічному моніторингу (визначення концентрації шкідливих речовин в повітрі), у фізиці твердого тіла (розрахунок енергетичної щілини надпровідників, розробка інфрачервоних приймачів і фільтрів, отримання і аналіз фононних спектрів, дослідження властивостей поверхонь металів та ін.).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >