КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Після якого відкриття фізика і медицина почали своє плідне співробітництво?
 • 2. Як В. К. Рентген відкрив випромінювання, назване його ім'ям?
 • 3. Як рентгенівські промені використовуються в медицині?
 • 4. У чому полягають недоліки рентгенографії?
 • 5. На яких принципах заснована рентгенівська томографія?
 • 6. Чому роботи А. Кормака і Г. Хаунсфілда зробили переворот не тільки в рентгенодіагностиці, а й у всій фізіології і медицині?
 • 7. Коли був створений перший клінічний рентгенівський томограф?
 • 8. Чим обумовлені флуктаціонние і детерміновані спотворення томографічних зображень?
 • 9. Якими перевагами володіє: а) комп'ютерна томографія; б) ЯМР-томографія?
 • 10. Що таке ядерний магнітний резонанс?
 • 11. Які вчені внесли найбільший вклад у теоретичне обґрунтування та практичну реалізацію ЯМР-томографії?
 • 12. Як утворюється радіовуглець? Чому дорівнює період його напіврозпаду?
 • 13. Хто відкрив радіовуглецевий метод визначення віку органічних останків?
 • 14. На яких вихідних припущеннях заснований метод радіовуглецевого датування Ліббі?
 • 15. Які переваги і недоліки притаманні радіовуглецевого методу?
 • 16. Від яких факторів залежить вміст ізотопу 14 С в атмосфері?
 • 17. Які історичні та кліматологічні відкриття були зроблені за допомогою методу Ліббі? Наведіть 2-3 приклади.
 • 18. Які ще радіоізотопні методи визначення віку зразків вам відомі?
 • 19. Яких художників - авторів портретів вчених-фізиків ви знаєте?
 • 20. Що таке перспектива в живописі?
 • 21. Хто є автором математичної теорії перспективи?
 • 22. Як формулюється закон збереження спотворень?
 • 23. Які фізичні явища використовуються для атрибуції живописних творів?
 • 24. Що таке економетрія?
 • 25. У чому полягає суть фізичної економіки по Ларуш?
 • 26. Які принципи лежать в основі еконофізікі? Який математичний апарат вона використовує?
 • 27. Які вчені отримали Нобелівські премії за роботи в області економетрії та еконофізікі?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >