ЕЛЕКТРОННІ КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ І РЕГУЛЯТОРИ ЗМІННОГО СТРУМУ

Після вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • принципи дії та властивості тиристорних комутаційних апаратів і регуляторів змінного струму з природною і штучною комутацією;
 • • принципи дії та властивості комутаційних апаратів і регуляторів змінного струму на повністю керованих ключах;
 • • принцип дії і властивості гібридних апаратів змінного струму;
 • • принцип дії і властивості регуляторів з імпульсною модуляцією;
 • • причини появи вищих гармонік струму і напруги в мережі живлення і необхідність їх фільтрації для підвищення якості електроенергії;
 • • принципи дії та властивості пасивних, активних і гібридних фільтрів вищих гармонік;

вміти

 • • аналізувати основні схеми тиристорних комутаційних апаратів і регуляторів змінного струму з природною і штучною комутацією;
 • • аналізувати основні схеми комутаційних апаратів і регуляторів змінного струму на повністю керованих ключах;
 • • обґрунтовувати застосування типових схем регуляторів;
 • • визначати параметри компонентів в електронних апаратах змінного струму по заданих технічним вимогам;

володіти

 • • термінологією по електронним комутаційних апаратів і регуляторам змінного струму;
 • • методами аналізу і моделювання електричних схем електронних апаратів змінного струму;
 • • навичками вибору типових схем електронних апаратів в залежності від пропонованих вимог;
 • • навичками пошуку інформації про характеристики електронних апаратів змінного струму, в тому числі з використанням Інтернету.

Ключові терміни: тиристорний регулятор; природна комутація; примусова комутація; компенсатор реактивної потужності; тиристорний стабілізатор напруги; чотириквадрантний перетворювач; вищі гармоніки; резонансний фільтр; добротність; антирезонанса; силовий активний фільтр; гібридний фільтр гармонік.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >