Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система постачань "точно в строк" в закупівельній логістиці

Система постачань "точно в строк" (система ТВЗ) - це філософія і в той же час технічні прийоми. Система заснована на тому, що в ланку логістичної системи не повинно надходити ніяких матеріалів, поки в цій ланці не виникне гострої необхідності в цих матеріалах. Наприклад, доставка до моменту монтажу або безпосередньо в торговий зал магазину.

Сутність системи "точно в строк" як тянущей системи полягає в тому, що попит на будь-якій ділянці ланцюга визначається попитом, пред'явленому в кінці її. Поки немає попиту в кінці ланцюга, продукція не виробляється і не накопичується, що не замовляються і не накопичуються комплектуючі. Рух матеріалів тут нагадує течія річки (рис. 38, а): попит, що виник в гирлі річки, передається вгору за течією. Відповіддю на попит є адекватний йому матеріальний потік. Знизився попит - протягом сповільнилося, збільшився - відповідно посилилася швидкість потоку.

Протилежністю даної системи є накопичення запасів в очікуванні попиту (рис. 38, б).

Загальноприйнята визначення свідчить, що система постачання "точно в строк" - це система виробництва і постачання комплектуючих або товарів до місця виробничого споживання або до моменту продажу в торговельному підприємстві в необхідній кількості і в потрібний час.

Принципова відмінність системи ТВС від традиційного постачання показано на рис. 39.

Два варіанти задоволення ринкового попиту

Рис. 38. Два варіанти задоволення ринкового попиту:
а - за рахунок синхронного руху матеріалів по всьому ланцюгу по системі "точно в термін". Є можливість стійкої роботи з низьким запасом товарів; б - за допомогою системи складів, за рахунок сумарного попереднього накопичення запасу в ланках ланцюга товароруху. Стійка роботи забезпечується наявністю великої кількості сумарних запасах товарів

Як випливає зі схеми, при поставці за методом "точно в строк" (потік "а") контроль якості у споживача не передбачений. Отже, цю функцію має взяти на себе постачальник. У цих умовах наявність неякісних виробів у партії, що поставляється неприпустимо.

Відносини між постачальником і покупцем, що дозволяють застосовувати систему постачань "точно в термін", повинні носити характер тривалої господарської зв'язку і будуватися на довгострокових контрактах. Лише тоді можна досягти узгодженості в питаннях спільного планування, необхідного рівня техніко-технологічної спряженості, навчитися знаходити економічні компроміси.

Порівняльна характеристика традиційного постачання і постачання за методом "точно в строк"

Рис. 39. Порівняльна характеристика традиційного постачання і постачання за методом "точно в строк": а - схема поставки за методом "точно в строк"; б - традиційна схема постачання матеріальними ресурсами

Система ТВС передбачає роботу споживачів з набагато нижчим запасом, ніж в умовах традиційного постачання. Отже, підвищуються вимоги до надійності всіх учасників логістичного процесу, в тому числі і до транспортникам. Тому якщо в умовах традиційного постачання при виборі перевізника в першу чергу звертають увагу на перевізні тарифи, то в системах ТВС перевага віддається перевізнику, здатному гарантувати надійність дотримання строків доставки.

Застосування системи ТВС дозволяє різко скоротити як виробничі, так і товарні запаси, а також потреба в складських потужностях та персонал. Приклад застосування системи "точно в строк" в будівництві наведено в § 1.6. У торгівлі система поставки ТВЗ може означати поставку товарів по одній з наступних схем:

 • o склад розподільного центру підприємства роздрібної торгівлі - торговий зал магазину;
 • o склад підприємства оптової торгівлі - торговий зал магазину;
 • o склад готової продукції заводу-виготовлювача - торговий зал магазину.

Система "точно в строк" вимагає для впровадження значних зусиль. Отже, її розробці повинна передувати диференціація асортименту (номенклатури) поставляються товарних чи виробничих ресурсів з метою виділення найбільш значущих позицій, робота з якими за методом ТВС може дати найбільший ефект. Як інструмент диференціації може використовуватися аналіз ABC і XYZ.

Сформулюємо основні доданки ефекту від використання ТВС:

 • o Виключається ряд операцій з технологічного ланцюга поставок (рис. 39).
 • o Скорочуються поточні запаси, так як предмети праці надходять або в цех, або в торговий зал.
 • o Скорочуються страхові запаси, оскільки збільшується надійність поставок за рахунок переходу на довгострокові відносини з перевіреними постачальниками і перевіреними перевізниками.
 • o Скорочуються запаси в дорозі, оскільки скорочується час доставки за рахунок використання розташованих поблизу постачальників чи складів цих постачальників.
 • o Поліпшується якість товару, так як використовуються постачальники, якість продукції яких сертифіковане.
 • o Збільшується надійність поставок, так як виникає спільна зацікавленість у функціонуванні ТВЗ.

Відзначимо також окремі проблеми, що стоять на шляху впровадження систем "точно в термін".

Вимоги споживача до якості, які призводять до збільшення витрат постачальника і можуть сприйматися останнім як завищені.

Скорочення ступеня диверсифікації, що створює проблему, обумовлену зростанням комерційного ризику від орієнтації на одного контрагента.

Віддаленість споживача може зробити часті поставки невеликих партій економічно невигідними для постачальника.

Розклад поставок, яке використовується в системах "точно в строк", має дозволяти отримувати товари у міру потреби, в той час як для постачальника більш прийнятно розклад, що характеризується стабільністю поставок за розміром і в часі.

Розмір партії і періодичність поставок. Дана проблема виникає у зв'язку з можливим відзнакою в оцінках постачальником і споживачем економічно доцільного для кожного з них розміру партій і періодичності поставки.

На завершення параграфа перерахуємо деякі завдання, які необхідно вирішити в процесі проектування і впровадження ТВС.

 • 1. В області відносин з постачальниками:
  • o пошук близько розташованих постачальників;
  • o перехід на тривалі господарські зв'язки;
  • o пролонгація договірних відносин з перевіреними постачальниками;
  • o стимулювання постачальників до впровадження ТВС у них і просуванню ТВС далі до їх постачальникам;
  • o підтримка бізнесу постачальників за рахунок довгострокового планування і гарантованості закупівель;
  • o концентрація віддалених постачальників;
  • o висновок закупівельних цін на прийнятний для обох сторін рівень;
  • o організація безпаперового інформаційного обміну;
  • o централізована доставка силами і засобами постачальника;
  • o застосування наскрізних технологічних карт роботи з матеріальним потоком.
 • 2. За обсягом поставок:
  • o підтримка стійкої швидкості закупівель, узгодженої зі швидкістю виробництва (або для торгового підприємства - реалізації);
  • o забезпечення можливості частих постачання малими партіями;
  • o робота з перемінним розміром одиничної поставки при фіксованому загальному обсязі поставок за контрактом;
  • o заохочення постачальників за готовність упаковувати товари в необхідних кількостях.
 • 3. В області якості продукції, що поставляється:
  • o тісний взаємозв'язок персоналу, відповідального за якість у продавця і споживача.
 • 4. В області відвантаження:
  • o складання та чітке дотримання розкладів прибуття вантажів;
  • o використання постійних, перевірених перевізників;
  • o укладання довгострокових контрактів на комплексне логістичне обслуговування, що включає складування і транспортування.

Метод швидкого реагування

Метод швидкого реагування розроблений в результаті розвитку філософії "точно в строк" і являє собою метод планування та регулювання поставок товарів на підприємства виробництва або торгівлі, в основі якого лежить логістичне взаємодія між підприємством-споживачем продукції, його постачальниками і транспортом. Суть методу розкрита в його назві: швидка реакція логістичної системи, зображеної на рис. 40, на виник на ринку попит. Якщо постачальником є виробниче підприємство, то воно повинно мати можливість оперативно перебудовувати виробництво на випуск потрібної споживачеві продукції.

Логістична система, що реагує на виник ринковий попит

Рис. 40. Логістична система, що реагує на виник ринковий попит

При постачанні підприємств торгівлі постачальник повинен мати можливість швидкого доступу до інформації про реальний попиті, який пред'являє споживача ринок. Рішення про поставку товару на підприємство торгівлі підприємством-постачальником приймається тоді, коли досить висока ймовірність виникнення реальної потреби в товарі даного виду. Передача замовлення і поставка товарів повинні здійснюватися без будь-яких затримок.

Метод швидкого реагування заснований на використанні трьох технологій і нової концепції бізнесу.

Технологія перша: автоматична ідентифікація штрихових товарних кодів. Дозволяє швидко і ефективно зібрати точну і детальну інформацію про те, що в даний момент продається.

Технологія друге: електронний обмін даними. Це не тільки інтернет, але і комплекс стандартів, що дозволяє підприємствам оперативно обмінюватися великими обсягами документованої інформації.

Технологія третя: автоматична ідентифікація вантажних одиниць (наприклад, транспортувальних контейнерів).

Нова концепція бізнесу - це дух партнерства і співпраці між організаціями, які беруть участь у просуванні товару. Роль узгодженості учасників надзвичайно висока. Наприклад, в США в кінці 80-х рр., Коли вже приблизно 90% товарів несли на собі штриховий товарний код, технологією швидкої відповіді були об'єднані лише кілька сотень партнерів. Причиною повільного впровадження з'явилася не так новизна технології, скільки традиційний дух недовіри і суперництва між торговцями в роздріб, дистриб'юторами і виробниками, так як історично кожна організація намагається отримати максимальний прибуток і зробити це за рахунок прибутку інших партнерів. Зруйнувати ці традиційні соперніческіе відношення не менш складно, ніж вирішити технічні та технологічні питання, пов'язані з впровадженням технології швидкої відповіді.

У §20.3 більш докладно розглядається можливість скорочення запасів при застосуванні методу швидкого реагування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук