ГРОШОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ УСТРІЙ

Ціна монети - пульс держави і досить вірний спосіб дізнатися її сили.

Вольтер

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • причини формування і компоненти національної грошової системи;
 • • елементи національної і світової валютної системи;
 • • фактори, які спричиняють глобалізацію грошової системи;
 • • сучасне законодавство, нормативні та методичні документи, що регулюють національну грошову і валютну системи;

вміти

 • • розрізняти типи і форми грошових систем;
 • • застосовувати понятійно-категоріальний апарат при характеристиці основних принципів управління грошовою системою;
 • • аналізувати вплив глобалізації на грошові системи різних країн світу;
 • • усвідомлювати різницю в забезпеченості грошей, що випускаються в обіг при різних типах грошових систем;

володіти

 • • термінологією, що пояснює зміст грошової і валютної системи;
 • • навичками наукового пояснення причин грошових реформ;
 • • методами аналізу організації грошової системи Росії та інших країн світу;
 • • методикою представлення результатів вивчення глобальної конкуренції на валютному ринку.

Ключові поняття, грошова система країни, народногосподарський оборот, національна валютна система, компоненти національної грошової системи; типи, види і форми грошових систем; принципи управління грошовою системою країни, грошова одиниця, валюта, валютний курс, валютні цінності, валютні операції, валютні обмеження, валютне регулювання, валютний контроль, золотий монометалізм, фідуціарна грошова система, грошова реформа, дефляція, нуліфікації, деномінація, девальвація, ревальвація, валютний ринок.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >