ГРОШОВА БАЗА І ГРОШОВА МАСА

Грошова база - це сукупний обсяг знаходяться в розпорядженні держави, юридичних і фізичних осіб готівкових та безготівкових високоліквідних коштів, які опосередковують обіг товарів і забезпечують проведення платежів, як внутрішніх, так і міжнародних. Грошова база не є грошовим агрегатом , вона являє собою основу для формування грошових агрегатів і тому називається також «грошима підвищеної ефективності».

При статистичному обліку розрізняють показники: «грошова база у вузькому сенсі» і «грошова база в широкому визначенні». Найбільшу питому вагу в структурі грошової бази зазвичай займають готівкові гроші. Готівкові гроші, що знаходяться в народногосподарському обороті, охоплюють: готівкові гроші поза банківською системою і готівкові гроші в касах банків. Готівкові гроші (табл. 3.1) складають грошову базу в вузькому сенсі.

Таблиця 3.1

Кількість готівки в обігу (на кінець року) 1

Країна

2000 р

2005 р

2010 р

2011 р

Росія

418,9

2009,2

5062,7

5938,6

Австралія

26,9

34,9

47,8

50,8

Білорусь

238,8

2016,4

4493,9

6711,8

Німеччина*

142,2

159,1

217,2

229,2

Італія *

76,4

97,9

142,3

150,2

Китай

1465

2366

4463

5075,0

Великобританія

22,3

30,2

44,7

47,2

США

-

708,3

891,0

973,7

Фінляндія *

3,3

9,7

14,4

15,2

Франція *

49,2

110,2

160,1

169,0

Швеція

-

100,4

96,4

92,1

* По країнах зони євро дані наведені в млрд євро на основі національних критеріїв резидентства. Для інших країн - в млрд од. національної валюти.

Грошова база в широкому визначенні включає:

 • 1) випущені в обіг Банком Росії готівку (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій), при цьому не враховуються залишки готівки в касах установ Банку Росії;
 • 2) кошти на рахунках обов'язкових резервів, що депонуються кредитними організаціями в Банку Росії;
 • 3) кошти на кореспондентських рахунках у валюті Російської Федерації (включаючи усереднену величину обов'язкових резервів) і депозитних рахунках кредитних організацій в Банку Росії;
 • 4) вкладення кредитних організацій в облігації Банку Росії (за ринковою вартістю);
 • 5) інші зобов'язання Банку Росії за операціями з кредитними організаціями у валюті Російської Федерації.

Грошова маса. Гроші, випущені в народногосподарський оборот, постають як неоднорідна грошова маса. Якась сума грошей, [1]

вкладена у вигляді депозиту в банк і видана в якості кредиту, стає одночасно об'єктом власності вкладника, банку і позичальника. В результаті гроші, спочатку представлені у вигляді грошової бази, розрізняються за формами, виконуваних функцій і ін.

До складу грошової маси включаються:

 • 1) тільки високоліквідні кошти, якими володіють резиденти і нерезиденти;
 • 2) гроші, які перебувають в різних формах готівкового та безготівкового обігу;
 • 3) всі сучасні визнані національним законодавством форми грошей;
 • 4) гроші, які виконують різну кількість функцій, не тільки кошти обігу євро і кошти платежу, але і засоби накопичення, світових грошей.

Разом з тим до складу грошової маси не включаються, наприклад, товарні гроші (худоба, пачки сигарет і т.п.), цінні папери, які беруть участь в безготівковому обороті. Тільки при такому підході, досить чітко окреслює межі поняття, забезпечується в подальшому правильне розуміння закону грошового обігу, що визначає потребу в грошовій масі.

Випуск грошей в народногосподарський оборот породжує національну грошовий обіг. Грошовий обіг має не тільки історичні, функціональні, рольові параметри, але і кількісні, найважливішими з яких є:

 • • показники, що характеризують високоліквідні активи резидентів і нерезидентів, які можуть використовуватися в якості грошей;
 • • показники грошової маси (грошові агрегати).

 • [1] Російський статистичний щорічник. 2013: стат. зб. / Росстат. М., 2013. С. 699.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >