ПОКАЗНИКИ ДОСТАТНОСТІ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ.

До найбільш вживаною показниками достатності грошей в економіці відносяться:

  • • рівень достатності готівки в економіці;
  • • рівень монетизації національної економіки.

Рівень достатності готівки в економіці (& Л ) розраховується як відношення готівки по агрегату МО до ВВП:

Рівень достатності готівки в економіці Російської Федерації на початок 2012 р склав 10,9%, в Японії 18,9%, Китаї 11,8%,

Італії 9,5%, Німеччини 8,9%, Франції 8,5%, США 6,9%, Бразилії 3,9%, Канаді 3,6% Г

Чи достатньо випущено грошей для обігу товарів, чи всі операції забезпечені грошовою масою? Про це судять по величині коефіцієнта монетизації ВВП (k M ), який визначається як відношення грошової маси (найчастіше в розрахунок приймається грошовий агрегат М2) до ВВП:

У 2010 р в США рівень монетизації становив 59%.

Швидкість обігу грошей - один з найважливіших кількісних показників, грошової маси. Вона залежить від сформованого типу грошової системи, модифікації економічних функцій грошей, масштабів бартерних і ступеня досконалості безготівкових розрахунків, загального стану національної економіки.

Швидкість обігу грошей - це показник швидкості обслуговування ними угод, а саме тієї кількості угод, яке опосередковує гроші за певний період часу (зазвичай обчислюється за рік).

Перехід від одиничної і розгорнутої форми вартості до грошової, від товарних грошей до паперових значно прискорює обіг грошей в економіці. На відміну від металевих грошей паперові гроші не служать скарбом, тобто не в повній мірі виконують функцію засобу накопичення. Отже, паперові гроші випадають з готівкового обігу на менш значні періоди часу. В силу своєї природи вони схильні до більшої швидкості обігу, яка істотно збільшується при використанні електронних грошей. Таким чином, загальний прогрес в розвитку грошових систем проявляється в тому, що час розрахунків скорочується, отже, швидкість обігу грошей виявляє тенденцію до збільшення.

Разом з тим швидкість обігу грошей в кожен конкретний момент часу визначається як економічними, так і неекономічними умовами. До економічних факторів належать: темпи зростання національної економіки і пережита фаза відтворювального циклу, стан платіжного балансу, структура платіжного обороту, рівень процентних ставок і ін. До неекономічним факторам відносяться: інфляційні очікування, схильність до споживання і схильність до накопичення, стан паніки на ринку і ін.

Кількісними показниками швидкості обігу грошей в національній економіці є:

  • • оборотність грошової маси в процесі кругообігу валового внутрішнього продукту;
  • • тривалість одного обороту, що здійснюється грошовою масою. [1]

Оборотність грошової маси (I 7 ) в процесі кругообігу валового внутрішнього продукту (показник зворотний коефіцієнту монетизації національної економіки) виражається формулою

де V - оборотність грошової маси (кількість обертів за рік); ВВП - валовий внутрішній продукт, обчислений за рік; М - грошова маса у вигляді одного з грошових агрегатів (наприклад, М2).

Тривалість одного обороту (Д), що здійснюється грошовою масою, становить (в днях)

Швидкість обороту грошей залежить від кон'юнктури ринку, розмірів і числа дійсних обертів, масштабів і структури інвестицій, темпів економічного зростання, схильності населення до споживання або заощадження, інфляційних очікувань, розвитку кредитної системи і техніки безготівкових розрахунків.

Розраховуються не тільки загальні, а й приватні показники швидкості обігу, що відносяться до депозитів певного виду. Наприклад, швидкість обігу грошей в безготівковому обороті характеризують показники: оборотності грошей, тривалості одного обороту.

Оборотність грошей в безготівковому платіжному обороті ( V (m ) розраховується за формулою

де V (m - оборотність грошей в безготівковому платіжному обороті (в оборотах); ДС ^ - грошова сума дебетових списань по банківському рахунку; COg - середньорічні залишки на банківських рахунках.

Тривалість одного обороту6 | 1 ) вимірюється в днях і розраховується за формулою

Підвищення швидкості грошового обігу рівносильно збільшенню грошової маси. При фіксованому товарній пропозиції це може привести до переповнення каналів грошового обігу і викликати зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

  • [1] Лунтовський Г. І. Готівковий грошовий обіг: сучасний етап і перспектівиразвітія // Гроші і кредит. 2013. № 2. С. 3.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >