КІЛЬКІСТЬ ПОВНОЦІННИХ ГРОШЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ.

Модель оцінки кількості повноцінних грошей, необхідних для забезпечення товарного обігу і платежів, ґрунтується на таких передумовах:

  • - трудова теорія вартості;
  • - золотий стандарт;
  • - облік не тільки функції грошей як засобу обігу, але і як засобу накопичення та платежу.

Таким чином, вона має певні переваги в обгрунтованості перед класичною формулою обміну.

Загальна сума грошей, що перебувають в обігу протягом деякого періоду часу при даній швидкості циркуляції засобів обігу та платежу, дорівнює сумі підлягають реалізації товарних цін плюс сума платежів, якими настав термін, мінус взаємно погашаються платежі і, нарешті, мінус сума оборотів, в яких одні і ті ж гроші функціонують поперемінно то як засіб звернення, то як засіб платежу [1] .

Таким чином, кількість повноцінних грошей, необхідних для забезпечення товарного обігу країни, представляють у вигляді формули

де М п - обсяг попиту на повноцінні гроші, пропонований з боку товарного обігу; Т - сума цін товарів, вироблених у внутрішній економіці; П - сума платежів, якими настав термін; К - сума цін товарів, проданих у кредит; В - взаимопогашающиеся платежі, взаємозаліки; Про - середнє число оборотів грошової маси за період.

Фактично модель дає узагальнене уявлення про попит на гроші, не розкриваючи потенціал їх пропозиції. Виходячи із загальних принципів економічної теорії марксизму, можна прийти до наступних висновків. У пропозиції грошей слід розділяти первинні і вторинні моменти.

Первинне пропозицію грошей пов'язано з процесом матеріального виробництва, видобутком грошових металів. Вторинне пропозиція грошей зумовлено специфікою їх власного звернення. Як було відзначено, в наведеній моделі під повноцінними грошима розуміються золоті і срібні гроші, які мають внутрішню вартість. Вони стихійно регулювали пропозицію грошей (M s ) за рахунок перетворення в скарб або зворотного метаморфози в платіжний засіб.

В сучасних умовах ні в одній країні світу товарний обіг і платежі не здійснюються повноцінними грошима, повсюдно поширене бумажноденежного звернення. Вже одне це ставить значні перешкоди для практичного застосування теорії. Крім того, формула передбачає автаркічні економічну систему, не вводить в якості самостійного елементу попиту на гроші певну суму грошей, пов'язану з виконанням функції світових грошей. В результаті стає неможливим формулювання сучасних практичних рекомендацій але підтримці загальної ринкової рівноваги. Для характеристики сукупної потреби в національних грошових знаках слід враховувати:

  • 1) всі гроші, наявні в країні (національні готівкові та безготівкові, інвалюту) і обслуговують всі ринки у внутрішній економіці;
  • 2) гроші, що випадають з внутрішнього господарського обороту (готівкові заощадження, вивезення валюти за кордон).

З урахуванням висловлених зауважень, вдосконалений варіант формули, що характеризує кількість готівки національних грошей, необхідних для внутрішньої економіки, міг би виглядати наступним чином:

де М в - потреба внутрішньої економіки в емісії готівки національних грошей; С - вартість угод, здійснених у внутрішній економіці; Б - вартість угод, здійснених за безготівковим розрахунком; І - вартість угод, здійснених з використанням іноземної валюти та інших грошових сурогатів; П - сума платежів, якими настав термін; К - величина угод, здійснених в кредит; В - сума взаи- мопогашающіхся платежів; Про - середнє число оборотів грошової маси за період; Д - гроші, повністю випадають з внутрішнього господарського обороту (наприклад, гроші, які використовуються колекціонерами).

Гроші, які беруть участь в безготівкових розрахунках, і зовнішні гроші мають особливі кількісні закономірності руху. Що стосується ним повинні бути розроблені специфічні формули.

  • [1] Маркс К. Капітал. Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 150.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >