ГРОШОВІ РЕФОРМИ.

Найважливішим результатом ефективного управління грошовою системою є забезпечення потреб економічного розвитку країни, що виражається в стабільності національної валюти. У разі її порушення відновлення рівноваги на фінансовому ринку, стабілізація національної валюти може відбуватися шляхом:

  • рестрикції , зменшення грошової маси за рахунок вилучення з обігу зайвих паперових грошей;
  • нуліфікації, ліквідації старих грошових знаків з метою подальшого випуску нових в меншій кількості;
  • деномінації , зміни номінальної вартості грошових знаків з їх подальшим обміном по певному співвідношенню на нові (з зменшеним номіналом) грошові одиниці з одночасним перерахунком цін, тарифів, заробітної плати;
  • девальвації , зменшення металевого вмісту грошової одиниці або зниження курсу паперових знаків по відношенню до грошового металу або до іноземної валюти;
  • ревальвації {ревалоризації , реставрації ), підвищення металевого вмісту грошової одиниці або підвищення курсу паперових знаків але відношенню до грошового металу або до іноземної валюти.

Одним із шляхів стабілізації національної валюти є проведення грошової реформи.

Істотне перетворення грошової системи країни виражається в проведенні грошової реформи.

Грошова реформа - це перехід від однієї грошової системи до іншої, що передбачає впорядкування і зміцнення грошового обігу. Грошова реформа може мати вигляд:

  • • переходу від одного типу грошової системи до іншого, від одного грошового товару до іншого (перехід від товарних грошей до металевих, від металевих до фідуціарні грошовим системам);
  • • заміни неповноцінною або її знецінення валюти на повноцінну, неконвертованих знаків на конвертовану валюту;
  • • зміни в системі емісії грошей (випуск грошових знаків вищого номіналу, припинення емісії грошових знаків низького номіналу);
  • • стабілізації валюти, різних заходів щодо впорядкування грошового обігу (заміна одних грошових знаків іншими в процесі деномінації);
  • • утворення нової грошової системи в зв'язку з державним перебудовою (емісія спільної валюти; перехід від загальної валюти до національної).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >