ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

Центральний банк - це банк, за допомогою якого держава втручається в справи приватних банків і який, на відміну від них, може сам друкувати потрібні йому гроші.

К. Гепперт, К. Пат [1] [2]

Федеральна резервна система, негативна процентна ставка, програма кількісного пом'якшення, таргети і орієнтири, дискреционная грошова політика, таргетування інфляції, базова інфляція, трансмісійний механізм грошової політики.

  • [1] В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати • цілі та функції центральних банків; • історію виникнення і становлення Центрального банку Росії як мегарегулятора фінансової системи країни; • основні нормативні акти, за допомогою яких Центральний банк регулює фінансовий ринок; • напрямки діяльності Європейського центрального банку і Федеральнойрезервной системи США в поточній економічній ситуації; вміти • охарактеризувати правовий статус Центрального банку Росії; • виділяти особливості взаємодії Центрального Банку Росії з суб'єктами страхового, пенсійного ринків і ринку мікрофінансування; • аналізувати причини тих чи інших дій Центрального банку Білорусіїв поточної економічної ситуації; • проводити відмінності між функціями Центрального Банку Росії та Агентства зі страхування вкладів; володіти • термінологією, яка розкриває роль Центрального Банку Росії як мегарегулятора фінансової системи; • навичками самостійного аналізу нормативів кредитних організацій відповідно до Інструкції № 139-І Центрального банку Росії; • методами оцінки достатності капіталу, ліквідності та ризик-менеджментана основі стандартів «Базель III»;
  • [2] методикою уявлення вивченого матеріалу на семінарському занятті. Ключові поняття, центральний банк, регулятор, фінансові ринки, ризик-менеджмент, достатність капіталу, базовий капітал, додатковий капітал, додатковий капітал, ліквідність, обов'язкові нормативи, мікрофінансів-ші організації, мегарегулятора, грошово-кредитна політика, ліцензування, середньозважена процентна ставка, резервування, коефіцієнти ризику, правовий статус, фінансовий моніторинг, максимальний розмір кредиту на одногозаемщіка, максимальний розмір великих кредитних ризиків, Базельські стандарти, Європейський центру ьний банк, Європейська система центральних банків,
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >