ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Андрюшин, С. А. Банківські системи: навч, посібник. М .: Альфа-М; ИНФРА-М, 2013.
 • 2. Андрюшин, С. А. Центральні банки в світовій економіці / С. А. Андрюшин, В. В. Кузнєцова. - М .: ИНФРА-М, 2012.
 • 3. Базулін, 10. В. Походження і природа грошей. - СПб. : СПбГУ, 2008.
 • 4. Бугров, А. В. Міжнародні монетарні конференції другої половини XIX ст. (погляд з Росії) // Гроші і кредит. - 2014. - № 7.
 • 5. Голікова, К). С. Організація діяльності Центрального банку: підручник / Ю. С. Голікова, М. А. Хохленкова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
 • 6. Гроші. Кредит. Банки: підручник / за ред. В. В. Іванова, Б. І. Соколова. - М .: Проспект, 2011 року.
 • 7. Гроші, кредит, банки: зшебнік / під ред. О. І. Лаврушина. - М.: КноРус, 2014.
 • 8. Іванов, В. В. Кредит / В. В. Іванов [и др.]. - СПб .: ОЦЕіМ, 2005.
 • 9. Іванов, В. В. Теорії кредиту / В. В. Іванов [и др.]. - СПб .: СПбГУ, 2007.
 • 10. Іванов, В. В., Соколов, Б. І. Суверенні фонди накопичення // Економіка і управління. - 2011. - № 12 (74).
 • 11. Канаєв, А. В. Стратегічні напрямки підвищення економічної безпеки національної банківської системи // Фінанси і кредит. - 2008. - № 20.
 • 12. Канаєв, А. В. Стратегічне управління як інструмент забезпечення економічної безпеки банку // Фінанси і кредит. - 2008. - №23.
 • 13. Канаєв, А. В. Історія факторингу: від агентської угоди до індустрії комерційного фінансування / А. В. Канаєв, Е. А. Синиця // Фінанси і кредит. - 2013. - № 35.
 • 14. Канаєв, А. В. Історія факторингу: від агентської угоди до індустрії комерційного фінансування / А. В. Канаєв, Е. А. Синиця // Фінанси і кредит. - 2013. - № 37.
 • 15. Казанський, А. В. Електронна комерція і фінансові послуги: перспективи взаємодії // Фінанси і кредит. - 2009. - № 3.
 • 16. Казанський, А. В. Основні принципи аналізу банківської діяльності міжнародним рейтинговим агентством «Standard & Poor's» // Фінанси і кредит. - 2009. - № 16.
 • 17. Казанський, А. В. Аналіз банківської діяльності на основі методик рейтингового агентства «Standard & Poor's» // Економіка і управління. - 2011. - №9 (71).
 • 18. Казанський, А. В. Малі та середні банки: зарубіжний досвід та російські перспективи // Проблеми сучасної економіки. - 2014. - № 2 (50).
 • 19. Ключников, І. К. Кредит і банки: вступний курс: учеб.-метод. посібник / І. К. Ключников, О. А. Молчанова, О. І. Ключников. - М .: Фінанси і кредит, 2007.
 • 20. Ключников, І. К. Світові фінансові центри: навч, посібник. - М .: Проспект, 2014.
 • 21. Кочергін, Д. А. Розвиток онлайнових банківських послуг в економічно розвинених країнах і Росії // Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. - 2001. - № 2.
 • 22. Кочергін, Д. А. Електронні гроші: підручник. - М.: Маркет ДС; ЦІПСіР, 2011 року.
 • 23. Криворучко, С. В. Національна платіжна система: структура, технології, регулювання, міжнародний досвід і російська практика / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин. - М.: ЦІПСіР, 2013.
 • 24. Лунтовський, Г. І. Готівковий грошовий обіг: сучасний етап та перспективи розвитку // Гроші і кредит. - 2013. - № 2.
 • 25. Мізес, Л. Теорія грошей і кредиту. - Челябінськ: Соціум, 2012.
 • 26. Міллер, Р. Л. Сучасні гроші й банківська справа: пров. з англ. / Р. Л. Міллер, Д. Д. Ван-Хуз. - М .: ИПФР-М, 2000.
 • 27. Мишкін, Ф. С. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків: пров. з англ. - М .: ІД Вільямс, 2006.
 • 28. Міщенко, С. В. Проблеми стійкості грошового обігу. - М .: Нове знання, 2014.
 • 29. Національна платіжна система Росії: проблеми і перспективи розвитку / під ред. Н. А. Савінської, Г. І. Бєлоглазова. - СПб. : СПбГУЕФ, 2011 року.
 • 30. Нобель, П. Швейцарське фінансове право і міжнародні стандарти. - М .: Волтер Клувер, 2007.
 • 31. Регулювання банківської діяльності в Україні та Росії в умовах глобалізації: монографія / за ред. М. І. Диби і Е. А. зво- нової. - Київ, 2013.
 • 32. Сучасні фінансові ринки: монографія для магістрантів / під ред. В. В. Іванова. - М .: Проспект, 2014.
 • 33. Соколов, Б. І. Гроші. Кредит. Банки: підручник для бакалаврів в питаннях і відповідях. - М .: ИНФРА-М, 2014.
 • 34. Соколов, Б. І. Війна і гроші // Проблеми сучасної економіки. - 2010. - № 2.
 • 35. Соколов, Б. І. Інвестиційно-фінансовий кредитування і створення боргової економіки // Проблеми сучасної економіки. - 2008. - № 2.
 • 36. Соколов, Б. І. Банки та фонди капіталів: монографія / Б. І. Соколов, В. В. Іванов. - СПб .: РОСТ, 2011 року.
 • 37. Соколов, Б. І. Вплив змін ставки по федеральних фондах на рівень процентного ризику банків / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Фінанси і кредит. - 2012. - № 23.
 • 38. Соколов, Б. І. Методи оцінки процентного ризику: порівняльний аналіз рекомендацій Базельського комітету і Банку Росії / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Проблеми сучасної економіки. - 2013. - № 1 (45).
 • 39. Соколов, Б. І. Дюрація як міра чутливості вартості фінансового інструменту до зміни процентної ставки / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Проблеми сучасної економіки. - 2013. - № 3 (47).
 • 40. Тавас, А. М. Банківське кредитування: підручник / А. М. Тавас, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бичков. - М .: ИНФРА-М, 2010 року.
 • 41. Фінансові ринки: підручник / за ред. В. В. Іванова. - М.: РГ-Пресс, 2013.
 • 42. Фішер, С. Економіка / С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. - М .: Справа, 2001..
 • 43. Фрідмен, М. Кількісна теорія грошей. - М.: Ексмо-Пресс, 2000.
 • 44. Харріс, Л. Грошова теорія. - М .: Прогрес, 1990..
 • 45. Хеммонд, Дж. Практика інфляційного таргетування - 2012 // Центр досліджень діяльності центральних банків. Керівництво 29 [Електронний ресурс] URL: http://www.cbr.ru/dkp/ccbshb29r.pdf
 • 46. A Glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems // The Committee on Payments and Market Infrastructures. Bank for International Settlements - Basle, - 2014. September (Updated).
 • 47. Alexander, Ph. Top 1000 World Banks 2014: Back on Track? // The Banker. - 30.06.2014.
 • 48. Islamic Finance: Big interest, no interest // The Economist. - 2014. - Sept. 13.
 • 49. Kokkola, T. The Payment System // Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem. - ECB, - 2010 року.
 • 50. Krugman, P. Shadow Banks. 5 apr. 2011. URL: https://www.youtube. com / watch? v = C2 Kt5szdT51
 • 51. Mishkin, FS Financial Markets and Institutions / FS Mishkin, SG Eakins SG - 7th ed. Boston. Prentice Hall, 2012.
 • 52. Outline of Monetary Policy. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/ outline / index.htm / # p01
 • 53. Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries. // Committee on Payment and Settlement Systems. Bank for International Settlements. - Basle, 2013. December.
 • 54. The 2013 Federal Reserve Payments Study, Recent and Long-Term Trends in the United States: 2000-2012 // Federal Reserve System. - 2014. -

July-

 • 55. Triennial. Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. Monetary and Economic Department. - 2014. February. URL: http://www.bis.org/publ/rpfxfl3fxt.pdf.
 • 56. Wezel, T. Dynamic Loan Loss Provisioning Simulations on Effectiveness and Guide to Implementation / T. Wezel, JA Chan Lau, F. Columba // IMF Working Papers. - 2012. - № 110.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ