Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ
Переглянути оригінал

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Андрюшин, С. А. Банківські системи: навч, посібник. М .: Альфа-М; ИНФРА-М, 2013.
 • 2. Андрюшин, С. А. Центральні банки в світовій економіці / С. А. Андрюшин, В. В. Кузнєцова. - М .: ИНФРА-М, 2012.
 • 3. Базулін, 10. В. Походження і природа грошей. - СПб. : СПбГУ, 2008.
 • 4. Бугров, А. В. Міжнародні монетарні конференції другої половини XIX ст. (погляд з Росії) // Гроші і кредит. - 2014. - № 7.
 • 5. Голікова, К). С. Організація діяльності Центрального банку: підручник / Ю. С. Голікова, М. А. Хохленкова. - М.: ИНФРА-М, 2012.
 • 6. Гроші. Кредит. Банки: підручник / за ред. В. В. Іванова, Б. І. Соколова. - М .: Проспект, 2011 року.
 • 7. Гроші, кредит, банки: зшебнік / під ред. О. І. Лаврушина. - М.: КноРус, 2014.
 • 8. Іванов, В. В. Кредит / В. В. Іванов [и др.]. - СПб .: ОЦЕіМ, 2005.
 • 9. Іванов, В. В. Теорії кредиту / В. В. Іванов [и др.]. - СПб .: СПбГУ, 2007.
 • 10. Іванов, В. В., Соколов, Б. І. Суверенні фонди накопичення // Економіка і управління. - 2011. - № 12 (74).
 • 11. Канаєв, А. В. Стратегічні напрямки підвищення економічної безпеки національної банківської системи // Фінанси і кредит. - 2008. - № 20.
 • 12. Канаєв, А. В. Стратегічне управління як інструмент забезпечення економічної безпеки банку // Фінанси і кредит. - 2008. - №23.
 • 13. Канаєв, А. В. Історія факторингу: від агентської угоди до індустрії комерційного фінансування / А. В. Канаєв, Е. А. Синиця // Фінанси і кредит. - 2013. - № 35.
 • 14. Канаєв, А. В. Історія факторингу: від агентської угоди до індустрії комерційного фінансування / А. В. Канаєв, Е. А. Синиця // Фінанси і кредит. - 2013. - № 37.
 • 15. Казанський, А. В. Електронна комерція і фінансові послуги: перспективи взаємодії // Фінанси і кредит. - 2009. - № 3.
 • 16. Казанський, А. В. Основні принципи аналізу банківської діяльності міжнародним рейтинговим агентством «Standard & Poor's» // Фінанси і кредит. - 2009. - № 16.
 • 17. Казанський, А. В. Аналіз банківської діяльності на основі методик рейтингового агентства «Standard & Poor's» // Економіка і управління. - 2011. - №9 (71).
 • 18. Казанський, А. В. Малі та середні банки: зарубіжний досвід та російські перспективи // Проблеми сучасної економіки. - 2014. - № 2 (50).
 • 19. Ключников, І. К. Кредит і банки: вступний курс: учеб.-метод. посібник / І. К. Ключников, О. А. Молчанова, О. І. Ключников. - М .: Фінанси і кредит, 2007.
 • 20. Ключников, І. К. Світові фінансові центри: навч, посібник. - М .: Проспект, 2014.
 • 21. Кочергін, Д. А. Розвиток онлайнових банківських послуг в економічно розвинених країнах і Росії // Известия Санкт-Петербурзького університету економіки і фінансів. - 2001. - № 2.
 • 22. Кочергін, Д. А. Електронні гроші: підручник. - М.: Маркет ДС; ЦІПСіР, 2011 року.
 • 23. Криворучко, С. В. Національна платіжна система: структура, технології, регулювання, міжнародний досвід і російська практика / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин. - М.: ЦІПСіР, 2013.
 • 24. Лунтовський, Г. І. Готівковий грошовий обіг: сучасний етап та перспективи розвитку // Гроші і кредит. - 2013. - № 2.
 • 25. Мізес, Л. Теорія грошей і кредиту. - Челябінськ: Соціум, 2012.
 • 26. Міллер, Р. Л. Сучасні гроші й банківська справа: пров. з англ. / Р. Л. Міллер, Д. Д. Ван-Хуз. - М .: ИПФР-М, 2000.
 • 27. Мишкін, Ф. С. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків: пров. з англ. - М .: ІД Вільямс, 2006.
 • 28. Міщенко, С. В. Проблеми стійкості грошового обігу. - М .: Нове знання, 2014.
 • 29. Національна платіжна система Росії: проблеми і перспективи розвитку / під ред. Н. А. Савінської, Г. І. Бєлоглазова. - СПб. : СПбГУЕФ, 2011 року.
 • 30. Нобель, П. Швейцарське фінансове право і міжнародні стандарти. - М .: Волтер Клувер, 2007.
 • 31. Регулювання банківської діяльності в Україні та Росії в умовах глобалізації: монографія / за ред. М. І. Диби і Е. А. зво- нової. - Київ, 2013.
 • 32. Сучасні фінансові ринки: монографія для магістрантів / під ред. В. В. Іванова. - М .: Проспект, 2014.
 • 33. Соколов, Б. І. Гроші. Кредит. Банки: підручник для бакалаврів в питаннях і відповідях. - М .: ИНФРА-М, 2014.
 • 34. Соколов, Б. І. Війна і гроші // Проблеми сучасної економіки. - 2010. - № 2.
 • 35. Соколов, Б. І. Інвестиційно-фінансовий кредитування і створення боргової економіки // Проблеми сучасної економіки. - 2008. - № 2.
 • 36. Соколов, Б. І. Банки та фонди капіталів: монографія / Б. І. Соколов, В. В. Іванов. - СПб .: РОСТ, 2011 року.
 • 37. Соколов, Б. І. Вплив змін ставки по федеральних фондах на рівень процентного ризику банків / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Фінанси і кредит. - 2012. - № 23.
 • 38. Соколов, Б. І. Методи оцінки процентного ризику: порівняльний аналіз рекомендацій Базельського комітету і Банку Росії / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Проблеми сучасної економіки. - 2013. - № 1 (45).
 • 39. Соколов, Б. І. Дюрація як міра чутливості вартості фінансового інструменту до зміни процентної ставки / Б. І. Соколов, Я. Ю. Соколова // Проблеми сучасної економіки. - 2013. - № 3 (47).
 • 40. Тавас, А. М. Банківське кредитування: підручник / А. М. Тавас, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бичков. - М .: ИНФРА-М, 2010 року.
 • 41. Фінансові ринки: підручник / за ред. В. В. Іванова. - М.: РГ-Пресс, 2013.
 • 42. Фішер, С. Економіка / С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. - М .: Справа, 2001..
 • 43. Фрідмен, М. Кількісна теорія грошей. - М.: Ексмо-Пресс, 2000.
 • 44. Харріс, Л. Грошова теорія. - М .: Прогрес, 1990..
 • 45. Хеммонд, Дж. Практика інфляційного таргетування - 2012 // Центр досліджень діяльності центральних банків. Керівництво 29 [Електронний ресурс] URL: http://www.cbr.ru/dkp/ccbshb29r.pdf
 • 46. A Glossary of Terms Used in Payments and Settlement Systems // The Committee on Payments and Market Infrastructures. Bank for International Settlements - Basle, - 2014. September (Updated).
 • 47. Alexander, Ph. Top 1000 World Banks 2014: Back on Track? // The Banker. - 30.06.2014.
 • 48. Islamic Finance: Big interest, no interest // The Economist. - 2014. - Sept. 13.
 • 49. Kokkola, T. The Payment System // Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Eurosystem. - ECB, - 2010 року.
 • 50. Krugman, P. Shadow Banks. 5 apr. 2011. URL: https://www.youtube. com / watch? v = C2 Kt5szdT51
 • 51. Mishkin, FS Financial Markets and Institutions / FS Mishkin, SG Eakins SG - 7th ed. Boston. Prentice Hall, 2012.
 • 52. Outline of Monetary Policy. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/ outline / index.htm / # p01
 • 53. Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries. // Committee on Payment and Settlement Systems. Bank for International Settlements. - Basle, 2013. December.
 • 54. The 2013 Federal Reserve Payments Study, Recent and Long-Term Trends in the United States: 2000-2012 // Federal Reserve System. - 2014. -

July-

 • 55. Triennial. Central Bank Survey. Global foreign exchange market turnover in 2013. Monetary and Economic Department. - 2014. February. URL: http://www.bis.org/publ/rpfxfl3fxt.pdf.
 • 56. Wezel, T. Dynamic Loan Loss Provisioning Simulations on Effectiveness and Guide to Implementation / T. Wezel, JA Chan Lau, F. Columba // IMF Working Papers. - 2012. - № 110.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук