Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Транспортна логістика

Сутність і завдання транспортної логістики

Транспорт - це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг (рис. 41).

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.

Транспорт представляють як систему, що складається з двох підсистем: транспорт загального користування і транспорт незагального користування.

Транспорт загального користування - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу і населення. Його часто називають магістральним (магістраль - основна, головна лінія в якій-небудь системі, в даному випадку - в системі шляхів сполучення). Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний (рис. 50).

Види транспорту загального користування

Рис. 50. Види транспорту загального користування

Транспорт незагального користування - внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортні підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем.

Існує досить самостійна транспортна область логістики, в якій багатоаспектна узгодженість між учасниками транспортного процесу може розглядатися поза прямого зв'язку з сполученими виробничо-складськими ділянками руху матеріального потоку. Разом з тим транспорт органічно вписується в виробничі і торговельні процеси. Тому транспортна складова бере участь у безлічі завдань логістики.

До транспортної логістики слід віднести завдання, вирішення яких дозволяє оптимізувати як транспортні процеси, так і процеси, пов'язані з транспортними.

Загалом комплекс завдань транспортної логістики охоплює логістичні процеси, які включають транспортування вантажів.

Специфіку логістичного підходу до організації транспортних процесів пояснимо на прикладі взаємодії ланок транспортного ланцюга в процесі доставки вантажів декількома видами транспорту. На рис. 51 представлена принципова схема організації транспортування, при якій єдина функція управління наскрізним матеріальним потоком відсутня. Узгодженість ланок у питаннях просування інформації та фінансів об'єктивно низька, оскільки координувати їх дії нікому.

Традиційна організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Рис. 51. Традиційна організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Принципово інший є організація перевезення, зображена на рис. 52. Наявність єдиного оператора наскрізного перевізного процесу створює принципову можливість проектувати наскрізною матеріальний потік, домагатися заданих параметрів на виході.

Логістична організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Рис. 52. Логістична організація перевезення за участю декількох видів транспорту (принципова схема)

Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходів до організації перевезень за участю декількох видів транспорту наведена в табл. 12.

Застосування логістики в транспорті, так само як і у виробництві або торгівлі, перетворює перерахованих на рис. 52 учасників в узгоджено діючих партнерів, взаємодоповнюючих один одного в транспортному процесі.

Логістика, як зазначалося, це єдність техніки, технології, економіки та планування. Відповідно, до завдань транспортної логістики слід віднести забезпечення технічної та технологічної спряженості учасників транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також використання єдиних систем планування. Коротко охарактеризуємо кожну з цих завдань.

Технічна спряженість в транспортному комплексі означає узгодженість параметрів транспортних засобів як усередині окремих видів, так і в міжвидової розрізі. Ця узгодженість дозволяє застосовувати модальні перевезення, працювати з контейнерами і вантажними пакетами.

Таблиця 12

Порівняльна характеристика традиційної та логістичної організації перевезення за участю декількох видів транспорту

Традиційна я організації перевезення

Логістична організації перевезення

Два та більше виду транспорту

Два та більше виду транспорту

Відсутність єдиного оператора процесу перевезення

Наявність єдиного оператора процесу перевезення

Кілька транспортних документів

Єдиний транспортний документ

Відсутність єдиної тарифної ставки фрахту

Єдина тарифна ставка фрахту

Послідовна схема взаємодії учасників

Послідовно-центральна схема взаємодії учасників

Розрізнена і в результаті знижена відповідальність за вантаж

Єдина і в результаті висока відповідальність за вантаж

Результат: низька ймовірність реалізації кінцевої мети логістики

Результат: висока ймовірність реалізації кінцевої мети логістики

Технологічна спряженість на увазі застосування єдиної технології транспортування, прямі перевантаження, бесперегрузочное повідомлення.

Економічна спряженість - це загальна методологія дослідження кон'юнктури ринку і побудови тарифної системи.

Спільне планування означає розробку і застосування єдиних планів графіків.

Загальні принципи логістики: системність, конкретність і інші повною мірою працюють і в галузі транспортної логістики, дозволяючи відрізнити цей вид діяльності від традиційної транспортування.

Принцип системності в галузі транспортної логістики означає наступне.

 • 1. Рішення з транспортування на окремих ділянках просування вантажів є частиною єдиного управлінського рішення з просування матеріального потоку на всьому протязі транспортування, включаючи всі підготовчі та заключні етапи.
 • 2. Технічні та технологічні рішення на транспорті, а також на складах вантажовідправників і вантажоодержувачів приймаються не ізольовано, а з урахуванням необхідності побудови єдиної системи, що забезпечує ефективне просування вантажів по всьому ланцюгу.
 • 3. Планування транспортних процесів здійснюється спільно з плануванням процесів на ділянках, пов'язаних з транспортом.
 • 4. Рішення з транспортування є частиною єдиного управлінського рішення з просування матеріального потоку в системі компанії, тобто варіант транспортування вибирається з урахуванням:
  • o складських процесів і витрат;
  • o витрат на утримання запасів;
  • o реалізації інших функцій, пов'язаних з транспортуванням вантажів компанії.

Принцип конкретності означає, що система логістичного менеджменту володіє всією необхідною інформацією для оцінки значних витрат по кожному з можливих варіантів транспортування, що дозволяє зіставляти різні варіанти, вибираючи кращий, відповідний критерієм мінімуму повних витрат.

Мета транспортної логістики визначається метою логістики компанії: потрібний вантаж повинен бути доставлений в потрібний час в потрібне місце і з мінімальними витратами.

До завдань транспортної логістики відносять також:

 • o створення транспортних систем, у тому числі створення транспортних коридорів і транспортних ланцюгів;
 • o забезпечення технологічної єдності транспортноскладского процесу;
 • o спільне планування транспортного процесу з складським і виробничим;
 • o вибір виду транспортного засобу;
 • o вибір виду відправки вантажу;
 • o визначення раціональних маршрутів доставки та ін.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук