Інформаційна логістика

Ключове значення для розвитку логістики відіграє комп'ютеризація управління логістичними процесами

Поняття, мета і завдання інформаційної логістики

У сучасних умовах через сферу виробництва та обігу у напрямку до кінцевого споживача просуваються потужні потоки продукції, що має речову форму. Номенклатура продукції рік від року стає все ширше. Вимоги до якості процесів її просування робляться все жорсткіше: процеси повинні бути швидше, точніше, економічніше. У діях механізму, що забезпечує рух матеріальних потоків, повинна виникати вищий ступінь узгодженості окремих ланок - гармонія, подібна гармонії, на яку здатний лише живий організм. Необхідною умовою виникнення даної узгодженості є наявність інформаційних систем, які, подібно центральній нервовій системі, в стані швидко та економічно підвести потрібний сигнал до потрібної точки в потрібний момент.

Особливості побудови і функціонування інформаційних систем, що забезпечують функціонування логістичних систем, є предметом вивчення інформаційної логістики.

Мета інформаційної логістики визначається спільною метою логістики: потрібний продукт, в потрібному місці, в потрібний час з мінімальними витратами. Очевидно, що для виконання цих правил в потрібному місці, в потрібний час повинна виявитися і потрібна інформація. Кількість і якість цієї інформації має відповідати пропонованим вимогам, витрати, пов'язані з її просуванням, повинні бути мінімальні.

Таким чином, метою інформаційної логістики є наявність:

 • o потрібної інформації (для управління матеріальним потоком);
 • o в потрібному місці;
 • o в потрібний час;
 • o з мінімальними витратами.

Засоби інформаційної логістики повинні дозволяти планувати матеріальні потоки, управляти ними і контролювати їх. Отже, основними завданнями інформаційної логістики є:

 • o планування логістичних потреб;
 • o аналіз рішень, пов'язаних з просуванням матеріальних потоків;
 • o управлінський контроль логістичних процесів;
 • o інтеграція учасників логістичного ланцюжка.

Вчені різних країн сходяться на думці, що сучасний розвиток логістика отримала в основному завдяки появі та розвитку засобів передачі та обробки даних.

Інформаційні потоки в логістиці

Одним з ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку.

Інформаційний потік - сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

У логістиці виділяють наступні види інформаційних потоків (рис. 57):

 • o залежно від виду носія інформації - паперові, електронні, змішані;
 • o в залежності від виду пов'язують потоком систем - горизонтальний і вертикальний;
 • o залежно від місця проходження - зовнішній і внутрішній;

Види інформаційних потоків в логістиці

Рис. 57. Види інформаційних потоків в логістиці

 • o в залежності від напрямку по відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний;
 • o залежно від щільності - малоінтенсивне, среднеінтенсівние, високоінтенсивні;
 • o залежно від періодичності - регулярні, оперативні, випадкові, on-line.

Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений як в одну сторону з матеріальним, так і в протилежну:

 • o випереджаюче інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення;
 • o випереджаюче інформаційний потік у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу, а також про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;
 • o слідом за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, яким рухається інформаційний потік, у загальному випадку може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.

Інформаційний потік характеризується наступними показниками:

 • o джерело виникнення;
 • o напрямок руху потоку;
 • o швидкість передачі і прийому;
 • o інтенсивність потоку та ін.

Формування інформаційних систем, що розглядаються в § 12.3-12.7, неможливо без дослідження потоків у розрізі певних показників. Наприклад, вирішити задачу оснащення певного робочого місця обчислювальною технікою неможливо без знання обсягів інформації, що проходить через це робоче місце, а також без визначення необхідної швидкості її обробки.

Керувати інформаційним потоком можна наступним чином:

 • o змінюючи напрямок потоку;
 • o обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;
 • o обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Вимірюється інформаційний потік кількістю оброблюваної або переданої інформації за одиницю часу: кілобайт, мегабайт і гігабайт.

У практиці господарської діяльності інформація може вимірюватися також:

 • o кількістю оброблюваних або переданих документів;
 • o сумарною кількістю документострок в оброблюваних або переданих документах.

Слід мати на увазі, що крім логістичних операцій в економічних системах здійснюються й інші операції, також супроводжуються виникненням і передачею потоків інформації.

Розглянемо як приклад структуру сукупного інформаційного потоку у великому магазині продовольчих товарів. Основну частину загального обсягу звертається тут інформації (більше 50%) становить інформація, що надходить в магазин від постачальників. Це, як правило, документи, що супроводжують надходить у магазин товар, так звані товарно-супровідні документи, які відповідно до вищенаведених визначеннями утворюють вхідний інформаційний потік.

Логістичні операції в магазині не обмежуються отриманням товарів від постачальників. Внутримагазинной торгово-технологічний процес також включає в себе численні логістичні операції, які супроводжуються виникненням і передачею інформації, використовуваної всередині магазину. При цьому частка утвореної інформації, використовуваної всередині магазину, становить приблизно 20%.

В цілому приблизно 2/3 загального обсягу оброблюваної в магазині інформації може становити інформація, необхідна для контролю і управління логістичними операціями. На виробничих підприємствах або підприємствах оптової торгівлі частка логістичних інформаційних потоків ще значніше.

Надалі замість терміна "логістичний інформаційний потік" будемо користуватися терміном "інформаційний потік", не забуваючи при цьому про його призначення - забезпечувати функціонування логістичних систем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >