СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Однією з основних завдань національної безпеки сучасної Росії є захист, створення умов для дотримання і застосування громадських відносин, закріплених в Конституції РФ. Тому в даний час російськими вченими активно проводяться дослідження з приводу вдосконалення понятійного апарату загальної теорії національної безпеки.

Це роботи А. І. Васильєва, А. В. Возженікова, І. Н. Глєбова, Ю. І. Дерюгіна, М. І. Дзліева, М. Ю. Зеленкова, В. Л. Манілова,

B. І. Мітрохіна, А. В. Опальова, Г. В. Осипова, В. С. Пірумова, А. А. Про- хожева, В. П. Сальникова, В. В. Серебрянникова, С. В. Степашина,

C. В. Смульського, Л. І. Шершньова, А. Д. Урсула та інших фахівців у сфері національної безпеки.

Слід зауважити, що успішне вирішення проблеми забезпечення національної безпеки вимагає комплексного підходу до цього питання. В даний час триває формування базових положень теорії національної безпеки; розробка нових теоретико-методологічних підходів до складній динамічній системі національної безпеки, що включає національні інтереси, загрози національній безпеці і систему забезпечення національної безпеки; пошук ефективних способів оцінки рівня національної безпеки і т.п.

Автором підручника пропонується використовувати положення концепції сталого розвитку, яка об'єднує економічну, екологічну та соціальну точки зору. Зокрема, соціальна складова стійкості розвитку спрямована на збереження соціальних систем (особистості, суспільства, держави). Під національною безпекою розуміється стан сталого розвитку особистості, суспільства і держави, гарантованої реалізації та захисту національних інтересів Російської Федерації. Стан стійкого розвитку - це положення, при якому забезпечуються дотримання конституційних прав і свобод громадян, стабільне функціонування політичної та економічної систем суспільства, суверенітет і територіальна цілісність держави, реалізація і надійний захист національних інтересів.

В даний час закордонними і вітчизняними фахівцями ведеться дослідження загальної парадигми глобальної безпеки. Глобальна безпека має на увазі забезпечення безпеки всієї світової спільноти, а не окремих країн або регіонів. Світ вже настільки інтегрований, що неможливо звести безпеку до вузьких національних кордонів. Безпека забезпечується не за рахунок іншої держави, а відповідно до інтересів безпеки інших країн. Глобальна безпека, якщо вона досяжна, є міжнародним суспільним благом, яке характеризується тим, що безпеку однієї держави не означає ущемлення безпеки іншої країни.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >