СТРУКТУРА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. ВИДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Поняття структури системи національної безпеки

Велике значення має визначення структури складної багаторівневої системи національної безпеки, яка формується в руслі об'єктивних процесів як під прямим, так і опосередкованим впливом безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів.

Уже наголошувалося на важливості системного підходу до дослідження національної безпеки. Властивістю системності володіє і право. Д. А. Керімов зазначає, що системний підхід до дослідження правової матерії дозволяє задовольняти всі більш зростаючу в міру розвитку суспільства потребу в інтеграційному пізнанні навколишнього економічного, соціально-політичної та іншої середовища як єдиного цілого; поглянути на правову дійсність не тільки як статичне, а й як динамічне явище; спробувати оцінити його не тільки з точки зору його внутрішньої організації, а й під кутом зору його розвитку і саморозвитку [1] .

При розгляді системи національної безпеки слід відзначити, що існує багато різних класифікацій систем, серед яких найбільш точною можна вважати класифікацію за ступенем складності і визначеності систем. британський кібернетик

Е. С. Бір, першим застосував кібернетику для управління як «науку ефективної організації», розділив системи за двома критеріями: за ступенем складності і за ступенем визначеності. В результаті комбінації цих двох критеріїв Е. С. Бір визначив національну безпеку як дуже складну імовірнісну систему.

Система національної безпеки складається з наступних основних елементів:

  • • національні інтереси;
  • • загрози національній безпеці та інші фактори впливу на національні інтереси;
  • • система забезпечення національної безпеки.

Інтереси та загрози, в свою чергу, постійно відчувають вплив з боку інших елементів системи національної безпеки (факторів внутрішнього і зовнішнього навколишнього середовища). Стрижнем системи національної безпеки є національні інтереси. Саме інтереси - головна рушійна сила розвитку суспільства і реальна причина соціальної активності людей, і в цьому сенсі вони виступають найважливішими факторами будь-яких перетворень в суспільстві, державі та світі в цілому.

Неоднозначним є співвідношення національних інтересів і національної безпеки. З одного боку, національна безпека - це стан захищеності національних інтересів, з іншого - національна безпека сама є головним національним інтересом. Сутність національного інтересу проявляється в предметній формі вираження національних цінностей, в основі якого лежать об'єктивні потреби розвитку особистості, суспільства і держави.

Елементи системи національної безпеки будуть розглянуті в наступних розділах підручника.

  • [1] Див .: Кудрявцев В. Н., Керімов Д. А. Право і держава: досвід філософсько-правового аналізу. М., 1993. С. 47-56.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >