ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Для ефективного вирішення завдання встановлення джерел безпеки особистості, суспільства і держави необхідно розкрити систему показників та індикаторів, що відображають стан національної безпеки за різними напрямками громадської

П6

діяльності. Показники та індикатори мають певну відмінність. Показники - це кількісні та якісні характеристики стану, тенденцій і напрямків розвитку соціального об'єкта, що застосовуються в управлінні і плануванні оцінки відповідності реально сформованого положення справ в суспільстві науково обгрунтованим вимогам. Індикатори являють собою характеристики, ознаки, що відображають стан безпеки соціального об'єкта, які виявляються або доступні прямому спостереженню.

Показники, фіксуючи всілякі факти і явища, що відображають діяльність досліджуваного об'єкта, одночасно повинні допомагати аналізувати її з позицій історизму та наявності подальших перспектив. Для національної безпеки показником слід вважати кількісні та якісні характеристики стану соціального суб'єкта в різних сферах діяльності, що відображають реально стан справ щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави.

Показники та індикатори внутрішніх загроз національній безпеці можуть бути розділені на два види:

  • 1) показники та індикатори, що вказують опосередковано на виникнення внутрішніх загроз національній безпеці. Вони характеризують можливості держави щодо забезпечення національної безпеки, коли наступ шкідливих наслідків може статися після закінчення певного періоду;
  • 2) показники та індикатори, безпосередньо відображають внутрішні загрози національній безпеці особистості, суспільства і держави.

Оскільки виникнення загроз національній безпеці залежить від стану економічної, політичної, соціальної, військової та інших сфер життєдіяльності держави, то визначення показників та індикаторів загроз особі, суспільству і державі дає можливість своєчасного прийняття запобіжних заходів щодо локалізації розвитку цих загроз, усунення причин, що породжують їх виникнення .

Економічним показником стану національної безпеки може бути здатність держави виробляти конкурентоспроможну продукцію і забезпечувати державні структури озброєнням і бойовою технікою, яка відповідає за своїми тактікотехніческім характеристикам озброєння противника. Індикатором є частка озброєння, спеціальної техніки, якими оснащені Збройні Сили РФ і інші структури.

До індикаторів загроз політичного характеру можна віднести: політичну нестабільність, загострення політичної боротьби між різними партіями за владу; політичний екстремізм; збільшення несанкціонованих масових виступів громадян, спроб сусідніх держав втрутитися у внутрішні справи нашої країни і т.д. Індикаторами загроз економічного характеру є: низька заробітна плата, зниження рівня життя населення, значне розшарування громадян на багатих і бідних (доцільний коефіцієнт), збільшення рівня інфляції і т.д.

Етапами оцінки обстановки щодо виникнення загроз національній безпеці можуть бути:

  • 1) оцінка історичного етапу розвитку суспільства, який дозволяє своєчасно виявляти виникнення і розвиток загроз в системі соціальних відносин на основі аналізу їх породжують;
  • 2) встановлення типу загроз національній безпеці, їх класифікація за певними ознаками;
  • 3) визначення пріоритетності загроз національній безпеці, тобто диференціація в ієрархічній послідовності першочергових зусиль з контролю над ними і регулювання їх подальшого розвитку;
  • 4) визначення рівня розвитку загрози національній безпеці.

З моменту виникнення загрози в процесі свого розвитку вона проходить певні стадії від прихованого характеру до періоду загострення, коли потрібно застосовувати засоби для її усунення. На різних стадіях існують відповідні ступеня напруженості (стабільний, нестійкий і критичний рівень національної безпеки), що характеризуються певними показниками і індикаторами.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >