ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ (ПРОФСПІЛКИ).

До громадських організацій, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки, можна віднести профспілки, правовий статус яких визначається Федеральним законом від 12.01.1996 № 10-ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Профспілка є добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами за родом їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів.

Кожен, що досяг віку 14 років і здійснює трудову (професійну) діяльність, має право за своїм вибором створювати профспілки для захисту своїх інтересів, вступати в них, займатися профспілковою діяльністю і виходити з профспілок.

Громадяни Російської Федерації, які проживають поза її території, можуть складатися в російських профспілках. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають на території РФ, можуть складатися в російських профспілках, за винятком випадків, встановлених федеральними законами або міжнародними договорами.

Профспілки мають право створювати свої об'єднання, асоціації за галузевим, територіальним чи іншого враховує професійну специфіку ознакою - загальноукраїнські, міжрегіональні, територіальні об'єднання (асоціації) організацій профспілок. Профспілки, їх об'єднання, асоціації мають право співпрацювати з профспілками інших держав.

Правоздатність профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, первинної профспілкової організації як юридичної особи виникає з моменту їх державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» з урахуванням спеціального порядку державної реєстрації профспілок.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >