ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Адміністративне право: підручник / під заг. ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова, - М., 2001..
 • 2. Алексєєв, С. С. Теорія права / С. С. Алексєєв. - М.: БЕК, 1995.
 • 3. Андріївський, І. Е. Поліцейське право / І. Є. Андріївський // Російське поліцейське (адміністративне) право: кінець XIX - початок XX століття: хрестоматія / сост., Вступ. ст. Ю. Н. Старілова. - Воронеж, 1999..
 • 4. Атаманчук, Г. В. Теорія державного управління: курс лекцій / Г. В. Атаманчук. - 2-е вид., Доп. - М.: Омега-Л, 2004.
 • 5. Безпека Росії: правові, соціально-економічні та науково-технічні аспекти. Геополітичні питання безпеки. Енциклопедичний словник-довідник / під заг. ред. В. Л. Манілова. - М., 2008.
 • 6. Біла книга з питань оборони Франції. - М., 1994.
 • 7. Бєлов, П. Г. Методологічні основи національної безпеки Росії / П. Г. Бєлов. - М.: Русский проект, 2002.
 • 8. Бір, С. Кібернетика і менеджмент: пров. з англ. / С. Бір. - М., 2006.
 • 9. Буркин, А. І. Національна безпека Росії в контексті сучасних політичних процесів / А. І. Буркин, А. В. Возжені- ков, Н. В. Синеок; під заг ред. А. В. Возженіков. - М.: РАГС, 2005.
 • 10. Васильєв, А. І. Національна безпека Росії: конституційне забезпечення / А. І. Васильєв, В. П. Сальников, С. В. Степашин. - СПб., 1999..
 • 11. Возженіков, А. В. Національна безпека: теорія, політика, стратегія / А. В. Возженіков. - М.: Модуль, 2000..
 • 12. Возженіков, А. В. Парадигма національної безпеки реформирующейся Росії / А. В. Возженіков. -2-е изд., Испр. і доп. - М.: ЕДАС ПАК, 2000..
 • 13. Гаджієв, К. С. Геополітика / К. С. Гаджієв. - М.: Міжнародні відносини, 1997..
 • 14. Гиске, А. В. Сучасна російська злочинність і проблеми безпеки суспільства: політичний аналіз / А. В. Гиске. - М., 2000..
 • 15. Зеленков, М. Ю. Основи теорії національної безпеки: підручник для студентів вузів / М. Ю. Зеленков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.
 • 16. Здравомислов, А. Г. Проблема інтересу в соціологічній теорії / А. Г. Здравомислов. - Л., 1964.
 • 17. Здравомислов, А. Г. Соціологія російської кризи: статті та доповіді 90-х років / А. Г. Здравомислов. - М., 1999..
 • 18. Інформаційна безпека / Ю. С. Уфімцев, Е. А. Єрофєєв [и др.]. - М., 2003.
 • 19. Дослідження з безпеки / С. В. Виборнов, А. Ю. Іванов, С. Є. Коршиков [и др.]; під ред. С. П. Никанорова. - М.: Концепт, 1998..
 • 20. Капінус, О. С. Прокуратура в системі національної безпеки Російської Федерації: навч, посібник / О. С. Капінус, І. Б. Кардашова, В. П. Рябцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
 • 21. Кафтан, В. В. Протидія тероризму: навч, посібник для бакалаврату та магістратури / В. В. Кафтан. - 2-е изд., Испр. і доп. - 2017.
 • 22. Кольев, А. Н. Нація і держава: теорія консервативної реконструкції / А. Н. Кольев. - М., 2005.
 • 23. Кондрашов, Б. П. Громадська безпека і адміністративно-правові засоби її забезпечення / Б. П. Кондрашов. - М., 1998..
 • 24. Конституційно-правовий статус Ради Безпеки Російської Федерації: навч, посібник / під ред. Н. П. Патрушева. - М., 2009.
 • 25. Конституція Сполучених Штатів Америки // Конституції зарубіжних держав: навч, посібник / уклад. В. В. Маклаков. - М., 2007..
 • 26. Конституція Японії // Конституції зарубіжних держав: навч, посібник / уклад. В. В. Маклаков. - М., 2009.
 • 27. Костін, В. І. Національна безпека сучасної Росії: економічні та соціокультурні аспекти / В. І. Костін,

A. В. Костіна. -2-е изд. - М.: Ленанд, 2015.

 • 28. Кузнецов, В. Н. Соціологія безпеки: підручник / В. Н. Кузнецов. - М.: Книга і бізнес, 2003.
 • 29. Литвинов, В. А. Основи національної безпеки Росії /

B. А. Литвинов. - М., 2011 року.

 • 30. Логунов, А. Б. Регіональна і національна безпека: навч, посібник / А. Б. Логунов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник; ИНФРА-М, 2014.
 • 31. Мамонов, В. В. Конституційні основи національної безпеки Росії / В. В. Мамонов. - Саратов, 2002.
 • 32. Манілов, В. Л. Науково-методологічні основи безпеки Росії / В. Л. Манілов // Матеріали семінару «Наукові основи національної безпеки Російської Федерації». - М., 2005.
 • 33. Манохин, В. М. Доповнення до структури адміністративного права / В. М. Манохин // Адміністративне право і процес. - 2013. - № 11.
 • 34. Мільнер, Б. 3. Теорія організації / Б. 3. Мільнер. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
 • 35. Мірошниченко, В. М. Організація управління і забезпечення національної безпеки Російської Федерації / В. М. Мірошниченко. -, 2002.
 • 36. Національна безпека: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «економічна безпека» / Е. Н. Хазов [и др.]; під ред. Н. Д. Еріашвілі, О. А. Миронової, Е. Н. Хазова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017.
 • 37. Національна оборона Китаю в 2000 р / пер. з англ. А. В. Болятко. - М, 2001..
 • 38. Загальна теорія національної безпеки: підручник / під заг. ред. А. А. Прохожева. -, 2002.
 • 39. Першин, О. В. До питання про категоріально-понятійному апараті в теорії національної безпеки / А. В. Першин // Влада. -
 • 2004. - № 4.
 • 40. Пірумов, В. С. Стратегія виживання соціуму. Системний підхід в дослідженні проблем геополітики і безпеки / В. С. Пірумов. - М.: Дружба народів, 2003.
 • 41. Поздняков, Е. А. Нація. Націоналізм. Національні інтереси / Е. А. Поздняков. - М., 1994.
 • 42. Правова основа забезпечення національної безпеки Російської Федерації: монографія / Ю. І. Авдєєв, С. В. Аленкин, В. В. Альошин [и др.] / За ред. А. В. Опальова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
 • 43. Правове забезпечення безпеки Російської Федерації: науч. - практ. посібник / під. ред. Л. В. Андріченко. - М.: Юрид. лит.,
 • 2005.
 • 44. Проскурін, С. А. Національна безпека країни: сутність, структура, шляхи зміцнення / С. А. Проскурін. - М., 1991.
 • 45. перехожих, А. А. Безпека як соціальне явище і категорія загальної теорії національної безпеки / А. А. перехожих // Навігут. - 2004. - № 2 (18).
 • 46. перехожих, А. А. Людина і суспільство: закони соціального розвитку та безпеки / А. А. перехожих. -, 2002.
 • 47. перехожих, А. А. Чим виміряти безпеку? / А. А. перехожих, І. Карманова // Державна служба. - 2001. - № 3 (13).
 • 48. перехожих, А. А. Теорія розвитку та безпеки людини і суспільства / А. А. перехожих. - М., 2006.
 • 49. Редкоус, В. М. Законодавче забезпечення національної безпеки в державах - учасницях СНД і його облік в російських умовах / В. М. Редкоус. - П'ятигорськ, 2008.
 • 50. Російський, Б. В. Адміністративне право: підручник / Б. В. Російський, Ю. Н. Старілов. - 5-е вид., Перегляд. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2015.
 • 51. Рижак, І. І. Правове регулювання діяльності спецслужб в системі забезпечення національної безпеки Російської Федерації / Н. І. Рижак. - М., 2000..
 • 52. Серебрянніков, В. Соціальна безпека Росії / В. Серебряников, А. Пластівців. - М., 1996.
 • 53. Смул'скій, С. В. Національна безпека і національні інтереси Росії в сучасних умовах / С. В. Смульский // Нові загрози національній безпеці Російської Федерації / під заг. ред. С. В. Смульського. - М., 2009.
 • 54. Соціологія безпеки: підручник / за ред. В. Н. Кузнецова. - М., 2003.
 • 55. Степашин, С. В. Сучасні проблеми забезпечення безпеки людини і суспільства / С. В. Степашин // США: військово-стратегічні концепції. - М.: Наука, 1980.
 • 56. Тарле, Є. В. Наполеон / Є. В. Тарле. - М., 1991.
 • 57. Тихомиров, Ю. А. Модернізація адміністративного права: від «наказательной» до «регулюючому забезпечення» / Ю. А. Тихомиров // Адміністративне право і процес. - 2015. - № 4.
 • 58. Туманов, Г. А. Організація виконання управлінських рішень в органах внутрішніх справ / Г. А. Туманов. - М., 1971.
 • 59. Фонд національної і міжнародної безпеки: експертна оцінка закону Російської Федерації «Про безпеку» // Безпека. - 2002. - № 11-12.
 • 60. Фукуяма, Ф. Великий розрив / Ф. Фукуяма. - М., 2003.
 • 61. Шаваєв, А. X. Національна безпека як складна комплексна система, її сутність та структура / А. X. Шаваєв // Безпека. - 1999. - № 1-2.
 • 62. Шаваєв, А. X. Національна безпека: деякі питання теорії / А. X. Шаваєв // Безпека Євразії. - 2005. - № 1.
 • 63. Шершнев, Л. І. Про необхідність і концепції нового Закону «Про національну безпеку Росії» / Л. І. Шершнев // Безпека. - 2002. - № 11-12.
 • 64. Шершнев, Л. І. Проблеми законодавчого забезпечення національної безпеки Російської Федерації / Л. І. Шершнев // Безпека. - 2002. - № 11-12.
 • 65. Шуберт, Т. Е. Національна безпека Росії: конституційно-правові аспекти; порівняльно-правове дослідження / Т. Е. Шуберт. - М.: Право і закон, 2001..
 • 66. Яновський, Р. Глобальні зміни і соціальна безпека / Р. Яновський. - М., 1999..

Зарубіжні джерела

 • 67. Alger, J. Definition and Doctrine of the Military Art. Past and Present / J. Alger. - Waine. NJ., 1985.
 • 68. Brown, H. Thinking about National Security. Defense and Foreign Policy in Dangerous Worid / H. Brown. - Colorado, 1983.
 • 69. Colin S. Gray. Comparative Strategic Culture / Colin S. Gray // Parameterrs. Winter, 1984.
 • 70. Deutsch, K. Nationalism and Social Communication / K. Deutsch. - Cambrige, 1986.
 • 71. Haftendorn, H. The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline- Building in International Security / H. Haftendorn // Intern. Studies Quart. - Beverly Hills, 1991. - Vo. 35. - № 1.
 • 72. Huntington, S. The Common Defense: Strategic Programs in National Politics / S. Huntington. - NY: Columbia University Press, 1961.
 • 73. John M. Collins. Grand Strategy. Principles and Practicts / John M. Collins. -1973.
 • 74. Lipman, W. US Foreign Polisy: Shield of the Republic / W. Lipman. - Boston, 1943.
 • 75. May, E. National Security in American History / E. May // Rethinking Americas Security / ed. by G. Allison and G. Treverton. - NY: .WW Norton and Co., 1992.
 • 76. Morgenthau, HJ Politics Among Nation / HJ Morgenthau. - 4 th Edn. - NY, 1967.
 • 77. Morgenthau, HJ The Impasse of American Foreign Policy / HJ Morgenthau. - Chicago, 1962.
 • 78. Staudenmaier, W. Strategic Concepts for the 1980s / W. Staudenmaier // Strategic Studies Institute US Army War College. Barracks. - Penn, 1981.
 • 79. Wolfers, A. Discord and Collaboration: Essays on International Politics / A. Wolfers. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ