ВСТУП

В даний час з 7 мільярдів людей, що живуть на земній кулі, більше половини живе в містах, тобто на урбанізованих територіях, які займають всього 1% суші. За даними ООН до 2030 року чисельність міського населення становитиме близько 5 мільярдів чоловік, що пов'язано, з одного боку, з швидкими темпами зростання міст, освітою агломерацій, великим зосередженням виробничих потужностей - і некерованістю процесу урбанізації, з іншого [1].

Геоурбаністіка розглядає еволюцію, просторову організацію і функціонування міських систем з урахуванням рівня розвитку, способу життя і культури людського суспільства. При цьому розробка керованої довгострокової стратегії розвитку міських поселень пов'язана зі створенням комфорт ної середовища проживання, охороною навколишнього середовища і екологічною безпекою (2-4]. Геоурбаністіка, будучи науковим напрямком, інтегрує елементи різних теоретичних і прикладних дисциплін: біології, географії, екології та природокористування , культурології, соціології, архітектури та будівництва, економіки, основ планування виробничих потужностей та інших.

Як навчальна дисципліна, геоурбанистика об'єднує базові уявлення всіх перерахованих наукових знань, практичних навичок їх використання укупі з розумінням геоекологічних наслідків розвитку міських поселень. Основним завданням курсу гео- урбаністики є не тільки навчання розумінню ролі різних наукових знань при плануванні, створенні та розширенні міських систем, а й практичного застосування цих знань на основі системного мислення.

Мета цього підручника - сприяти спеціальної, теоретичної і практичної підготовки студентів, вихованню системного підходу в вивченні закономірностей формування і керованого розвитку міських поселень з урахуванням їх безпосередньої взаємодії з планетарної геоекологічної системою. У підручнику розглянуті як загальні особливості, так і конкретні сучасні проблеми розвитку населених місць, методи оцінки перспектив розвитку сельбищних зон і міських територій. Авторами враховані основні положення Програм дисциплін федерального компонента спеціальностей «Геоекологія» (020804.65) і «Екологія і природокористування» (020800.62) Федеральних державних освітніх стандартів вищої і післявузівської професійної освіти в частині формування компетентнісного підходу до організації навчального процесу. При його підготовці автори керувалися загальними вимогами до освіченості випускників вищих навчальних закладів відповідно до Федеральної цільової програми розвитку освіти і Планом заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої професійної освіти Російської Федерації.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Екологія», «Екологія та природокористування» та «Геоекологія» в системі вищої і післявузівської професійної освіти технічних університетів, а також становить інтерес для широкого кола фахівців в області екології та охорони навколишнього середовища.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам - доктору технічних наук, професору Д.А. Шаповалову і доктору сільськогосподарських наук, професору В.П. Білоброву - за висловлені зауваження. Окрема подяка А.Л. Трубицина за детальний аналіз рукопису навчального посібника, який дозволив поліпшити якість роботи.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >