Рівень логістичного сервісу

Важливим критерієм, що дозволяє оцінити систему обслуговування як з позиції постачальника, так і з позиції одержувача послуг є рівень логістичного сервісу.

Розрахунок даного показника виконують за такою формулою:

де η - рівень логістичного сервісу;

М - кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу;

m - кількісна оцінка фактично чиниться обсягу логістичного сервісу.

Для оцінки рівня логістичного сервісу вибираються найбільш значущі види послуг, тобто послуги, надання яких пов'язане зі значними витратами, а ненадання - з істотними втратами на ринку.

Наведемо два варіанти розрахунку величини даного показника.

Варіант 1. Розглянемо як приклад оптове підприємство, що торгує запасними частинами до автомобілів певної марки. Припустимо, що загальний список запасних частин для автомобілів даної марки містить 2000 видів, з яких на підприємстві постійно є 1500 видів. Тоді рівень сервісу можна розрахувати як відношення фактично наявного у продажу кількості видів до максимально можливої кількості видів запасних частин:

Для того щоб підвищити значення даного показника, необхідно понести додаткові витрати у зв'язку зі збільшенням запасу. З іншого боку, розширення асортименту означатиме підвищення рівня сервісу. Реакцію ринку на подібну стратегію торговця свого часу образно показав А. Райкін: "Взуття, чорний верх - білий низ, є? - Є! Білий верх - чорний низ, є? - Є!" ... "ТОВАРОВЕД - УВАЖАЕМИІ ЛЮДИНА" . Сьогодні (як, втім, і тоді) "повага ринку" - це додатковий прибуток.

Варіант 2. Рівень сервісу можна оцінювати також і зіставляючи час на виконання фактично надаються в процесі постачання логістичних послуг з часом, який необхідно було б затратити у разі надання всього комплексу можливих послуг у процесі тієї ж поставки. Розрахунок виконують за такою формулою:

де N- кількість послуг, яке теоретично може чинитися;

η - фактична кількість послуг, що надаються;

t i - час на виконання i-й послуги.

Таким чином, - сумарний час, фактично

витрачається на надання послуг, а - час, який

теоретично може бути витрачено на виконання всього комплексу можливих послуг.

Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу

Зі збільшенням рівня сервісу витрати на сервіс, природно, зростають, причому зростання має нелінійний характер. Причина полягає в тому, що суб'єкт сервісу, тобто особа, яка надає послуги, в першу чергу застосовує ті з них, які даються йому малими витратами.

Продовжимо перший приклад. Відзначимо, що згідно з правилом Парето лише 20% асортименту дає 80% прибутку. Отже, логічно було б включити в перелік реалізованих запчастин 400 найбільш часто реалізуються різновидів. Однак ринок може припинити "поважати" такого торговця, так як буде часто отримувати відмови за іншими, незначущим для суб'єкта сервісу товарам. Щоб бути конкурентоспроможним, доведеться розширювати асортимент, залучаючи до нього товари середнього, а потім і рідкого попиту. Але зміст товару середнього попиту обходиться дорожче, ніж утримання товару частого попиту. Ще більш дорого обходиться утримання товару рідкого попиту. Таким чином, розширюючи асортимент, тобто збільшуючи рівень сервісу, підприємство тим самим різко збільшує витрати, пов'язані з його змістом.

На рис. 63 показана залежність витрат на сервіс від величини рівня обслуговування.

Починаючи від 70% і вище витрати на сервіс ростуть експоненціально 2 залежно від рівня сервісу. Наприклад, при підвищенні рівня сервісу від 95 до 97% витрати зростають на 14%.

Крива залежності витрат на сервіс від величини рівня сервісу

Рис. 63. Крива залежності витрат на сервіс від величини рівня сервісу

Розглянемо вплив логістики на залежність витрат від рівня сервісу. Будемо вимірювати рівень сервісу (η) процентним відношенням числа повністю виконаних замовлень (Q вип) до загального числа замовлень покупців (Q заг):

Частку повністю виконаних замовлень покупців (η) можна збільшити двома способами:

  • 1) збільшити розмір запасів, залишивши при цьому без зміни систему поповнення запасів;
  • 2) налагодити систему швидкого поповнення запасів, залишивши при цьому без зміни розмір запасів.

Перший шлях підвищення рівня сервісу екстенсивний і вимагає зростання витрат, пов'язаних з утриманням запасів. Другий шлях не вимагає підвищення запасу. Конкурентоспроможність тут зростає за рахунок чіткої логістики просування інформації і матеріалів.

Застосування логістики зрушує криву витрат вправо, забезпечуючи таким чином досягнення того ж рівня сервісу при менших витратах на утримання запасів (рис. 64).

Зрушення вправо кривої витрат на сервіс при застосуванні логістичної технології «Швидка відповідь»

Рис. 64. Зрушення вправо кривої витрат на сервіс при застосуванні логістичної технології «Швидка відповідь»

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >