Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Чиста приведена вартість проекту

Після розрахунку грошових потоків за періодами здійснення проекту всі вони дисконтуються до моменту оцінки. Отримана сума дисконтованих грошових потоків з урахуванням їх знака (притоки - "+", відтоки - "-") називається чистої приведеної цінністю, або чистим приведеним доходом, (NPV) і розраховується за формулою

де CFj - грошовий потік, приурочений до _ / - му моменту (інтервалу) часу;

п - термін життя проекту.

В якості ставки дисконту г виступає вартість капіталу, або прибутковість, яку вимагають інвестори від даного проекту, вкладаючи в нього свої гроші.

Величина NPV> Про означає, що дохідність інвестиційного проекту більше, ніж його вартість капіталу. До інтерпретації цього показника проекту ми повернемося в гол. 4.

ТАБЛИЦЯ 1.1.2. Грошовий потік по проекту "Розрахунок основних складових грошового потоку від активів"

Основні складові потоку від активів

Опис розрахунку

Виручка від реалізації продукції (S)

Твір очікуваного натурального обсягу реалізації на відповідну ціну (джерело вихідної інформації - маркетинг-план і план виробництва)

Капітальні витрати (Сарех)

Добуток кількості вводиться обладнання на його ціну (потреби обгрунтовані виробничим планом), кошторисна вартість будівництва тощо

Амортизація (ОР)

Твір вартості обладнання, капітальних об'єктів і т.п. на відповідну норму амортизації

Поточні витрати (С)

У самому простому випадку: твір нормативу змінних витрат певного виду на одиницю об'єму на відповідний вартісний або натуральний обсяг. До отриманої загальної величини змінних витрат додаються постійні витрати.

У більш складному варіанті: складаються докладні калькуляції матеріалів, заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, виробничих витрат з періодам здійснення проекту. Оцінка витрат базується на даних з плану виробництва та інших нефінансових розділів бізнес-плану.

Увага: у витрати не включена амортизація основних фондів і нематеріальних активів

Зміни в робочому капіталі (ΔWC)

Робочий капітал - різниця між поточними активами і поточними пасивами. До поточних активів відносяться запаси і дебіторська заборгованість, до поточних пасивів - кредиторська заборгованість. Поточні активи і поточні пасиви визначаються через норму запасу в днях. При розрахунку грошового потоку визначається абсолютний приріст робочого капіталу в порівнянні з попереднім періодом

Ставка податку на прибуток (T)

Використовується ставка, за якою оподатковуватиметься прибуток даного проекту. У загальному випадку вона не буде відповідати середній ставці по організації, що здійснює проект

Вартість продажу та ліквідації активів (SV)

Оцінка ліквідаційної вартості може проводитися за допомогою незалежного оцінювача, експертним методом, за моделлю Гордона і т.п. Важливо врахувати не тільки вартість продажу активів, а й реалізаційні витрати, а також час можливої ліквідації. У разі якщо після закінчення проекту фіксовані активи будуть повністю зношені і їх реалізація може виявитися проблематичною, допускається приймати SV = 0

Наведена нижче ситуація з деякими спрощеннями пояснює принциповий шлях розрахунку грошових потоків і чистої приведеної цінності інвестиційного проекту.

Ситуація 1.1. Визначення грошових потоків для проекту організації виробництва металізованого паперу на базі діючого целюлозно-паперового комбінату

(Упрошу і адаптовано)

Мета проекту. На діючому целюлозно-паперовому комбінаті (ЦБК) розглядається проект організації виробництва металізованого паперу для широкого використання в парфумерії та харчовій промисловості при виготовленні різних видів упаковки. Вихід на проектну потужність очікується з 1-го року здійснення проекту. Річний обсяг виробництва і реалізації - 45 млн м2 на рік. Термін життя проекту - 10 років - дорівнює терміну повної амортизації технологічного обладнання. Виробництво засноване на використанні існуючих виробничих потужностей, технологій і систем збуту на ЦБК.

Ініціатор проекту - ЦБК, акціонувати в 1993 р (Статутний капітал розділений на 3244376 простих акцій.) В даний час являє собою досить стійку у фінансовому відношенні велику корпорацію з відносно стабільним ринком збуту продукції. Частина продукції поставляється за кордон.

Розглянутий проект економічно відособлений, спеціально для його здійснення створиться ЗАТ "Ладья", найбільшим акціонером якого є ЦБК. Крім комбінату до складу акціонерів входять також чотири підприємства - постачальники сировини для виробництва паперу та споживачі продукції комбінату, у тому числі продукту розглянутого проекту.

Очікувані кількісні характеристики проекту. Менеджер проекту визначив такі очікувані параметри, що відносяться до аналізованого інвестиційному рішенню.

Реалізація:

ціна 1 м2 продукції (ß), дол. 0,2

очікуваний середньорічний обсяг реалізації (г /), млн м2 ^ 5 Інвестиції:

капітальні витрати (витрати в кульове періоді на закупівлю та монтаж обладнання, запуск, НДДКР тощо) (К), млн дол. 8,58 норма запасу оборотних коштів (по відношенню до повної собівартості) (? <- '). в днях 20 Поточні витрати (включаючи витрати на маркетинг, податки до податку на прибуток, але без амортизації):

змінні на 1 м2 продукції (с), дол. 0,06

постійні, в розрахунку на рік (Су), млн дол. 3,2

Ставки:

норма амортизації (<1),% в рік 10

ефективна з податку на прибуток (г),% 35

Потрібно:

  • • оцінити позитивні результати (грошові потоки) проекту;
  • • розрахувати чистий приведений дохід інвестиційного проекту виходячи з припущення, що проект фінансується тільки за рахунок власного капіталу акціонерів ЗАТ, які передбачають отримати на свій капітал дохід з розрахунку мінімум 20% річних у ВКВ.

Рішення

Визначимо спочатку окремі елементи чистого грошового потоку (притоки - "+", відтоки - "-"), тис. Дол. На рік:

Капітальні витрати в нульовий період -8580

Середньорічний обсяг реалізації: 0,2 дол. Х 45 млн м2 = 9000

Річні поточні витрати:

без амортизації: 3200 тис. дол. + 0,06 дол. х 45 млн м2 = +5900

річна амортизація: 10% від +8580 тис. дол. = 858

з урахуванням амортизації: 5900 тис. дол. + 858 тис. дол. = 6758

податок на прибуток: 35% від (9000 тис. дол. - 6 758 тис. дол.) = 784,7

Приріст робочого капіталу в нульовому періоді і вивільнення в

10-й рік: 6758 тис. Дол. Х 20 днів / 365 днів = 370,3

Для кожного періоду часу визначимо різницю між припливом і відтоком коштів, тис. Дол .:

нульовий період: капітальні витрати і формування робочого капіталу:

Су0 = -8580 - 370,3 = -8950,3;

з 1-го по 9-й роки: отримання вNPVчкі, виплата поточних витрат, податків:) = 1 ... 9:

СР1 = 9000 - 5900 - 784,7 = 2315,3 на рік;

в 10-й рік: також отримання вNPVчкі, виплата поточних витрат, податків плюс вивільнення оборотного капіталу (залишкова вартість проекту за умовою дорівнює нулю):

СР, о = 2315,3 + 370,3 = 2685,6.

Таким чином, грошовий потік проекту складається з:

  • • одиничного платежу в нульовому періоді, рівного -8950,3 тис. Дол .;
  • • ануїтету, що складається з дев'яти рівних грошових приток по 2315,3 тис. Дол. Кожен;
  • • одиничного грошового припливу, що припадає на 10-й рік, рівного 2685,6 тис. Дол.,

Оскільки в проектах обсяги реалізації, витрати, податки можуть відрізнятися від періоду до періоду, кожне арифметичну дію в наведеному розрахунку може бути представлено у вигляді самостійної таблиці, в якій ці дії проводяться за окремими періодами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук