Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Диференціальний грошовий потік і оптимізація технічних параметрів

Диференціальний грошовий потік і чиста приведена цінність можуть стати в нагоді при вирішенні оптимізаційних задач. Припустимо, нами знайдена нелінійна функція залежності суми наведених грошових потоків від якого-небудь параметра, значення якого ми хотіли б оптимізувати. Тоді достатньо мала зміна цього параметра Ар призведе до виникнення диференціального грошового потоку, за яким можна буде розрахувати АNPV. Взявши границя відношення АNPVк Ар при Ар -> 0, отримаємо похідну, прирівнявши яку до нуля, можна визначити оптимальне значення досліджуваного параметра.

Приклад використання подібної методології розрахунку для оптимізації перерізу проводів при розрахунку системи електропостачання наведено в кінці параграфа.

ВИСНОВКИ

Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту, що не має конкретного комерційно відокремленого результату, не завжди доречний.

Як правило, такі проекти обумовлені не економічними міркуваннями, а виробничою необхідністю. Розрахунок їх економічної ефективності доцільний лише тоді, коли виникає кілька варіантів їх здійснення.

Тоді грошові потоки проекту можуть бути сформовані як різниця між витратами по базисному і по аналізованому (альтернативному) варіантам його здійснення. Такі потоки називаються диференціальними.

За допомогою диференціальних потоків можна не тільки оцінити широкий клас проектів, але й оптимізувати деякі регульовані техніко-економічні параметри, від яких залежить економічна ефективність.

Економічне обгрунтування перетину провозити ліній електропередачі

А. М. Лімітовскій, М. А. Лімітовскій

Поперечний перетин проводів ліній електропередачі повинна визначатися з урахуванням як технічних, так і економічних вимог. Перші з них зумовлюють необхідність розрахунку проводів як за умовами нагріву, так і по втраті напруги, оскільки при передачі високих навантажень визначальним є нагрів, а при відносно невеликих навантаженнях - відстань, тобто фактор, з яким безпосередньо пов'язані втрати напруги.

За величиною струму / і відносним втрат напруги, отриманим в результаті розрахунку за нижченаведеними відомими формулами, з використанням довідкових таблиць вибирають необхідну перетин проводів:

де 5 - передана навантаження, кВ-А; I / - напруга в лінії, кВ; / - Довжина лінії, км;

/? 0со8ф + Х0 8Йкр - розрахунковий опір лінії.

Вбрання за технічними критеріями, перетин проводів може виявитися неоптимальним в економічному відношенні, оскільки із збільшенням його площі знижуються втрати енергії, а отже, і експлуатаційні витрати.

Формула, за допомогою якої в технічній літературі іноді рекомендується перевіряти прийняте перетин на економічність, виведена виходячи з мінімізації "приведених витрат" - критерію, що застосовувався в економіці СРСР для обгрунтування рішень по капітальних вкладеннях.

Зараз цей критерій не використовується, і тому для вирішення поставленого завдання має бути застосований інший критерій оптимізації. Таким критерієм може стати найбільш популярний в сучасній практиці аналізу інвестицій показник чистої приведеної цінності (NPV), розрахований по диференціальному грошовому потоку, тобто по грошовому потоку, визначеному як різниця між релевантними витратами (поточними і капітальними) за різними варіантами, що характеризується різним перетином проводів.

Нехай існують два варіанти будівництва лінії електропередачі.

За першим варіантом перетин проводів одно 5. Річні поточні витрати, пов'язані з втратами електроенергії при експлуатації лінії, рівні

де Т- тривалість використання навантаження на рік, год;

С - питома провідність матеріалу, м / Ом-мм;

5 повна потужність, кВ-А;

Се - вартість 1 кВт-год електроенергії, дол.

Капіталовкладення у створення ЛЕП рівні

де а - частина капіталовкладень, яка не залежить від площі перерізу проводів (вартість опор, витрати, спрямовані на їх перевезення, оплата праці працівників при спорудженні лінії тощо); Ь - частина вартості спорудження ЛЕП, яка відноситься на 1 мм2 площі перетину.

Це вартість самих проводів, яка збільшується при збільшенні перерізу.

Наші розрахунки показують, що з урахуванням щільності алюмінію і цін, що склалися на цей метал на світовому ринку, для алюмінієвих проводів в більшості випадків параметр Комерсант може бути прийнятий на рівні 4,2 дол / км-мм2.

Другий варіант полягає в тому, що ми збільшимо площу перерізу на величину збільшення Д $. Неважко показати, що приріст капітальних вкладень буде дорівнює

а зміна річних витрат

При терміні експлуатації ЛЕП, рівному п, діаграма диференціального грошового потоку буде виглядати наступним чином:

Діаграма диференціального грошового потоку

Діаграма диференціального грошового потоку

Чиста приведена цінність такого потоку Амру дорівнює:

де Ат - коефіцієнт приведення ануїтету (таблична функція фінансової математики):

де г - річна ставка, що відображає вартість капіталу підприємства, що здійснює спорудження й експлуатацію ЛЕП, або галузевої норматив рентабельності технічних заходів (наприклад, 15% річних в у.о., або 0,15).

Спочатку визначимо ставлення АМРУк Дя, а потім - межа цього співвідношення при Д5 -> 0. Отримаємо похідну, яка, як неважко показати, буде дорівнює:

Щоб отримати переріз проводу, відповідне максимальному значенню NPV, прирівняємо цю похідну до нуля і висловимо через 5. Отримаємо наступний вираз для знаходження економічно доцільного перетину провідника:

Приклад. Геологорозвідувальне підприємство Ч веде бурові роботи в малоосвоєних районах Півночі Росії верстатами УКБ-5 (середня потужність чотирьох верстатів 5 = 228 кВ-А). Для здійснення робіт проектується система електропостачання, у тому числі живить лінія з напругою 17 = 10 кВ. Робота верстатів організована за тризмінним графіком (тривалість зміни - 7 год), без вихідних, коефіцієнт екстенсивного використання машин 0,7 (тобто верстати знаходяться в роботі 70% всього змінного часу).

Провід споруджуваної лінії виконані з металу, питома провідність якого С = 32 м / Оммм2, вартість дроти Ь = 4,2 дол / км-мм2. Вартість 1 кВт-год електроенергії з = 0,0065 дол. (17,5 коп. При курсі долара 27 руб. За 1 дол.).

Очікуваний термін експлуатації лінії дорівнює п = 10 років, вартість капіталу підприємства г = 15% річних у доларах США. Потрібно визначити економічно доцільний тип проводу за розміром поперечного перерізу.

Рішення

Середній час роботи бурових установок в році, або тривалість використання навантаження 7 ", визначимо наступним чином: Т = 365 днів / рік х 3 зміни / день х 7 ч / зміна х 0,7 (використання) = +5365 год / рік.

Оптимальним, згідно наведених вище міркувань, (ШРУ буде таке перетин дроту, при якому похідна 0-

Ця величина визначиться з формули

Звідси по економічному розрахунку найкращим буде стандартна площа провідника, найбільш близька до 26,02 мм2, тобто 25 мм2.

Однак крім економічних показників у таких розрахунках слід враховувати і чисто технічні міркування (умови нагріву, термічну стійкість, втрати напруги).

Таким чином, отриманий результат - лише один з аргументів на користь вибору саме такої площі перетину.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук