Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ситуація 2.1. Короткий опис проекту виробництва пластмасового паливного трубопроводу для автомобілів ВАЗ

Мета проекту. Проектом передбачаються придбання ліцензії, закупівля та встановлення обладнання для виробництва пластмасового паливного трубопроводу безпосередньо на площах Волзького автомобільного заводу. Вихід на проектну потужність (500 тис. Комплектів на рік) очікується в кінці 1-го року реалізації проекту. Термін життя проекту визначений терміном укладених угод і становить 5 років. Залишкова вартість обладнання за вирахуванням витрат по ліквідації та податків становить -3170000 дол.

Спонсори проекту:

  • • англійська корпорація КЛТ (власник ліцензії, придбання 51% участі в статутному капіталі проектної компанії);
  • • російське АТ "Пуск" (придбання 49% участі в статутному капіталі проектної компанії);
  • • АТ "АвтоВАЗ" (договір про спільні випробуваннях та адаптації до автомобілів ВАЗ різних моделей).

Ринкові перспективи реалізації проекту. Потенційний попит па продукт проекту - 700 тис. Комплектів на рік - визначений на підставі програми випуску автомобілів ВАЗ, па які передбачається встановити даний тип трубопроводів. Потенційними покупцями є також АТ "ГАЗ", АЗЛК. Можливі поставки на експорт (якість продукції забезпечена прогресивною технологією).

Конкурентні переваги продукту проекту але порівнянні з аналогічними виробами, виконаними з металу, полягають у тому, що трубопровід з пластмаси на 20% легше металевого, більш технологічний при установці на автомобіль, а відсутність різьбових з'єднань виключає випаровування парів бензину, що дозволяє досягти світових стандартів по екології та безпеки. Відповідність вимогам світового ринку з екології в поєднанні з високою рентабельністю виробництва (більш низькими цінами в порівнянні з цінами світового ринку) залучає і вітчизняних, і західних споживачів.

Ціна одного комплекту - 40 дол., Що на 30% нижче ціни на аналогічну продукцію на світовому ринку.

Ставка податку на прибуток - 35%.

Потреби в інвестиціях

Загальна потреба в інвестиціях, млн дол. 15,0 У тому числі:

вартість ліцензії 1,0

початковий оборотний капітал 2,5

обладнання та СМР 11,5

Прогноз обсягу продажів

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Обсяг продажів у натуральному вираженні, тис. Шт.

200

250

250

250

500

500

500

Ціна за одиницю, дол.

40

40

40

40

40

40

40

Обсяг реалізації, млн дол.

8

10

10

10

20

20

20

Інвестиційні витрати млн дол.

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

1-е

півріччя

2-е півріччя

1-е

півріччя

2-е півріччя

Будівлі та споруди

1,5

Вартість обладнання

(з урахуванням монтажу

і транспортних витрат)

10

Інші витрати

1

Разом інвестиційних витрат

12,5

Змінні витрати на одиницю продукції

Найменування показника

Питома вага, %

Величина, дол.

Прямі матеріальні витрати

50,2

11,3

Заробітня плата

35,6

8,0

Нарахування на заробітну плату

14,2

3,2

Разом змінні витрати

100,0

22,5

Вихідні дані для розрахунку робочого капіталу

Норма запасу, дні:

виробничих запасів 20

дебіторської заборгованості 60

кредиторської заборгованості 30

Норма амортизації,% 10

Виробничі витрати, млн дол.

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Прямі матеріальні витрати

2,26

2,825

2.825

2,825

05,65

05,65

05,65

Заробітня плата

1,60

2,000

2,000

2,000

4,00

4,00

4,00

Нарахування на зарплату

0,63

0,790

0,790

0,790

1,58

1,58

1,58

Разом виробничі витрати

4,49

5,615

5,615

5,615

11,23

11,23

11,23

Витрати на маркетинг

0,1 3

0,1 / 0

0,1 / 0

0,1 70

0,34

0,34

0,34

Разом поточні витрати

4,62

5,785

5,785

5,785

I 1,57

11,57

11,57

Робочий капітал, млн дол.

0-й період

1-й рік

2-й рік

Найменування показника

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Третій рік

4-й рік

5-й рік

Поточні активи

2,5

2,78

3,644

3,644

3,644

3,644

3.644

3,644

В тому числі:

виробничі запаси

0,11

0,314

0,314

0,314

0,314

0,314

0,314

дебіторська заборгованість

2,67

3,330

3,330

3,330

3,330

3,330

3,330

Поточні пасиви

0,38

0,470

0,470

0,470

0,470

0,470

0,470

Робочий капітал

2,40

3,170

3,170

3,170

3,170

3,170

3,170

Приріст робочого капіталу

2,5

-0,10

0,770

-3,17

Звіт про прибутки і збитки, млн дол.

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Виручка від реалізації

8,00

10,000

10,000

10,000

20,00

20,00

20,00

Поточні витрати

4,62

5,785

5,785

5,785

11,57

11,57

11,57

Операційний прибуток

3,38

4,220

4,220

4,220

8,43

8,43

8,43

Амортизація

0,40

0,475

0,475

0,475

0,95

0,95

0,95

Прибуток до оподаткування

2,96

3,740

3,740

3,740

7,48

7,48

7,48

Податок на прибуток

1,02

1,310

1,310

1,310

2,62

2,62

2,62

Чистий операційний прибуток (ЛЮЯ47)

1,94

2,430

2,430

2,430

4,86

4,86

4,86

Кумулятивний прибуток

1,94

4,370

6,800

9,230

14,09

18,95

23,81

Чистий грошовий потік від активів проекту, млн дол.

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-Й рік

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Приплив грошей

Виручка від продажів

8

10

10

10

20

20

20

Залишкова цінність обладнання мінус ліквідаційні витрати

-3,17

Відтік грошей

Операційні витрати

4,62

5,785

5,785

5,785

11,57

11,57

11,57

Інвестиційні витрати

12,5

Приріст робочого капіталу

2,5

-0,10

0,770

-3,17

Податки

1,02

1,310

1,310

1,310

2,62

2.62

2,62

Баланс платежів (грошовий потік від активів проекту)

-15,0

-2,46

2,140

2,910

2,910

5,81

5,81

5,81

Фінансування інвестиційного проекту

Загальна потреба у фінансуванні - 15 млн дол. З них:

  • 8 млн долл.-власний капітал. Вартість власного капіталу - 19,5% річних;
  • 7 млн дол. - Інвестиційний кредит на 5 років, повернення рівними платежами з кінця 2-го року, процентна ставка - 15% річних.

Оцінка проекту методом WACC

Середньозважена вартість капіталу:

WACC = 19,5% х (8 млн дол. / 15 млн дол.) + 15% х х (7 млн дол. / 15 млн дол.) Х (1 - 0,35) = 14,9%, або ( приблизно) 15% річних.

Оскільки NPV проекту> 0, він не відкидається.

Оцінка проекту методом ЕR

Розрахуємо шкалу амортизації боргу і оцінимо податковий щит.

План погашення кредиту і податковий виграш, млн дол.

Рік

Виплата боргу

Сума основного боргу на початок року

Виплата відсотків по кредиту

Виплата основного боргу

Сума основного боргу на коней року

Податковий виграш (шитий)

0-й період

7,000

1-й

8,050

2-й

2,82

8,050

1,208

1,612

6,438

0,423

Третій

2,82

6,438

0,966

1,854

4,584

0,338

4-й

2,82

4,584

0,688

2,132

2,452

0,241

5-й

2,82

2,452

0,368

2,452

про

0,129

Остаточний грошовий потік, млн дол .:

Найменування показника

0-й період

1-й рік

2-й рік

Третій рік

4-й рік

5-й рік

1-е півріччя

2-е півріччя

1-е півріччя

2-е півріччя

Грошовий потік від активів

-15

2,46

2.14

2,91

2,910

5,810

5,810

5,810

Отримання кредиту

7

Виплата кредиту та відсотків

2,820

2,820

2,820

2,820

Податковий виграш

0,423

0,338

0,241

0,129

Остаточний грошовий потік

-8

2,46

2,14

2,91

0,510

3,330

3,230

3,120

Чистий приведений дохід за залишковим грошовому потоку

Розбіжність в результатах розрахунків за методами ІЙСС і £ 7? в даному випадку невелике і пояснюється, насамперед, тим, що шкала погашення боргу складена з відстрочкою податкового щита на 2 роки. У результаті інвестор отримує грошові притоки пізніше, і це впливає на інтегральний ефект від проекту. Те, що це дійсно так, підтверджують наступні розрахунки.

Грошові потоки проекту, визначені без урахування податкового щита, виглядають наступним чином, млн дол .:

Найменування

0-й

1-й

2-й

Третій

4-й

5-й рік

показника

період

рік

рік

рік

рік

Грошовий потік від активів

-15

4,6

5,81

5,81

5,81

5,81

Остаточний грошовий потік

-8

4,6

2,99

2,99

2,99

2,99

Середньозважена вартість капіталу без урахування податкового щита:

WAСС = 19,5 х (8/15) + 15 х (7/15) = 17,4% річних.

NPV по грошовому потоку від активів проекту (ставка дисконту WACC):

ЛГРК за залишковим потоку (дисконт - вартість власного капіталу):

Таким чином, без урахування податкового щита обидва методи дали однаковий результат.

ВИСНОВКИ

По-перше, на практиці існують три концепції визначення ставки дисконту для грошових потоків проектів і підприємств в цілому. Її можуть приймати на основі існуючих реально альтернативних вкладень капіталу, брати як якусь затверджену нормативну величину, іноді диференційовану за видами проектів або ступеня їх ризикованості. Однак найбільш обгрунтованим підходом до вирішення цього завдання є використання в якості ставки дисконту вартості капіталу проекту або компанії в цілому.

По-друге, існують два методи оцінки інвестиційних проектів. Метод WACC (більш наближений і спрощений) застосовується на початкових стадіях аналізу проектів або для економічно виділених проектів, а також проектів з нечіткими умовами фінансування. Цей метод полягає в дисконтуванні грошових потоків від активів проекту або підприємства за ставкою, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу.

Метод ЕR заснований на дисконтуванні залишкових грошових потоків за ставкою, що дорівнює вартості власного капіталу. Цей метод застосовується для детального аналізу економічно виділених проектів.

Однак незалежно від того, який з методів був прийнятий за основу розрахунків, для коректної оцінки інвестиційних проектів необхідно правильно вирішити наступні завдання:

  • • оцінити вартість власного капіталу проекту або корпорації;
  • • коректно визначити вартість позикового капіталу;
  • • обґрунтувати фінансовий важіль інвестиційного проекту чи корпорації 8 цілому, тобто співвідношення між позиковим і власним капіталом, яке доцільно використовувати в тих чи інших умовах.

Крім того, при використанні методу NACCтребуется модифікувати формулу розрахунку середньозваженої вартості капіталу таким чином, щоб врахувати особливості російської економіки і практики.

Менш умовний і більш реалістичний по допущенням приклад розрахунку проекту за методами WACC і ER представлений у додатку 3.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук