Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Переоцінка проекту

Крім періодичного контролю над виконанням бюджету перед менеджером по завершенні значущих етапів проекту стоять стратегічні завдання переоцінки проекту та обгрунтування переходу на подальшу стадію його розвитку.

Цінність проекту і його очікуваний ефект з часом змінюються. Це пов'язано, принаймні, з трьома обставинами:

  • • з надходженням нової інформації про проект і відповідно з уточненням його базових характеристик;
  • • з надходженням нової інформації про стан фінансових і товарних ринків, що дозволяє уточнити рівні прибутковості, ринкові прогнози обсягів продажів, цін, тенденції в динаміці попиту і пропозиції на продукт проекту і фактори виробництва;
  • • з плином часу. Зсув на осі часу точки, до якої наводяться грошові потоки, призводить до зміни результатів оцінки. Вже пройдені стадії проекту, зроблені раніше витрати і отримані доходи стають нерелевантними для оцінювача. Його в більшості випадків не цікавлять раніше досягнуті успіхи або понесені втрати. Його погляд спрямований у майбутнє. Тому цінність проекту з часом змінюється.

Приведення грошових потоків проекту до поточного періоду і до моменту початку проекту

І все ж оцінювачу буває доцільно проводити розрахунок ефекту проекту у приведенні не тільки до поточного моменту часу, але і до моменту початку проекту. Це дозволяє з'ясувати, наскільки точно збуваються прогнози, використовувані при прийнятті інвестиційних рішень, і контролювати, як змінюються значення критеріїв оцінки проекту після його запуску.

Якщо характеристики більшості проектів компанії змінюються у бік погіршення в міру виконання цих проектів, що буває досить часто, можна зробити висновок про те, що прогнози, що лежать в основі фінансової моделі, мають зсув, або систематичну помилку. Відповідно в майбутньому це треба мати на увазі і внести необхідні коректування в наступні обґрунтування проектів.

Приведення грошових потоків до поточного моменту часу крім контролю економічної цінності можна використовувати для прийняття рішення про те, чи треба продовжити проект або доцільно від нього відмовитися.

Якщо сума ліквідаційної вартості істотно перевищує цінність діючого проекту, наведену цінність його грошових потоків, то варто задуматися, чи є сенс його продовжувати.

Ситуація 1.1 (Продовження)

Чому цінність проекту целюлозно-паперового комбінату з виробництва металізованого паперу після третього року його здійснення зміниться?

По-перше, тому що до 3-го році будуть уточнені прогнози грошових потоків за даним проектом. Ще раз наведемо таблицю зіставлення даних початкового бюджету проекту і фактичних даних за третій рік.

Найменування показника

Бюджет

Фактично

Обсяг реалізації, млн м2

45,00

48,00

Виручка від реалізації, тис. Дол.

+9000

9600,00

Змінні витрати на одиницю об'єму, дол / м2

0,06

0,07

Змінні витрати на весь обсяг, тис. Дол.

2700,00

3360,00

Постійні витрати, тис. Дол.

3200,00

3315,00

Амортизація, тис. Дол.

858,00

858,00

Прибуток до сплати податку, тис. Дол.

2242,00

2067,00

Податок на прибуток, тис. Дол.

784,70

723,50

Прибуток після сплати податку, тис. Дол.

1457,30

13.-13,50

Щорічний грошовий потік за даним проектом згідно з первинним бюджету повинен був бути рівний (див. Гл. 1, §1), тис. Дол .:

  • (9000 - 2700 - 3200 - 858) х (1 - 0,35) + 858 = 2315,3. Розрахований але фактом третього року, він виявився дорівнює, тис. Дол. На рік:
  • (9600 - 3360 - 3315 - 858) х (1 - 0,35) + 858 = 2 201.

Якщо ситуація стабілізується на рівні фактичних даних третім року, то ефект від проекту виявиться менше, ніж планувалося.

По-друге, з початку проекту пройшло три роки. Це означає, що ні початкові інвестиції, зроблені в нульовому періоді, ні грошові потоки, вже отримані за даним проектом за перші три роки, не мають ніякого значення для оцінки проекту. До закінчення проекту залишилося 10-3 = 7 років. За ці роки і слід підсумувати дисконтовані грошові потоки, щоб оцінити залишок проекту або визначити, скільки коштує даний проект на поточний момент часу.

Враховуючи що:

  • • за умовами ситуації вартість капіталу становить 20% річних;
  • • згідно з раніше виконаним розрахунками в останній рік здійснення проекту вивільняється робочий капітал у сумі 370,3 тис. Дол .;
  • • відповідно до раніше зробленим припущенням ситуація стабілізується на рівні фактичних показників третього року аж до завершення проекту, отримаємо

Тепер уявімо собі, що сума ліквідаційної вартості активів проекту за ринковою оцінкою з урахуванням витрат і часу ліквідації дорівнює більшій величині, наприклад 8500 тис. Дол. У цьому випадку, може бути, слід перервати проект, реалізувавши його активи за ринковою вартістю.

На жаль, в умовах недостатньо ефективного з інформаційної точки зору ринку дати надійну оцінку ліквідаційної вартості часто неможливо, тому й висновок про доцільність припинення проекту можна зробити тільки у разі істотного перевищення ліквідаційної вартості над цінністю діючого проекту.

ВИСНОВКИ ПО ЧОЛІ 4

Про Критерії оцінки інвестицій - це показники, за допомогою яких проводиться зіставлення нормативних і позитивних результатів інвестиційного проекту. Вибір критерію оцінки залежить від того, який зміст завдання, яке ставить перед собою оцінювач. Якщо, наприклад, йдеться про відбракування явно неприйнятних інвестиційних рішень, то оцінювач може спиратися на прості критерії, такі, як термін окупності, проста норма рентабельності.

Для визначення приросту ринкової цінності фірми, який може бути отриманий у разі здійснення проекту, найбільш підходящим показником є NPV.

Прибутковість проекту у відсотках річних на одиницю вкладеного капіталу характеризує внутрішня ставка прибутковості IRR.

Для встановлення економічно доцільного терміну життя проекту, а також при порівнянні варіантів проекту з різними термінами життя часто може бути застосований еквівалентний річний дохід ECF.

При формуванні портфеля з інвестиційних проектів можна спиратися на індекс прибутковості PI (або MPI).

На ринках, що розвиваються часто виникають проекти з аномально високою прибутковістю. Аномально висока прибутковість проектів є не наслідком авантюрності комерційної ідеї, а обумовлена деякими специфічними особливостями ринків, що розвиваються, зокрема їх інформаційної неефективністю.

Аналіз чутливості при оцінці інвестиційних проектів дозволяє з'ясувати найбільш важливі фактори, ризикові параметри, що впливають на результат проекту. Однак для імовірнісної оцінки результуючого критерію аналіз чутливості менш ефективний через те, що він заснований на ідеї про незалежність одних параметрів від інших.

Розподіл ймовірностей для NPV можна отримати, скориставшись методом сценаріїв.

У спрощеному варіанті він полягає в тому, що для проекту визначається оптимістична, песимістична і найбільш ймовірна оцінка його розвитку, а потім з використанням наближених оцінок за методом PERT знаходиться закон розподілу для NPV. Знаючи цей закон, можна отримати уявлення про можливий діапазон результатів проекту та дати цим результатами оцінку вірогідності.

Роль фінансового менеджера в контролі виконання проекту зводиться до аналізу відхилень параметрів проекту від бюджетних умов. Часто при цьому застосовується техніка гнучкого бюджету, а для оцінки факторів, що вплинули на відхилення від бюджетних умов, - метод вимірювання різниць.

Крім того, на кожному етапі виконання проект потребує переоцінці. Це необхідно для того, щоб контролювати економічну вартість компанії, що здійснює проект, а також вирішувати питання про доцільність його подальшого продовження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук