Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ РОСІЙСЬКИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Системний підхід і бюджетування капіталу

Системний підхід

Як відомо, система - це в значній мірі філософське поняття. Незалежно від предметної області цим терміном називають сукупність елементів, що володіє двома важливими ознаками:

  • • зв'язками, що з'єднують окремі елементи між собою і з зовнішнім середовищем;
  • • властивістю або властивостями, відмінними від властивостей окремих елементів сукупності.

Систему, що складається з елементів різних типів і володіє різнорідними зв'язками, прийнято називати складною.

Суть системного підходу полягає в тому, щоб об'єкт вивчення розглядався не як "чорний ящик", характерне тільки вхідними і вихідними параметрами, але і розкривалася його внутрішня структура. Це дозволяє не упустити з розгляду важливі сторони і зв'язки досліджуваного об'єкта, процесу, явища.

По суті, будь-який об'єкт з певної точки зору можна розглядати як систему. Важливо розуміти, наскільки це доречно в рамках поставленого завдання.

Так, наприклад, якщо ставиться завдання по відомим грошовим потокам дати попередню оцінку інвестиційному проекту, то сама суть проекту може бути при деяких умовах не важлива і системний підхід необов'язковий. Однак, якщо потрібно оцінити можливості та умови здійснення проекту, оптимально спланувати взаємодія між окремими його учасниками, то системний аналіз цілком виправданий.

Важливо також відзначити, що розбиття системи на окремі складові частини можна провести по-різному в залежності від мети дослідження. Тобто декомпозиція системи, принцип її розбиття па окремі модулі залежить від конкретного завдання аналітика. І якщо виникає кілька різних завдань, в яких доречний системний підхід, то одна і та ж система може бути розглянута в різних структурних розрізах.

Доречність системного підходу в оцінці інвестицій

Комплекс взаємопов'язаних проектів.

Чому доречний системний підхід при оцінці інвестицій? Аналізуючи будь-який проект, легко бачити, що ми маємо справу зі складною системою, причому наша задача найчастіше вимагає вивчення не тільки всієї системи в цілому, а й окремих елементів.

Разом з тим окремий проект сам може стати елементом більш складного утворення - інвестиційного комплексу. І тоді, сконцентрувавши увагу на окремому елементі (проекті), ми можемо прийняти рішення, чи не оптимальне для системи в цілому.

Дійсно, велика фірма або банк найчастіше бере участь не в одному, а в декількох інвестиційних проектах. Проекти пов'язані між собою хоча б тим, що загальний обсяг ресурсів, що підлягають розподілу між ними, обмежений. Крім того, зв'язки між проектами можуть бути і більш складними.

Наприклад, кафе швидкого обслуговування, побудоване на автозаправній станції, часто більш рентабельно, ніж аналогічне кафе, не прив'язане ні до якого об'єкту. Тому два зв'язаних проекту - будівництво кафе і автозаправної станції - можуть виявитися більш вигідними, ніж два подібні проекти, відірвані один від одного.

Комплекс проектів пов'язаний із зовнішнім середовищем, наприклад з аналогічними проектами конкуруючої фірми. Так, якщо конкурент побудував ще одну автозаправну станцію в безпосередній близькості від місця спорудження аналогічного об'єкта нашою компанією, то в силу цього наш проект може виявитися збитковим або не таким прибутковим, як очікувалося раніше.

Підходячи з позиції системного аналізу до проблеми вибору інвестиційного проекту для фінансування, корпорація може взяти і почати здійснення щодо низкодохідного або навіть нерентабельного, збиткового проекту, і для системи в цілому це може виявитися благом.

Це можливо, якщо:

  • • розглянутий проект є необхідною умовою для здійснення більш глобального завдання або необхідним доповненням до існуючого об'єкта (див. Гл. 3, § 1);
  • • проект "готує грунт" для подальшого розвитку корпорації: виходу її на нові ринки збуту, диверсифікації в нові області і види діяльності.

Якщо проект виробляє і продає незакінчений продукт, що потребує подальшої переробці, то коректно оцінити його ефективність можна тільки на основі аналізу попиту і цін на кінцеву продукцію, яка виходить з "напівфабрикату", виробленого аналізованих проектом. Це випадок вертикально інтегрованих проектів. При цьому перший проект в ланцюжку, розглянутий сам по собі, може бути збитковим.

Однак найчастіше буває так, що перспективи, які обіцяє компанії вихід на новий ринок, вкрай туманні і не піддаються безпосередньому аналізу, оскільки через брак досвіду важко зробити скільки-небудь надійні оцінки вихідних параметрів для фінансового розрахунку. Більш-менш достовірними залишаються параметри тільки першого проекту в ланцюжку, який, як ми говорили, є збитковим.

За таких обставин фірма йде на збитковий проект в ім'я невизначених перспектив, і це дозволяє їй у майбутньому за сприятливих обставин отримати стратегічні переваги. Детальніше про це йдеться в § 2 цієї глави і в гол. 6;

• проект служить у фінансовому сенсі "дійною коровою" для інших проектів, тобто він може не давати високого прибутку і навіть не досягати необхідного рівня прибутковості, але зате на якийсь час завантажить фактори виробництва (праця, фіксовані активи) і свого часу забезпечить фінансове підживлення для інших проектів компанії. Останнє з перерахованих обставин показує, що формування оптимального портфеля інвестиційних проектів - завдання не тільки інвестиційна, а й фінансова.

Комплекс джерел фінансування

Дійсно, проекти великої корпорації не тільки доповнюють один одного, але і служать один для одного джерелами існування, генераторами фінансових ресурсів. За рахунок цього вони здатні підсилити або послабити ефект від всього інвестиційного комплексу, тобто від системи в цілому. Деякі проблеми перехресного фінансування розглянемо в § 3 цієї глави.

Комплекс інтересів учасників

Нарешті, останнє. Великий проект незалежно від його змісту здійснюється декількома категоріями учасників. Це кредитори, спонсори, інвестори, постачальники, підрядники і т.п. І хоча кожен з них в кінцевому рахунку має намір підвищити свій добробут, їхні очікування по відношенню до конкретного проекту можуть бути різними. І той факт, що проект вигідний з погляду генеруються грошових потоків, не гарантує того, що кожен з учасників отримає від нього те, що очікує.

Для кожного з учасників цей потік трансформується відповідно до його функціями і обов'язками в рамках даного проекту. Успіх проекту, в кінцевому рахунку, буде залежати від того, наскільки суперечливі і реальні очікування учасників, якою мірою вони готові прийняти па себе зобов'язання в рамках даного проекту, наскільки повний і правильно зрозумілий коло цих обов'язків і до якої міри сумлінно виконуватимуться всі ув'язнені угоди.

Таким чином, і в цьому сенсі розглядаючи проект, ми маємо справу зі складною системою прав і обов'язків його учасників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук